Storgata 16 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det skjer mye utbygging i de gamle bakgårdene som det ikke er så lett å se fra gata.
Foto: Einar Dahl (2017).

Storgata 16 i Tromsø har vært et bolighus i hele sin levetid. - Gammelt matr.nr. 504.

Anne Marta Rikardsen

Målebrev utstedt til Hans Henrik Eliassen i 1865.

Huseier og kjører Hans Henrik Eliassen bodde her med kone Ingeborg og to døtre i 1875. Ti år tidligere bodde de i Verftsgata 5.

I 1885: Kjører Hans Eliassen med kona Ingbor, sypike Krestine og arbeiderske Hansine Eilertsen, fisker Hans Martin Hansen.

Auksjonsskjøte til Anne Marta Ricardsen fra Hans Eliassens bo, tinglyst 30. okt. 1902.

I 1902 ble en utskilt parsell fra Grønnegata 13 overført til eiendommen, fra Mikal Pedersen til A.M. Rikardsen.

Eid av Anne Martha Rikardsen i 1904.

I 1910 bor disse her: Huseier og enke Ane Marthe Ebeltoft, murersvend Karl og Anne Sira med tre barn, handelsbetjent Markus og Anna Arnesen og fører av motorskøite Karl K. og Anna Olsen med tre døtre.

I 1911 solgte Anne Marta Rikardsen eiendommen til Markus Arnesen.

Markus Arnesen

Markus Arnesen grunnla Tromsø Maskinforretning, “spesialforretning i motorer og motorrekvisita”, i Sjøgata 27 i 1912. Utover på 1920-tallet ekspanderte han og eide i 1932 også bryggene i Sjøgata 37, Sjøgata 39a/b og Sjøgata 41.

Kjøpmann Markus og Anna Marie Arnesen, skipper Hans Hagerup og Julie Bergitte Paulsen, enke Henriette Elisabeth og kontordame Sigrid Pedersen, (1916).

Huset var eid av Markus Arnesen i 1918/32. Han døde i 1935.

Anny Johannessen

I 1937 ble huset solgt til Anny Marie Johannesen.

Brannkonstabel Erling Bjørvik, kontorfullmektig Sigrid Pedersen, ekspeditrise Kristine Witsø, (1940).

Maler Aksel Arntzen, brannkonstabel Erling Bjørvik, lærer Wiggo Eilertsen, kokke Hilma Hansen, vaskerimester Arthur Knudsen, kontorfullmektig Sigrid Pedersen, husmor Kristine Witsø, (1946).

Eid av Anny Johannessen i 1946.

Mack

Skjøte fra Anny Johannessen til A/S L. Macks ølbryggeri & mineralvandfabrikk, Tromsø konservesfabrikk, i 1956.

Pensjonist Sigrid Pedersen, pensjonist Kristine Witsø, Erling Johannessen i Johannessens farvehandel, Storgata 108, (1957). Broren Kristian bodde i Storgata 18.

Sigrid Pedersen, Valborg Gabrielsen, (1966).

Pensjonist Sigrid Pedersen, (1972). Da hadde hun bodd her i minst 56 år.

Pensjonist Frits Nicolaisen, (1982/86).

Skjøte til Brygget A/S, i 1987.

Berit Jansen, (1990).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-96.