Storgata 79 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
På hjørnet der Jensen hadde skotøymagasin er det i dag sportsforretning. Skoforretningen lever fremdeles, i Torgsenteret, bak til høyre.
Foto: Einar Dahl 2017
Johan C. Berg (1793-1874) var en av de større handelsmennene i Tromsø på 1800-tallet.
Foto: Ukjent
Ved forrige århundreskiftet lå det en kafé på hjørnet mot sør.
Foto: Boye Strøm
Da blikkenslager A. Jakobsen kjøpte halve huset i 1904 flyttet han forretningen hit.
Foto: Boye Strøm
En barbersalong har overtatt sørhjørnet etter kaféen. Jensen har startet sin skotøyforretning i nordenden. Ca. 1915?
Foto: Ukjent
I 1940 hadde Jensen flyttet skobutikken til sørenden.
Foto: Sundstrøm

Storgata 79 i Tromsø var et fint gammelt hus da det brant ned 14. mai 1969. I 1904 ble eiendommen delt i 79a og b, men de ble samlet igjen i 1933.

J.C. Berg

Skjøte fra Peder Figenschou til J.C. Berg, datert 15. juli 1822, tinglyst 12. okt. 1871. Målebrev til J.C. Berg, datert 13. mai 1823, tinglyst 12. okt. 1871.

Skjøte fra Martin Figenschou til J.C. Berg, datert 12. mars 1832, tinglyst 2. juli 1832.

Opprinnelig våningshuset til Johan Conrad Berg som etablerte sitt handelshus i 1821. Et stort, toetasjes hus med valmtak, oppført etter 1823. «Handel med fisk & tran, korn- og kolonialvarer, jern, skinn…,»(1869).

Etter Bergs død i 1874 overtok brorsønnen Nicolay H.F. Berg. I 1883 overdro han firmaet til Karl J. Hall, født i Vefsn i 1856, også han i slekta.

I 1885: Kjøpmann Karl Julius Hall med kona Marie, tjenestepiken Berthe Soli, pensjonist Pauline Hall.

Leiekontrakt mellom Nicolai Berg og N. Nilssen om en butikkbekvemmelighed, 1886.

I 1891: Karl J. Hall med kona Ane Marie og tjenestepiken Karen Pedersen, Nikolai Hagerup Berg med kona Bergitte Nyrup Berg og pleiedatteren Maren Rønning Holmboe, tjenestepike Kristine Dahl.

Karl Hall

Skjøte fra Nicolai Berg til Karl Hall på denne eiendommen og matr.nr. 220 (Sjøgata 49) og 236 (Sjøgata 45), med rett for selgeren til fri avbenyttelse og disposisjon av 2. og 3. etg. med ytre bekvemmeligheter, for livstid, 1899.

Hall fortsatte med eksportforretning og butikkhandel, men overdro i 1900 detaljhandelen til Henrik Knudsen jr. som døde allerede i 1904. Hall var en dyktig forretningsmann, men måtte innstille driften i de harde årene etter århundreskiftet. Gården og pakkhusene ble solgt i 1904. Hall ble senere kinobestyrer på Verdensteateret og musikkhandler i Storgata 81. Han døde i 1929.

Det var en kafé på hjørnet mot sør ca. 1900.

Kjøpt av A. Jacobsen og H. Pedersen i 1904. Samme år ble det holdt delingsforretning hvor eiendommen ble delt i Storgata 79a og 79b.

Nr. 79a

Auksjonsskjøte til maler H. Pedersen, frasolgt Karl Halls bo, 1905.

Maler H. Pedersen drev møbelutsalg, han kom fra Storgata 110.

Skjøte fra H. Pedersen til Hans Jensen på denne eiendommen og ½-part av Sjøgata 49b, i 1908.

Blikkenslagermester Anton og Ingeborg Jacobsen m/familie, tjenestepike Amanda Haugerud, Svenn Harald Worum, gutt Johan Olsen, lærerskoleelev Aagoth Taavær, (1910).

I 1916 i 79a/b: Ingeborg Anna Jakobsen, kjøpmann Hans Didrik Jensen, «skibshandel, ishavsprodukter, tørrfisk, tran», enke Anna Johanna, Anna Elise Jensen, tjenestepike Antona Andersen, O. Ohlsen bundtmakerforretning, «Hatter. Huer i stort utvalg». Ohlsen kom fra Storgata 102.

Karl J. Halls Eftf, musikk- og agenturforretning, (1916).

I 1920 solgte Jacobsen sin del av gården og Sjøgata 49b til Hans Jensen og flyttet tilbake til hjembyen Molde.

På hjørnet mot sør lå en barbersalon før Jensens skotøymagasin flyttet dit. Butikken, som først lå i nordenden, ble etablert i 1913 av Hans og Anna Jensen. Kona drev butikken de første årene, hun døde i 1932. Hans Jensen hadde 11 ishavsskuter, drev eksport og hadde eget tranbrenneri på Stakkevoll veien. I kriseårene etter krigen gikk firmaet konkurs i 1923, men fortsatte som A/S. Han drev agentur og ishavsforretning (agent for Norsk Brændselolje, M/K «Storis» i 1932).

I henhold til erklæring i Hans Jensens konkursbo ble eiendommen slått sammen med 79b til nr. 79, 1933.

Nr. 79b

Auksjonsskjøte til blikkenslager A. Jacobsen, frasolgt Karl Halls konkursbo, 1905.

Blikkenslager A. Jacobsen kom fra Storgata 100 og fortsatte sitt verksted her.

Delingsforretning hvor eiendommen ble delt i Storgata 79b og Storgata 81, 1906.

Kjøpmann Hans og Anna Jensen med to barn, husbestyrer Ane Jensen, tjenestepike Erlanda Kristoffersen, (1910).

Buntmaker Ohlsen begynte ca. 1918 herreekvipering i Hans Jensens tidligere butikk.

Skjøte fra bestyreren i Hans Jensens konkursbo til Erling Jensen, 1933.

Jensens skotøymagasin

Erling Jensen fortsatte skotøymagasinet i den sammenslåtte gården.

Andre forretninger har vært urmaker Kari Jakobsen og A. Jakobsen, (19?), Fotokjelleren (Holm & Holm)(Henry og Aage), etabl. 1938, (1940/1946), blikkenslagerne Alf Nikolaisen og Olaf Olsen, (1940/1946), (A.N. i 57), blikkenslager Haakon Karlsen, (1940), sydame Agnes Jensen, (1940/1946).

Adventistene startet «Kurbadet» her i 1937 med høyfjellssol, massasje, kortbølge, medisinsk bad, (Kristian Thomassen), (1940). De flyttet til nybygd gård i Grønnegata 50 i 1952.

Hans Jensen A/S, (disp. Johs Jensen) ishavsprodukter, tørrfisk, tran, sild, huder og skinn, (1946), Jensens Skotøimagasin A/S, (disp. Erling Jensen), vaskerske Anna Karlsen, arbeider Lars og lagerarbeider Paul Nicolaysen, Clara Nilsen m/fiskematforretning i Fredrik Langes gate 21, telefondame Kirsten Nilsen Rønning, (1946).

Gården var eid av Erling Jensen i 1946/69, han var også disp. i Jensens skotøymagasin i 57/66.

O.r.sakf. Reidar Simonsen, kontor, montør Rolf Nikolaisen, Gudrun Bævre A/S, agent/ kommisjonsforretning, (1957).

Adv. Vebjørn Ytreberg, (1966).

Gården brant ned 14. mai 1969.

Allerede 1. nov. 1969 kunne Skotøimagasinet flytte inn i et provisorium på torget og i 1978 var man tilbake i Torgcenteret, Storgata 79/83, i sørenden, mot Sjøgata. I 1979 overtok sønnen Knut Jensen. Fra 1980 også med filial i Storgata 46, men den varte bare noen år. (1984).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.