Storgata 118 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I mer enn 30 år leide Tromsø bibliotek lokaler her, nå er det SINTEF som har overtatt.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 116-120 var en flott husrekke i 1938.
Foto: Vilhjelm Riksheim

Storgata 118 i Tromsø var et stort trehus som ble erstattet med et enda større betongbygg da Odd Fellow bygde i 1972. - Gammelt matr.nr. 59.

Amundsen

Målebrev datert 26. juni 1821 til Mikal Johnsen, tinglyst 26. april 1844.

Auksjonsskjøte til Johannes Moberg, datert 14. februar, tinglyst 23. august 1837.

Skjøte fra J. Moberg til Andreas Carlsen, 1841.

Auksjonsskjøte til T. B. Holst, 1845.

Skjøte fra T. B. Holst til madame Rickardine Brox, 1851.

Hjemmelsbrev på skifte etter madame Brox til skomaker Amundsen, 1856.

Skomakermester Jacob K. Amundsen med kona Allethe, to barn og to læregutter, skreddermester Paul Hansen med kona Gjertrud, to barn og en skreddersvenn, i 1865.

Skomaker Jakob K. Amundsen med en datter, russisk embetsmann-consul Nicolai Sventorgetsky med kona Cathrine og to sønner, i 1875.

Bottolfsen

Auksjonsskjøte til Edu. B. Erichsen, 1881. – Kjøpekontrakt hvor Edu. B. Erichsen solgte denne eiendommen blant annet til Hilmar Lehne, 1882. - Erichsen var sønn av Bjørner Erichsen i Fredrik Langes gate 10.

I 1885: Handelsmann i Finmarken Bernt Theodor Aas med kona Anne Regine, ti barn og tjenestepikene Valborg Strøm og Marie Berg, skipper hans Andreas Beck med kona Bergithe Kjerstine, fire barn og tjenestepiken Dorthea Danielsen, butikkjomfru Ulrikke Antonette Bertheussen, kontorist John Kristian Mostrøm Beck.

Skjøte fra Edu. B. Erichsen til Johannes Bottolfsen, med påtegnelse fra H. Lehne, i 1895.

I 1900 bodde disse her: Kaptein på «Senjen» Johannes Bottolfsen med kona Elise og seks barn, metodistpastor Simon S. Haave med kona Jenny Hendrikke, hushjelp Kristine Olsen, vognmann Anton Larsen med kona Mathilde og en sønn, bakekone Nikoline Nilsen.

Eid av Johannes Bottolfsen i 1904.

Skjøte fra Johannes Bottolfsen til båtsmann Adolf Nilsen, 1908.

Nilsen

Sjømann Adolf Ferdinand og Hansine Karoline Nilsen med sju barn, strykerske Amanda Jensen, dampskipsfører og los Martin Kibsgaard med kona Inga og fire barn, tjenestepike Marit Leding, enke Gjertrud Mortensen med to sønner, snekkersvenn Kristian Edvard og Johanna Gustava Johannesen med fire barn, i 1910.

I 1916: Arbeider Adolf Ferdinand, Hansine Karoline og Johannes Alf Nilsen, arbeider Haakon Andreas og arbeider Henrik Normann Jørgensen, arbeider Johan Andreas og Olga Mathilda Kristensen, gruvearbeider Hans og Maren Alfreda Larsen, syerske Anna Petrine Lund, syerske Marie Kristine Mørk, Ida Sigfreda og Kathinka Hansine Olsen.

Eid av arbeider Adolf og Hansine Nilsen i 1918/32.

Hansine Nilsen døde i 1940.

Telefonmontør Arne Ingebrigtsen, overvintrer Gustav Lindquist, fyrbøter Anton, matros Arne og sjømann Harry Lindquist, jungmann Hartvig Hansen, arbeider Ole Widding Olsen, (1940).

Arbeider Adolf, butikkdame Gladys, tømmermann Palmer Nilsen, arbeiderne John og Nils Johansen, vaskerske Gerd Lindqvist, arbeider Ole Widding, (1946).

Kontorassistent Helen og husmor Solveig Lindquist, fiskearbeider Johan Johansen, sjåfør Hans Høgstad, (1957).

Adolf Nilsen døde i 1959. Skifteskjøte til Palmer og Adolf Nilsen.

Skjøte til A/S Storgata 118 i 1966.

I 1970 ble Storgata 116 slått sammen med Storgata 118.

Odd Fellow

Nummer 116-18 ble revet da Odd Fellow Ordenen reiste sitt nybygg i 1972, med Tromsø bibliotek/Troms Fylkesbibliotek som en av leieboerne. Odd Fellow har fremdeles sine lokaler i toppetasjen.

Pedagogisk-psykologisk distriktssenter for Nord-Troms, (1977/82), Trygdeetatens undervisningskontor, (1977), Trygdesekretariatet i Troms, (1977/86).

Trygdeetatskolen Troms og Finnmark distrikt, (1982/86), Pedagogisk-psykologisk tjeneste for grunnskolen, (1986). – Rundt 1990 flyttet disse etatene til Storgata 69. Tromsø bibliotek overtok de ledige lokalene.

I 2005 flyttet Tromsø bibliotek til nytt bygg i Grønnegata 94.

Ernst & Young, advokat Linnet & co, Scenario musikkforretning, (2009).

Albert Albrigtsen flyttet sin musikkforretning hit i 2012, men la ned i juli 2018 etter 43 års drift.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99