Vestregata 69 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det er en fryd når gamle hus tas vare på slik som her.
Foto: Einar Dahl (2017).
Bakken opp mot Nordre Tollbodgate sett nedenfra. Nr. 69 er det store huset øverst.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).
Husrekken sett ovenfra med nr. 71 nærmest, dernest nr. 69. De store uthusene nederst i bakken hørte til sykehuset i Grønnegata 122.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Vestregata 69 i Tromsø var, og er, et flott hus som er tatt godt vare på av sine eiere. - Gammelt matr.nr. 499.

Tømmermann Johannesen

Målebrev til Ole Knudsen, datert 2. juli, tinglyst 28. juli 1862.

Skjøte fra Tromsø skifterett i Ole Knudsens bo til Johan Johannesen på ½-parten av eiendommen, i 1863.

I 1865 bodde skipsverftstømmermann John Johannesen her med kona Susanne Olsdatter og to barn, arbeidsmann Peder Olsen med kona Anne Loverdatter og fem barn.

I 1875: Arbeidsmann og urmaker Peder Olsen med kona Anne og to barn, fisker Ole K. Jonsen med kona Hanna, tømmermann Sivert Halvorsen med kona Elen Johannesdatter og sju barn.

I 1885: Enke Anne Olsen med datteren Emelie Henriksen og hennes datter Konstanse Lovise Olsen, tømmermann Sivert Halvorsen med kona Elen og to døtre, fisker Nils Pedersen, fyrbøter Andreas Kristiansen.

Tømmermann Eliassen

Auksjonsskjøte til Anton Eliassen på Peder Olsen og hustrus dødsbos ½-del av eiendommen, i 1894.

Samtykke fra Sivert Halvorsens myndige arvinger til at hans enke Elen Halvorsen kan sitte i uskiftet bo, i 1895.

Skjøte fra John Johannesen til Anton Eliassen på hans ½-del, påtegnet vedtagelse av Sivert Halvorsens enke, i 1895.

Delingsforretning hvorved en del av grunnen ble fraskilt og henlagt til matr.nr. 646, (Vestregata 71) i 1895.

Skjøte til Sivertsens enke fra Anton Eliassen på den fraskilte del, i 1895.

Skjøte fra O. Gabrielsen, på Anton Eliassens vegne, til Kristoffer Olsen, i 1899.

Skipper Olsen

I 1900: Skipper på skøyta «Anna», Kristoffer Olsen, med kona Eline og tre barn, strikkefabrikkelev Elise Mathisen, malermester Ingvald Nicolaisen med kona Helmine og datteren Edit, fotograf Karl Dahl med kona Inga og to døtre, enke og syerske Anna Hansen med to barn.

I 1910: Sjømann/tømmermann Kristoffer og Eline Olsen med fem barn, løsarbeider Johan Kildal Ingebrigtsen, bødkert Albert Lydersen, fabrikkformann v/Tromsø sildemel- og tranfabrik Peder Pedersen og Josefine Winje, Ingrid Hanssen, urmakermester Johan Wilhelm og Aminda Lydersen med fem barn.

I 1916: Sjømann Kristoffer, Elina Bergitte og Rolf Olsen, skipper Kristoffer Olsen Førde, Eline Berntine Førde, arbeider Johan Kildal, arbeider Albert, Aminda, telegrafistinne Aslaug, Gunlaug, Johan Wilhelm m/urmakerverksted i Sjøgata (ved gammelmoloen?), samt urmakerlærling Trygve Lydersen, telefonarbeider Sverre og Emma Pedersen, styrmann Petter og Emilie Sebulonsen, seilmaker Joh. Chr. Waade.

Kr. Olsen døde omkring 1916.

Bryggeformann Hansen

Skjøte fra Birger Olsen, Rolf Olsen, Emilie og P. Sebulonsen, Frithjof Olsen og Gerda Fosse til Thorstein Hansen, i 1927.

Eid av bryggeformann Thorstein Hansen og Erna Hansen i 1932/57/66/77.

Assistent Aase Andreassen, (1940), hun var laborant i 1957. Lagermann Alfred og ekspeditør Arne Gudmundsen, (1957).

Aase Andreassen, (1966).

Morten Paulsen

Skjøte fra Thorstein Hansen til Mårten Kae Paulsen, i 1984.

Morten Kae Paulsen, (1986/90), Tove Abelsson Walle, (1993), Åge Walle m/advokatkontor i Skippergata 11/Grønnegata 72/Stortorget 3, (1993/96/99).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.