Prestenggata 13 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Her, på hjørnet, lå Prestenggata 13. Da dette nybygget ble reist forsvant den gamle adressen.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Prestenggata 13 var et lite trehus på hjørnet mot Peder Hanssens gate.
Foto: H.A. Brandt (1960).
Huset sett fra Peder Hansens gate.
Foto: H.A. Brandt (1960).

Prestenggata 13 i Tromsø var et fint lite trehus som, i likhet med nr. 15, ble revet på 1970-tallet(?). Den nye leilighetsgården fra omkring 2000 fikk adresse Prestenggata 15 og nr. 13 forsvant ut av soga. - Gammelt matr.nr. 666.

Dagarbeider Bertelsen

Utgått fra P. Hanssen & Cos eiendom «Pouls Minde».

Oppmålingsforretning avholdt 30. nov. 1896, tinglyst 4. okt. 1897.

Skjøte fra P. Hanssen & Co i likvidasjon til Anders Bertelsen på tomta, i 1897.

I 1900 bodde disse her: Dagarbeider Anders Bertelsen med kona Hansine og seks barn, sypike Jørgine Jørgensen med to barn.

Auksjonsskjøte fra Anders Bertelsen til Alfred Johannesen i 1905.

Bryggeformann Johansen

I 1910: Bryggeformann Alfred og Anna Johansen med fire barn og svigerfar Johan Dahl, emissær Ingebrigt og Marie Olsen med to døtre, syskoleelev Petra Theodorsen, fisker Alfred Olsen.

I 1916: Bryggemann Alfred Kristian og Anna Albertine Johansen, enke Johanne Andreassen.

Eid av formann Alfred K. Johansen i 1918/32 og 1957, (da som pensjonist).

Arbeider Arne Johansen, (1940/1946), arbeider Johan Johansen, sjåfør Helge Larsen, (1946).

Regnskapskontrollør Johan Johansen, (1957).

Alfred Johansen døde i 1959, hustruen Anna satt i uskifte.

Skjøte fra Anna Johansen til A/S L. Macks ølbryggeri & mineralvandfabrikk, Tromsø konservesfabrikk, i 1959.

Aspenes Sjåførskole

Alf Aspenes, (1966).

E. Aspenes, sjåførskole, (1972). - Midt på 1970-tallet flyttet Aspenes til Skippergata 10 der han var noen år før han endte opp nede ved bruhodet, i Skansegata 6, der han har vært siden.

Skjøte til Tromsø kommune i 1989

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.