Prestenggata 5 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prestenggata 5 ligner på sitt gamle jeg. Her sett fra nord.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Nr. 5 sett fra sør.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Vi ser bare hjørnet av Prestenggata 5 ute til høyre, men det er nok til å se at det var et fint og velholdt hus.
Foto: Vilhjelm Riksheim. 1938.

Prestenggata 5 i Tromsø er et modernisert og velholdt bolighus. - Gammelt matr.nr. 694.

Kullarbeider Pedersen

Utgått fra P. Hanssen & Cos eiendom «Pouls Minde».

Oppmålingsforretning avholdt 21. juni 1899, tinglyst 12. mars 1900.

Skjøte fra P. Hansen & Co i likvidasjon til Peter L. Pedersen på grunden, i 1900.

I 1900 bodde disse her: Kullarbeidsformann Peder Ludvig Pedersen med kona Marie Caroline, kullarbeider Leonard Andr. Schjetne med kona Nicoline Caroline og to sønner, kullarbeider Petter L.P. Pedersen med kona Jørgine, styrmann Kristian Valdemar Pettersen med kona Augusta.

Skjøte fra Peter L. Pedersen til Tiller Kristiansen i 1906.

Bryggeriarbeider Kristiansen

I 1910: Bryggeriarbeider Tiller og Hansine Kristiansen med fem barn, revisor Odin H. og Amalie Dreyer Trøye med sønnen Georg, løsarbeider Ole og Emma Martinsen med datteren Hedvig Haugen.

I 1916: Kjører Tiller og Hansine Bindine Kristiansen, garver Erling Anathon Jensen, arbeider Ole Bertin og Emma Kristine Martinsen, arbeider Hans Emanuel, Amanda Oline, Anna, tollassistent Einar og Klara Henriette Olufsen.

Eid av Tiller Kristiansen i 1918/32.

Familien Kristiansen

Skjøte fra Tiller og Hansine Kristiansen til Mary og Kristian Kristiansen på denne eiendommen, med alt innbo og løsøre, mot kår for selgeren og hustru bestående av fritt hus, lys, brensel og fri kost, så lenge de lever, i 1934.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Mary og Kristian Kristiansen om elektrisk installasjon, i 1939.

Skomakermester Hans Olufsen, handlende Helene Støver, m/manufaktur & trikotasje i Strandskillet 2, (1940).

Skjøte fra Mary Gylseth, f. Kristiansen, til fru Helene Støver, på en ½-del av eiendommen, i 1944.

Kontorassistent Harriet og disp. Helene Støver, blikkenslager Helge Høili, skomaker Hans Olufsen, (1946).

Eid av Mary Kristiansen og Kr. Kjøler i 1946 (?)

Albert Jensen

Skjøte fra Helene Andersen (tidl. Støver) til Albert Jensen, i 1948.

Fisker Julius Antonsen, arbeider Warry Gulstad, fisker Albert og husmor Hanna Jensen, (1957).

Fisker Albert Jensen, (1966/86).

Skjøte fra Albert Jensen til datteren Annbjørg Jacobsen, i 1975.

Tekniker Rolf Jacobsen, (1990/99, drev Ikas AS i Ærfuglveien), Anbjørg Jensen, (1993).

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.