Østre Eriksrud (Vestre Toten gnr. 23/6)

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 2. apr. 2024 kl. 11:19 av TorolHaug (samtale | bidrag) (Ny side: {{Infoboks gard | målform = nb | bgfarge = | navn = Østre Eriksrud | bilde = | bildestr = | bildetekst = | altnavn = Eriksrud østre | førstnevnt = | sted = Bøverbru | kommune = Vestre Toten | fylke = Innlandet | gnr = 23 | bnr = 6 | postnr = }} '''Østre Eriksrud''' er et gardsbruk…)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Østre Eriksrud
Alt. navn: Eriksrud østre
Sted: Bøverbru
Fylke: Innlandet
Kommune: Vestre Toten
Gnr.: 23
Bnr: 6

Østre Eriksrud er et gardsbruk i grunnkretsen Ihle i delområdet Bøverbru i Vestre Toten kommune. Adressen er Eriksrudvegen 170. Arealet er omkring 142 mål. Eiendommen har bruksnummer under matrikkelgarden gnr. 23 Eriksrud.

Gardsnavnet

I 1838-marikkelen var det fire bruk under navnet Eriksrud østre, og de hadde løpenummer 300 a til d. Bruket som har gått videre som Østre Eriksrud hadde imidlertid et annet navn i 1886-matrikkelen og de nærmest påfølgende folketellingene, ved at garden ble kalt Eriksrudstuen eller bare Stuen.

Kartverkets «Se eiendom» oppgir nå navnet til Eriksrud østre.[1] Faktaark om stedsnavnet på Norgeskart.no foreligger ikke ferdig utarbeidet enda (mars 2024).

Navnet Østre Eriksrud har gjennom tidene vært brukt også på andre Eriksrud-garder, særlig bnr. 5; men tidvis også bnr. 2. Nå synes det imidlertid å ha festnet seg andre navn på disse.

Utforming av eiendommen

Gnr. 23/6 hadde i 1886 en matrikkelskyld på 2,05 mark. Den var redusert til 1,37 mark i 1904-matrikkelen og holdt seg uendre til 1950. Det skjedde to fradelinger i 1898. Eierne delte fra gnr. 23/20 Rogne på 0,07 mark til eget formål, og en ekstern kjøper fikk overta areal til å etablere småbruket gnr. 23/21 Roland på 0,62 mark. Disse to endringene og en avrunding på 0,01 forklarer reduksjonen. Behovet for avrunding oppsto antakelig ved at skylddelingsmennene ikke oppga skylda i desimaltall men bare som brøker av totalen.

Brukerrekke

Ole Pedersen var i 1838 eneeier av det bruket på Østre Eriksrud som hadde løpenummer 300d.

Ole Evensen Steinberg kjøpte eiendommen av Ole Pedersens enke i 1853.[2] Ole Evensen Steinberg var fremdeles eier i 1886 da den nye matrikkelen kom. Gardsbruket hans ble der kalt gnr. 23/6 «Stuen»

Da boet etter Ole Evensen ble fordelt het det at han hadde en enearving, nemlig datteren Karine Olsdatter. Hun var gift med Haaken Martinsen. De overtok Eriksrudstuen i 1893, og beholdt den til 1898. De holdt da av boligtomta Rogne og bosatte seg der. Garden solgte de til Jens Henriksen Steinberg, men han solgte videre etter bare to år.

Annonse fra 1950: Eksempel på arrangement lagt til Eriksrud Pensjonat
Foto: Oppland arbeiderblad 10.februar 1950

Ny eier fra 1900 var Peder Kristian Johannessen Kauserud. Han var født 1859 som sønn på garden Kauserud. Generasjonsskifte fant sted i 1920, med overdragelse fra Peder Kristian til sønnen Peter Anton Kauserud. I 1957 ble det omtalt at det var pensjonatdrift på garden.[3] Peter Anton Kauserud døde i april 1976, 78 år gammel. I en overgangsperiode 1976-1977 satt hans søster Nora Kauserud med hjemmelen på eiendommen.

Neste eier kom i april 1977[4] og er i bokverket Norske gardsbruk betegnet som «en fjern, kvinnelig slektning».[5] Det er snakk om Kari Lynne Sæther fra en av Røyse-gardene[6] i Kolbu, gift med moldenseren Arve Dreyer Sæther.

Sønnen Pål Arne Sæther overtok i februar 2014.[7]

Areal

Tabellen nedenfor viser arealet slik det er kartlagt av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).[8]

Fulldyrka jord 111,3 mål
Produktiv skog 22,8 mål
Annet markslag 2,5 mål
Bebygd 5,5 mål
Sum grunneiendom 142,1 mål

Underliggende eiendommer og plasser

Tomt til fritidseiendommen Kringsjå ble skilt ut i 1967.

På siste del av 1800-tallet var det en umatrikulert plass under Østre Eriksrud som kaltes Kringlebæk i 1875 og 1897, og Poststuen i 1891. Dette var hjemmet til Peder Andersen Eriksrudstuen (1822-1897), kjent som det legendariske postbudet «Pær Post» som gikk til nåværende Kapp tre ganger i uka og bar posten til Vestre Toten hjem på ryggen. [9] I folketellingen i 1875 er dette spesifisert slik i rubrikken for Stilling og stand: «Postbud mellom østre og v. Thotens Postaabnerier.» Hans sønn Gustav tok etternavnet Eriksrud og bosatte seg på Sandberg i Bøverbru sentrum. Også han var postbud, og det samme var hans sønn igjen, Ludvik Eriksrud.

Referenser

  1. Spørring på Seeiendom.no, Vestre Toten gnr. 23/6
  2. Toten tingrett Pantebok nr. 9a, 1851-1854, side 285 nr. 83 i Digitalarkivet
  3. Norske Gardsbruk - Oppland fylke V, Oslo 1957. Digital versjonNettbiblioteket side 1099
  4. Toten sorenskriveri, dagboknr. 2644, registrert 18.april 1977; henvist til på Grunnbokblad
  5. Norske Gardsbruk - Oppland fylke 1, Noresund 1997. Digital versjonNettbiblioteket side 244
  6. Norske Gardsbruk - Oppland fylke IV, Oslo 1957. Digital versjonNettbiblioteket side 574, «Røise, mellom»
  7. Oppland Arbeiderblad 11.mars 2014 side 30. Digital versjonNettbiblioteket
  8. Gårdskart 3443-23/6, Norsk institutt for bioøkonomi
  9. Gjørvad, Olav (red.): Totens bygdebok - bind 2, Oslo 1937. Digital versjonNettbiblioteket side 216-217

Litteratur og kilder


Koordinater: 60.70932029° N 10.7337288° Ø