«Fram»

«Fram» er en skonnert og polarskute bygd i 1892 av Colin Archer i Larvik. Fram ble brukt på tre polarekspedisjoner ledet av henholdsvis Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup og Roald Amundsen og har siden 1936 stått på FrammuseetBygdøy i Oslo.

Fram i isen
Foto: Nasjonalbiblioteket
Tegning av «Fram» under dåpsseremonien i 1892.
Foto: Nansensamlinga/Nasjonalbiblioteket.
«Fram» inne på Frammuseet på Bygdøy.
Foto: Jac Brun, 1972
Skilt ved Otto Sverdrup og Roald Amundsens lugar på Fram.
Foto: Stig Rune Pedersen, 2005

Fartøyet

«Fram» ble konstruert spesielt for Fridtjof Nansens ishavsekspedisjon. Nansen ønsket seg nemlig et fartøy som kunne romme nok proviant for et mannskap i flere år, og framfor alt et fartøy som ikke ville bli knust i kraftig skruis, men som derimot ville bli skjøvet oppover. Colin Archer tok utfordringa, og resultatet ble et vesentlig større fartøy enn Nansen hadde sett for seg: «Fram» ble omtrent 39 meter langt, omtrent 11 meter bredt og 5 meter dypt, og med et deplasement (mengden vann som fortrenges av skroget) på 800 tonn. Skipssidene ble rundt 70 centimeter tjukke, med store spanter og tre huder, to av eik og en av greenheart. Fartøyet ble rigget som en tremastet skonnert, og fikk også en dampmaskinmotor på 220 hestekrefter.

«Fram» ble døpt av Eva Nansen den 26. oktober 1892, og ble sjøsatt fra Archers båtbyggeri i Larvik. Fartøyet overlevde Fridtjof Nansens ekspedisjon uten en eneste skade, og ble bare mindre ombygd foran Sverdrups og Amundsens ekspedisjoner, for eksempel ble dampmaskina erstattet av en ny dieselmotor på 180 hestekrefter foran Amundsens sydpolekspedisjon.

Ekspedisjoner og mannskap

 
Den første Fram-ferden ble ledet av Fridtjof Nansen fra 1893 til 1896. Tablået viser ekspedisjonsmedlemmene med Nansen i midten.
Foto: Ludwik Szacinski (1896).
 
Interiør om bord i «Fram» i 1912.
Ekspedisjon Mannskap
Første Fram-ferd 1893-1896
Andre Fram-ferd 1898-1902
  • Otto Sverdrup, ekspedisjonsleder
  • Nordvest-Grønland og øyene nord for Canada
Tredje Fram-ferd 1910-1914

Galleri 1. Fram-ekspedisjon 1893-1896

Galleri 2. Fram-ekspedisjon 1898-1902

Kilder og litteratur