Forskjell mellom versjoner av «Bibliografi:Språk»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
(Troms)
m (Troms)
 
(24 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 +
{{Bibliografi språk}}
 
{{innhold høyre}}
 
{{innhold høyre}}
 
== Hovedoppgaver ==
 
== Hovedoppgaver ==
Linje 4: Linje 5:
  
 
== Dialektene ==
 
== Dialektene ==
 +
*Ross, Hans: ''Norske bygdemaal. 3-6 : Oust-telemaal o numedalsmaal ; Hallingmaal o valdresmaal ; Gudbrandsdalsmaal ; Upplandsmaal''. Utg. I kommission hos Dybwad. 1907. 73 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2012101507031}}.
 +
*Aasen, Ivar: ''Målsamlingar 1851-1854 av Ivar Aasen''. Utg. Norsk bokreidingslag. 1999. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2008082604048}}.
  
 +
== Hedmark ==
 +
 +
*''Alvdalsmålet i ord og utrykk''. Utg. Alvdal bygdekvinnelag. 2006. 58 s. (1. utg. 1983). {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2011060708096}}.
 +
 +
*''Alvdalsmålet i ord og uttrykk''. Tillegg til Alvdal bygdekvinnelags hefte. Ved Tor Omar Tronsmoen. 2007. 11 s.
 +
 +
*Bunes, Anita (red.): ''Ord frå Odalen''. Utg. Trollringen kulturforum. 2011. 96 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2013010708076}}.
 +
 +
*Enemo, Egil: ''Ringsakmålet : slik nå'ån ta øss ænda kjæm hau det''. Utg. [[Ringsaker historielag]]. 2009. 224 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2018020248325}}.
 +
 +
*Floden, Jon: ''Me' are oL : frå flässälåt tel fugguLmugg : trysilord frå Ljøradalføret''. Utg. [J. Floden]. 1999. 122 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2012092106078}}.
 +
 +
*Gardåsen, Paul: ''Målet i Øst-Trysil. En oversikt over lydverket''. Hovedoppgave i nordisk, Oslo 1931.
 +
 +
*Gjørslie, Anders og Ole Ellefsæter: ''Hykkjilpåk og dekastikke : dialektord og uttrykk fra Furnes''. Utg. [[Furnes historielag]]. 2011. 327 s. ISBN 978-82-90973-14-3. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2012111406146}}.
 +
 +
*Granlund, Thorbjørn: ''Gamle ord og uttrykk fra Osen. Skrevet på dialekt''. Utg. Thorbjørn Granlund. 2008. 305 s. ISBN 978-82-997898-0-6. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2014031906070}}.
 +
 +
*Hekneby, Inger: ''Isa på Mjøsen : noen opptegnelser om hedmarksmål''. Red. Thor Ola Engen og Lars Anders Kulbrandstad. Utg. Oplandske bokforlag. 1999. 78 s. ISBN 82-7518-080-5. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2010021500075}}.
 +
 +
*Hogstad, Johan: ''Elvromsmaalets grammatik''. Utg. Grøndahl. 1906. 36 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2014013105014}}.
 +
 +
*Høgetveit, Jostein: ''Det sterke verbalsystemet i Stangemålet. Ei morfologisk utgreiding''. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1938.
 +
 +
*Kolsrud, Sigurd: ''Heidmarksmålet 1315-1560''. Norsk (?), Oslo 1913.
 +
 +
*Kolsrud, Sigurd: «Målet i Øysterdalane og Solørbygdene», s. 27–50 i ''Norske bygder'' V: Glåmdal. Utg. John Grieg. 1942. 256 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2007042604058}}.
 +
 +
*Krogsrud, Gunvor: ''Ord og uttrykk fra Sør-Odal''. Utg. [[Sør-Odal bondekvinnelag]], [1989]. 24 s.
 +
 +
*Kvernmo, Jon: ''Ord og ordlag frå målføret i Vingelen, Nord-Østerdal''. Utg. Alvdal bok- og papirhandel. 1973. 52 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2015090108117}}.
 +
 +
*Moseng, Bodil: ''Dativbruk blant unge i Os i Østerdalen. En dialektologisk og sosiolingvistisk undersøkelse''. Hovedoppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo 1996.
 +
 +
*''Ord og uttrykk fra Odalen''. Utg. [[Mo bondekvinnelag]], 1981. 10 s.
 +
 +
*''Ord og uttrykk frå Tynset''. Utg. [[Tynset bondekvinnelag]]. 2003. 2 CD'er.
 +
 +
*Reitan, Jørg.: ''Tynnsetmålet''. Utg. I kommisjon hos Norli. 1926. 47 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2011062805016}}.
 +
 +
*Røyneland, Unn: ''Dialektnivellering, ungdom og identitet : ein komparativ studie av språkleg variasjon og endring i to tilgrensande dialektområde, Røros og Tynset : Vedlegg''. Utg. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2005. 158 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2015060208019}}.
 +
 +
*Westgaard, Willy: ''Substantivene i Romedal : en synkronisk-diakronisk morfemanalyse''. Utg. Universitetsforlaget. 1970. 117 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2011011905023}}.
 +
 +
*Woll, Agnes (red.): ''Ord og uttrykk fra Solør, Odal og Eidskog''. Utg. Hedmark bondekvinnelag. Hamar. 1992. 197 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2007103100021}}.
 +
 +
* Aasen, Vidar (red.): ''Slik tala vi : dialektordbok fra Stange''. Utg. [[Stange morsmålsforening]]. [Stange]. 1999. 230 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2008092404004}}.
 +
 +
== Buskerud ==
 +
 +
*Ellingsgard, Ola: ''Hallingmaalet''. Utg. [s.n.]. Ål. 1961. 14 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2017040448068}}.
 +
 +
*Thoengen, Vigdis: ''Hallingmål eller bokmål? En talemålsundersøkelse blant skolebarn i Nes i Hallingdal''. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Oslo 1994.
 +
 +
*Venås, Kjell: ''Hallingmålet''. Utg. Samlaget. 1977. 333 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2008052304006}}.
 +
 +
*Venås, Kjell: ''So sea me her : ei lita bok om hallingmålet''. Utg. Boksmia. 1997. 96 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2010042708057}}.
 +
 +
== Nord-Trøndelag ==
 
*«Dialektstil fra Ogndal» i ''Sålaupen'' Årbok [[Ogndal Historielag]] 2002
 
*«Dialektstil fra Ogndal» i ''Sålaupen'' Årbok [[Ogndal Historielag]] 2002
 
*Djupedal, Reidar: «Ordbok over Trøndermåla», i ''Trøndelag -82: Årbok for Trøndelag 16. årgang'', (red) [[Ola Svein Stugu]], Trondheim 1982
 
*Djupedal, Reidar: «Ordbok over Trøndermåla», i ''Trøndelag -82: Årbok for Trøndelag 16. årgang'', (red) [[Ola Svein Stugu]], Trondheim 1982
 +
*Haraldsen, Jan: «Gamle uttrykk fra Beitstaden» i ''Beitstaden Historielag Årsskrift'' 2011
 
*Ledang, Ola Kai: «Æ e trønder æ  - 10 år trønderrock» i ''Trøndelag -82: årbok for Trøndelag 16. årgang'', (red) [[Ola Svein Stugu]], Trondheim 1982
 
*Ledang, Ola Kai: «Æ e trønder æ  - 10 år trønderrock» i ''Trøndelag -82: årbok for Trøndelag 16. årgang'', (red) [[Ola Svein Stugu]], Trondheim 1982
 +
*Leren, Gudmund: «Kverna»  (dialektuttrykk fra møllebruk i Nord-Trøndelag) i ''Årbok for Nord-Trøndelag historielag'' 1981
 +
*[[Moen, Olav Andreas]]: «Tollkasserer Aage Claudius Schult» En svært musikk- og dialektinteressert ogndaling i ''Årbok for Nord-Trøndelag'' 2010
 
*Stavran, Oddny: «Ord og uttrykk frå Inderøy for dårleg helsetilstand» i ''Eynni Idri''. Utgitt av [[Inderøy museums- og historielag]] 2014
 
*Stavran, Oddny: «Ord og uttrykk frå Inderøy for dårleg helsetilstand» i ''Eynni Idri''. Utgitt av [[Inderøy museums- og historielag]] 2014
 
*Vestli, Solfrid: «Trøndersk» i ''Årbok for Nord-Trøndelag historielag'' 2014
 
*Vestli, Solfrid: «Trøndersk» i ''Årbok for Nord-Trøndelag historielag'' 2014
 
*Walton, Stephen J.: Festtale, eller: Er det nynorsken der er noko gale med, eller er det noko gale oppi hovudet til trønderane? i ''Årbok for Nord-Trøndelag historielag'' 1999
 
*Walton, Stephen J.: Festtale, eller: Er det nynorsken der er noko gale med, eller er det noko gale oppi hovudet til trønderane? i ''Årbok for Nord-Trøndelag historielag'' 1999
 +
 +
== Troms ==
 +
*Heide, Magne: «Litt om yngre Harstad-dialekt» i ''Årbok for Harstad'' 2004
 +
*Furuset, Kjell: «Plantenavn fra Sparbu etter [[Karl Braset]]»  i ''Årbok for Nord-Trøndelag historielag'' 2013
 +
*Heide, Magne: «Litt meir om yngre harstad-dialekt» i ''Årbok for Harstad'' 2005
 +
*Heide, Magne: «Berre litt "læmmster» eller heilt "vemmelmaga" - dialektord for som berre er litt dårlig eller heilt sjuk i ''Årbok for Harstad'' 2010
 +
*Heide, Magne: «Frå "skjellgråe" til "gåvv" - dialektord for alt frå litt vind til virvelvind i ''Årbok for Harstad'' 2012
  
 
==Målsaka==
 
==Målsaka==
 +
*Bjørgulvsson Rysstad, Jon: «Nokre minne frå Færøyane» i ''Norsk Aarbok 1924'', Bergen 1924
 +
*[[Hannaas, Torleiv]]: ''Norsk Aarbok 1924'', Bergen 1924
 +
*Liestøl, Knut: «Framgangsvegar i norsk målreising» i ''Norsk Aarbok 1924'', Bergen 1924
 
*Os, Edv: ''Norigs Maalag 1906-1914'', Kristiania 1915
 
*Os, Edv: ''Norigs Maalag 1906-1914'', Kristiania 1915
 
*Os, Edv: ''Norigs Maalag 1914-1916'', Kristiania 1917
 
*Os, Edv: ''Norigs Maalag 1914-1916'', Kristiania 1917
 +
*[[Stene, Morten]]: «Da nynorsken kom til universitetet - fra Steinkjer» i ''Steinkjer Saga'' nr. 1 2000
 +
 +
=== Agder ===
 +
Hannaas, Torleiv: «Peter Lunde» i ''Norsk Aarbok 1924'', Bergen 1924
 +
 +
=== Rogaland ===
 +
*Mortensson Egnund, Ivar: ''Garborgs religiøse programm'' i ''Norsk Aarbok 1924'', Bergen 1924
 +
 +
=== Vestland ===
 +
*Birkeland, Martin: «Wollert Konow» i ''Norsk Aarbok 1924'', Bergen 1924
 +
*Lavik, Johs.: «Olav Nygard» i ''Norsk Aarbok 1924'', Bergen 1924
  
 
=== Møre og Romsdal ===
 
=== Møre og Romsdal ===
*Melvær, Elias. (1907). ''Nokre Ord um Maalreisingsarbeidet vaart. Ei Røda paa Maalstemna under Maalmarknaden i Bjørgvin 1907.'' Bjørgvin: Gula Tidend.
+
*Joleik, Albert: «Elias Melvær» i ''Norsk Aarbok 1924'', Bergen 1924
 +
*Lone, Nils: «Peter Slotsvik» i ''Norsk Aarbok 1924'', Bergen 1924
 +
*[[Elias Melvær|Melvær, Elias]]. (1907). ''Nokre Ord um Maalreisingsarbeidet vaart. Ei Røda paa Maalstemna under Maalmarknaden i Bjørgvin 1907.'' Bjørgvin: [[Gula Tidend]].
 +
*Seland, Hans: «Anton Aure» i ''Norsk Aarbok 1924'', Bergen 1924
  
 
=== Nord-Trøndelag ===
 
=== Nord-Trøndelag ===
*Benum, Ludvig: ''Maalstrev og maalvokster:Melding fraa Naumdøla maalag for 1906-1910'', Namsos 1910
+
*[[Benum, Ludvig]]: ''Maalstrev og maalvokster: Melding fraa Naumdøla maalag for 1906-1910'', Namsos 1910
 
*Kruken, Kristoffer: «[[Andreas Hølaas]] - ein stridsmann for arbeidarsak og målsak» i ''Trøndelag -82: Årbok for Trøndelag 16. årgang'', (red) [[Ola Svein Stugu]], Trondheim 1982
 
*Kruken, Kristoffer: «[[Andreas Hølaas]] - ein stridsmann for arbeidarsak og målsak» i ''Trøndelag -82: Årbok for Trøndelag 16. årgang'', (red) [[Ola Svein Stugu]], Trondheim 1982
 +
*[[Stene, Morten]]: «Da nynorsken kom til universitetet - fra Steinkjer» i ''Steinkjer Saga'' nr. 1 2000
  
 
=== Sør-Trøndelag ===
 
=== Sør-Trøndelag ===
 +
 +
=== Nordland ===
 +
*Næss, Leonhard: «Dei siste grønlendingar» i ''Norsk Aarbok 1924'', Bergen 1924
  
 
=== Troms ===
 
=== Troms ===
 +
*Brox, Arthur (red).: ''Mållaget "Heimhug" : Troms lærarskule : festskrift utgjeve av laget til 25 årshøgtida''. Utg. Mållaget Heimhug. 1923. 85 s. Digital versjon på Nettbiblioteket
 
*Heide, Magne: «Riksmål eller landsmål: Språkstrid i Harstad-området 1900-1920» (del II) i ''Årbok for Harstad'' 2000
 
*Heide, Magne: «Riksmål eller landsmål: Språkstrid i Harstad-området 1900-1920» (del II) i ''Årbok for Harstad'' 2000
 
*Heide, Magne: Riksmål, landsmål eller dialekt. Språkstrid og språkpolitikk i Harstad-området 1920-1935 i ''Årbok for Harstad'' 2001
 
*Heide, Magne: Riksmål, landsmål eller dialekt. Språkstrid og språkpolitikk i Harstad-området 1920-1935 i ''Årbok for Harstad'' 2001
 
*Heide, Magne: «Eit 150-årsminne:"Den unge diktar" Peter Eberg Pedersen 1852-1882» i ''Årbok for Harstad'' 2002
 
*Heide, Magne: «Eit 150-årsminne:"Den unge diktar" Peter Eberg Pedersen 1852-1882» i ''Årbok for Harstad'' 2002
 +
*Heide, Magne: «Nordlandsk målreisning - Hans Eidnes, nordlandsmål og nynorsk» i ''Årbok for Harstad'' 2006
 +
*Heide, Magne: «Mèdnamn i Ytre Kvæfjorden og Andfjorden: Ein språklig rikdom» i ''Årbok for Harstad'' 2014
  
 
[[Kategori:Språk]]
 
[[Kategori:Språk]]
[[Kategori:Bibliografi]]
+
[[Kategori:Emnebibliografi]]
 
[[Kategori:Lokalhistorisk litteratur]]
 
[[Kategori:Lokalhistorisk litteratur]]

Nåværende revisjon fra 11. nov. 2020 kl. 13:49

Bibliografi: Språk
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
indoeuropeisk · norske dialekter · Austlandet · Agder · Vestlandet · Midt-Norge· Nord-Norge
norsk språkhistorie · målsak/språkstrid · romani/romanes
uralsk · samisk · østersjøfinsk ·
Oslo byleksikon 1938.JPG

Hovedoppgaver

 • Bosnes, Gudlaug: Sparbumålet gjennom hundre år. Ei interaksjonell sosiolingvistisk studie av generasjonsforskjellar i Sparbu. NTNU 2000. Fag: Nordisk. Kommune: Steinkjer

Dialektene

 • Ross, Hans: Norske bygdemaal. 3-6 : Oust-telemaal o numedalsmaal ; Hallingmaal o valdresmaal ; Gudbrandsdalsmaal ; Upplandsmaal. Utg. I kommission hos Dybwad. 1907. 73 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aasen, Ivar: Målsamlingar 1851-1854 av Ivar Aasen. Utg. Norsk bokreidingslag. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.

Hedmark

 • Alvdalsmålet i ord og uttrykk. Tillegg til Alvdal bygdekvinnelags hefte. Ved Tor Omar Tronsmoen. 2007. 11 s.
 • Floden, Jon: Me' are oL : frå flässälåt tel fugguLmugg : trysilord frå Ljøradalføret. Utg. [J. Floden]. 1999. 122 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gardåsen, Paul: Målet i Øst-Trysil. En oversikt over lydverket. Hovedoppgave i nordisk, Oslo 1931.
 • Granlund, Thorbjørn: Gamle ord og uttrykk fra Osen. Skrevet på dialekt. Utg. Thorbjørn Granlund. 2008. 305 s. ISBN 978-82-997898-0-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hekneby, Inger: Isa på Mjøsen : noen opptegnelser om hedmarksmål. Red. Thor Ola Engen og Lars Anders Kulbrandstad. Utg. Oplandske bokforlag. 1999. 78 s. ISBN 82-7518-080-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høgetveit, Jostein: Det sterke verbalsystemet i Stangemålet. Ei morfologisk utgreiding. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1938.
 • Kolsrud, Sigurd: Heidmarksmålet 1315-1560. Norsk (?), Oslo 1913.
 • Kolsrud, Sigurd: «Målet i Øysterdalane og Solørbygdene», s. 27–50 i Norske bygder V: Glåmdal. Utg. John Grieg. 1942. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvernmo, Jon: Ord og ordlag frå målføret i Vingelen, Nord-Østerdal. Utg. Alvdal bok- og papirhandel. 1973. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moseng, Bodil: Dativbruk blant unge i Os i Østerdalen. En dialektologisk og sosiolingvistisk undersøkelse. Hovedoppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo 1996.
 • Røyneland, Unn: Dialektnivellering, ungdom og identitet : ein komparativ studie av språkleg variasjon og endring i to tilgrensande dialektområde, Røros og Tynset : Vedlegg. Utg. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2005. 158 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Westgaard, Willy: Substantivene i Romedal : en synkronisk-diakronisk morfemanalyse. Utg. Universitetsforlaget. 1970. 117 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Buskerud

 • Thoengen, Vigdis: Hallingmål eller bokmål? En talemålsundersøkelse blant skolebarn i Nes i Hallingdal. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Oslo 1994.

Nord-Trøndelag

 • «Dialektstil fra Ogndal» i Sålaupen Årbok Ogndal Historielag 2002
 • Djupedal, Reidar: «Ordbok over Trøndermåla», i Trøndelag -82: Årbok for Trøndelag 16. årgang, (red) Ola Svein Stugu, Trondheim 1982
 • Haraldsen, Jan: «Gamle uttrykk fra Beitstaden» i Beitstaden Historielag Årsskrift 2011
 • Ledang, Ola Kai: «Æ e trønder æ - 10 år trønderrock» i Trøndelag -82: årbok for Trøndelag 16. årgang, (red) Ola Svein Stugu, Trondheim 1982
 • Leren, Gudmund: «Kverna» (dialektuttrykk fra møllebruk i Nord-Trøndelag) i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1981
 • Moen, Olav Andreas: «Tollkasserer Aage Claudius Schult» En svært musikk- og dialektinteressert ogndaling i Årbok for Nord-Trøndelag 2010
 • Stavran, Oddny: «Ord og uttrykk frå Inderøy for dårleg helsetilstand» i Eynni Idri. Utgitt av Inderøy museums- og historielag 2014
 • Vestli, Solfrid: «Trøndersk» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2014
 • Walton, Stephen J.: Festtale, eller: Er det nynorsken der er noko gale med, eller er det noko gale oppi hovudet til trønderane? i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1999

Troms

 • Heide, Magne: «Litt om yngre Harstad-dialekt» i Årbok for Harstad 2004
 • Furuset, Kjell: «Plantenavn fra Sparbu etter Karl Braset» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Heide, Magne: «Litt meir om yngre harstad-dialekt» i Årbok for Harstad 2005
 • Heide, Magne: «Berre litt "læmmster» eller heilt "vemmelmaga" - dialektord for som berre er litt dårlig eller heilt sjuk i Årbok for Harstad 2010
 • Heide, Magne: «Frå "skjellgråe" til "gåvv" - dialektord for alt frå litt vind til virvelvind i Årbok for Harstad 2012

Målsaka

 • Bjørgulvsson Rysstad, Jon: «Nokre minne frå Færøyane» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924
 • Hannaas, Torleiv: Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924
 • Liestøl, Knut: «Framgangsvegar i norsk målreising» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924
 • Os, Edv: Norigs Maalag 1906-1914, Kristiania 1915
 • Os, Edv: Norigs Maalag 1914-1916, Kristiania 1917
 • Stene, Morten: «Da nynorsken kom til universitetet - fra Steinkjer» i Steinkjer Saga nr. 1 2000

Agder

Hannaas, Torleiv: «Peter Lunde» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924

Rogaland

 • Mortensson Egnund, Ivar: Garborgs religiøse programm i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924

Vestland

 • Birkeland, Martin: «Wollert Konow» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924
 • Lavik, Johs.: «Olav Nygard» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924

Møre og Romsdal

 • Joleik, Albert: «Elias Melvær» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924
 • Lone, Nils: «Peter Slotsvik» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924
 • Melvær, Elias. (1907). Nokre Ord um Maalreisingsarbeidet vaart. Ei Røda paa Maalstemna under Maalmarknaden i Bjørgvin 1907. Bjørgvin: Gula Tidend.
 • Seland, Hans: «Anton Aure» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924

Nord-Trøndelag

 • Benum, Ludvig: Maalstrev og maalvokster: Melding fraa Naumdøla maalag for 1906-1910, Namsos 1910
 • Kruken, Kristoffer: «Andreas Hølaas - ein stridsmann for arbeidarsak og målsak» i Trøndelag -82: Årbok for Trøndelag 16. årgang, (red) Ola Svein Stugu, Trondheim 1982
 • Stene, Morten: «Da nynorsken kom til universitetet - fra Steinkjer» i Steinkjer Saga nr. 1 2000

Sør-Trøndelag

Nordland

 • Næss, Leonhard: «Dei siste grønlendingar» i Norsk Aarbok 1924, Bergen 1924

Troms

 • Brox, Arthur (red).: Mållaget "Heimhug" : Troms lærarskule : festskrift utgjeve av laget til 25 årshøgtida. Utg. Mållaget Heimhug. 1923. 85 s. Digital versjon på Nettbiblioteket
 • Heide, Magne: «Riksmål eller landsmål: Språkstrid i Harstad-området 1900-1920» (del II) i Årbok for Harstad 2000
 • Heide, Magne: Riksmål, landsmål eller dialekt. Språkstrid og språkpolitikk i Harstad-området 1920-1935 i Årbok for Harstad 2001
 • Heide, Magne: «Eit 150-årsminne:"Den unge diktar" Peter Eberg Pedersen 1852-1882» i Årbok for Harstad 2002
 • Heide, Magne: «Nordlandsk målreisning - Hans Eidnes, nordlandsmål og nynorsk» i Årbok for Harstad 2006
 • Heide, Magne: «Mèdnamn i Ytre Kvæfjorden og Andfjorden: Ein språklig rikdom» i Årbok for Harstad 2014