Stortingsvalet i Nordre Bergenhus 1814

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Stortingsvalet i Nordre Bergenhus 1814 var prega av at to haugianarar, Ole Svanøe og Torgeir Næss, vart valde. Ingen av dei som representerte amtet på Riksforsamlinga, vart valde ved dette valet.

Stortinget var innkalla av kong Kristian Fredrik 16. august. Mossekonvensjonen med Sverige 14. august hadde slege fast at det skulle kallast inn eit overordentleg Storting.

Valet vart halde 23. september 1814 på Vange i Vik i huset til konstituert amtmann Rasmus Endresen, same staden som valforsamlinga våren 1814 var halden. 58 valmenn møtte.

Valde representantar

Verv Namn/tittel Prestegjeld
1. representant Sokneprest Niels G. A. Dahl Eivindvik
2. representant Gardbrukar Torgeir Næss Luster
3. representant Borgar og gardbrukar Ole T. Svanøe Kinn
4. representant Gardbrukar Erik Olsen Nord Eid

Representantane møtte på det fyrste overordentlege Stortinget som kom saman i Kristiania 7. oktober og vart oppløyst 26. november 1814.

Valmenn

Det var 21 prestegjeld i Nordre Bergenhus amt i 1814, og talet på valmenn frå kvart prestegjeld var avhengig av talet på røysteføre i prestegjeldet. Nokon protokoll frå møtet er ikkje kjend, så lista byggjer på fullmakta som vart innsend til Stortinget. Der går det korkje fram kva prestegjeld valmennene representerte eller kva yrke dei hadde, med nokre få unntak. Opplysningane om prestegjeld og yrke er difor sette til her (ufullstendig, basert på opplysningar frå andre val, fullmaktsunderskriftene våren 1814 og søk i Digitalarkivet).

Den einaste på møtet som hadde vore til stades på riksforsamlinga, var Bøyesen, og han hadde ikkje delteke der som representant. Det var heller ikkje mange av valmennene frå amtsvalet til riksforsamlinga 30. mars som kom att på valmøtet 22. september.

Berre sju av dei 60 valmennene var embetsmenn. Det var kring 40 embetsmenn i Sogn og Fjordane i 1814.

Nr Underskrift amtsfullmakt Prestegjeld Yrke Andre ombod/merknad
1 Hr. Niels G. A. Dahl Eivindvik sokneprest
2 Torger Halvorsen Næss Luster «Bondemand»
3 Ole Torgersen Svanøe Kinn «Borger og Gaardmand»
4 Erik Olsen Nord Eid «Bonde og Dannebrogsmand»
5 R. Endresen «constitueret Amtmand» Ikkje valmann, styrte valet. B. Erichsen i Stortinget si avskrift må vere feil
6 Severin Lohmann Selje major
7 H. Horn
8 N. Landmarq Ytre Holmedal sorenskrivar
9 P: Pavels Gloppen sokneprest
10 C W Kamstrup Sogndal sokneprest
11 UF Bøyesen Lærdal sokneprest valmann våren 1814
12 L. Daae Leikanger personleg kapellan valmann våren 1814 og i 1815
13 C. H. Olsen
14 J. Ohnstad Aurland lensmann valmann 1815
15 Peder Helmers. Flarøen. Kinn? Peder Jenssen Florøen?
16 Lars Axelsen Hauchaase Kinn gardbrukar
17 Ole Pedersen Vig
18 Berge Peders. Resnes Eid gardbrukar
19 Eilef Absalons. Syrhelle Davik gardbrukar
20 Lars Christensen Ous Eid gardbrukar
21 Lars Olss. Nedrehouge
22 Rasmus Rasmuss. Torvig Eid gardbrukar valmann 1815
23 Søren Vittrup
24 Absalon Olss. Wereide Gloppen gardbrukar
25 Ole Nilssøn Bøe Gloppen? gardbrukar
26 Peder Olsson Schodden Innvik gardbrukar
27 Peder Rasmussøn Bruland Innvik gardbrukar
28 Hans Thorson Avlem Innvik gardbrukar
29 Cornelius Corneliusson Kirkeide Innvik gardbrukar
30 Iver Aamundson Berge Innvik gardbrukar
31 Haldor Paulsøn Krogenes Selje gardbrukar
32 Knud Peders. Aarevig Selje gardbrukar
33 Mons Anderssen Biergen Ytre Holmedal sersjant
34 Johannes Johanness. Rachneberg Ytre Holmedal?
35 Mads Olss. Grønhaug Indre Holmedal gardbrukar valmann våren 1814
36 Rognald Olsson Doscheland Indre Holmedal gardbrukar
37 Nils Olsson Ordahl Jølster gardbrukar
38 Nils Larson Giesdahl Jølster gardbrukar
39 Jacob Berentson Schreede Jølster gardbrukar
40 Erich Erichson Halbrend Førde gardbrukar
41 Lars Jacobson Vefring Førde gardbrukar valmann 1815
42 Christian Andersson Høgset Førde gardbrukar
43 Annaneas Marqvarsøn Fremerrvig
44 Bertel Andersen Leerpold Askvoll gardbrukar
45 Peder Mechelsøn Kumble Førde gardbrukar
46 Christen Christens. Alvig Askvoll gardbrukar
47 Peder Abrahamsøn Steenhofden Kinn gardbrukar valmann våren 1814
48 Hermund Ellendson Hundere Sogndal gardbrukar valmann 1815
49 Ole Larsson Flugheim Sogndal gardbrukar
50 Ole Rasmusson Feedt Hafslo gardbrukar valmann 1815
51 Ole Nilsson Ochlevig Hafslo gardbrukar
52 Rasmus Hansson Hellegaard Jostedal
53 Otto Hanssøn yttre Torvund Lavik gardbrukar
54 Joen Lasseson Dyhrdahl Lavik gardbrukar
55 Joen Johannesson Bredvig Eivindvik gardbrukar
56 Iver Hanssøn Lien Eivindvik gardbrukar
57 Ole Rasmussøn Eide Eivindvik gardbrukar
58 Lars Nilssøn Fosse Leikanger gardbrukar
59 Tøger Hanssøn Lærdal gardbrukar valmann 1815
60 Ole Rognaldsøn Hopperstad Vik gardbrukar valmann våren 1814
61 Ole Iversøn Dahle Vik, Leikanger, Davik eller Eivindvik?

Kjelder og litteratur