Aker sykehus

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 18. sep. 2020 kl. 16:50 av PaulVIF (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Sykehusets hovedinngang.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).
Høyblokka på Aker sykehus.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).
En av sykehusets eldre bygninger.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).

Aker sykehus i Oslo ble åpna den 1. juli 1895. Siden 2009 er det en del av Oslo universitetssykehus, sammen med Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Det fikk da navnet Oslo universitetssykehus Aker, men går fortsatt under det opprinnelige navnet. Det har adresse Trondheimsveien 235 på Økern i bydel Bjerke.

I 1885 kjøpte Aker herred gården Tonsen, og to år senere ble det oppretta fattiggård der. I 1895 ble så det gamle sykehuset på Neubergløkken nedlagt, og nytt sykehus ble oppretta på Tonsens grunn. I 1910 kjøpte herredet også gården Nordre Sinsen, slik at sykehusområdet ble utvida. Gårdsdriften fortsatte på Tonsen helt fram til 1940, og var en viktig del av finansieringa av sykehuset. Oslo kommune tok over driften i 1948, i forbindelse med kommunesammenslåinga.

I 1899 inngikk Norske Kvinners Sanitetsforening avtale om å holde sykepleiere på Aker sykehus. Denne avtalen varte til 1924, da en utvidelse førte til at det ble for stort for NKS. Det ble da oppretta en egen, treårig sykepleierskole ved Aker sykehus. Aker sykepleierskole ble senere en del av Høgskolen i Oslo og Akershus. I tillegg hadde man Aker hjelpepleierskole, som i 1986 ble slått sammen med Hammersborg hjelpepleierskole til Østre Aker videregående skole. Pr. 2015 er den en del av Holtet videregående skole.

1912–1914 ble det bygd nytt administrasjonbygg, med Victor Nordan som arkitekt. Kommunearkitekten i Aker herred, Harald Bødtker tegnet et nytt tuberkulosehjem (1917) og observasjonspaviljong (1920). Fra 1919 til 1925 ble det oppført ny kirurgisk og epidemisk avdeling (1922, ark.: Harald Bødtker). Sykehuset ble rekvirert som krigslasarett av tyskerne under andre verdenskrig sammen med nærliggende både Sinsen skole og Sinsen gymnas som Sinzen Kriegslazarett. De vanlige sykehusfunksjonene ble da flytta til Berg videregående skole.

En ny medisinsk avdeling ble oppført i 1962, og i 1975 var man ferdig med utvidelse av fødeavdelingen og gynekologisk avdeling. Samme år ble også Legevakt Øst og en ny kirurgisk avdeling åpna.

Vor Frue Hospital ble fra 1979 til 1996 administrert av direktøren ved Aker sykehus. Solvang sykehjem ble også drevet av sykehuset, men er nå overført til bydel Alna. Gaustad sykehus ble lagt under Aker i 1996. Barneklinikken på Aker ble nedlagt i 1996, da den ble slått sammen med barneklinikken på Ullevål sykehus og overført til Barnesenteret der. Gynekologisk avdeling ble overført til Kvinnesenteret på Ullevål sykehus i 1999.

Det var per 2010 287 sengeplasser på Aker sykehus.

Galleri

Litteratur