1743
MDCCXLIII

18. århundre

| 1720-årene | 1730-årene | ◄ 1740-årene ► | 1750-årene | 1760-årene |

| 1738 | 1739 | 1740 | 1741 | 1742 | ◄ 1743 ► | 1744 | 1745 | 1746 | 1747 | 1748 |

Begivenheter i 1743
Dødsfall - Fødsler
Etableringer - Opphør

I 1743 samla Danske Kanselli inn store mengder opplysninger om Norge - om blant annet kultur, geografi, befolkning, språk og økonomi. Dette ble gjort gjennom De 43 spørsmål, som ble sendt ut til stiftsamtmennene og derfra videre til amtmennene og til andre embetsmenn. Resultatene av undersøkelsen, som er publisert av Riksarkivet i senere tid, gir et omfattende bilde av Norge slik landet så ut fra embetsmennenes ståsted i 1743.

I dette året ble den første spinnemaskinen konstruert i England. Ingen nordmenn visste om det der de satt ved spinnerokkene og lagde garn på gamlemåten. Det skulle ta tid før den industrielle revolusjon kom til Norge, men denne maskinen var helt sentral i prosessen som skapte det industrielle samfunn og virkningen av den og mer avanserte maskiner som fulgte bidro til å omskape også det norske samfunnet.

Begivenheter

Fødsler

Dødsfall