Bjartmar Gjerde

Bjartmar Alv Gjerde (født 6. november 1931 i SandeSunnmøre, død 28. november 2009 i Oslo) var Arbeiderparti-politiker og embetsmann. Han var kirke- og undervisningsminister, industriminister og olje- og energiminister, deretter kringkastingssjef og arbeidsdirektør.

Bjartmar Gjerde som kirke- og undervisningsminister i 1973.
Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum.

Familie

Bjartmar Gjerde var sønn av småbruker Hjalmar Gjerde (1902–79) og Astrid Øvrelid (1907–93), og ble gift i 1954 med Anne Karin Hoel (født 1930). Bjartmar og Anne Karin Gjerde bosatte seg i Bredes vei 6 på Høybråten i Oslo.

Liv og virke

Gjerde vokste opp på et lite småbruk, og fikk ikke skolegang utover folkeskolen. Som 16-åring flyttet han til Ålesund.

Fra 1953 til 1958 var Gjerde redaktør av AUF-avisen Fritt Slag. Deretter var han formann i AUF i tre år før han i 1961 ble han sekretær i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. I 1963 ble han sjefsekretær i Arbeidernes Opplysningsforbund, som var en stilling han formelt hadde fram til 1981, avbrutt av sine mange og lange perioder som statsråd.

Bjartmar Gjerde var kirke- og undervisningsmister 1971-1972 og 1973-1976. Han var industriminister 1976-78, og olje- og energiminister 1978-80, hvor han måtte håndtere både Alexander Kielland-ulykken og Alta-aksjonene.

Gjerde var kringskastingssjef 1981-89, og deretter arbeidsdirektør fram til 1994.

Ettermæle

 
Bjartmar Gjerde er gravlagt på Høybråten kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I en nekrolog i Aftenposten 3. desember 2009 skrev statsminister Jens Stoltenberg blant annet om Bjartmar Gjerde:

Småbrukersønnen fra Sunnmøre hadde ikke råd til skolegang utover folkeskolen, men endte opp med flere av de fremste tillitsverv og posisjoner. En samfunnsbygger, som sto midt i arbeidet med å bygge Norge fra småkårssamfunn til et land preget av muligheter for alle. … Gjerde håndterte også vanskelige saker. Som olje- og energiminister med brytningstid der vekst-vern-konflikten hardnet til, og Alta-utbyggingen som største symbolsak. Som kringkastingssjef videreutviklet han NRK som allmennkringkaster, mens presset på monopolordningen tiltok. Som arbeidsdirektør ledet han en etat med store oppgaver knyttet til de høye ledighetstallene.

Bjartmar Gjerde er gravlagt på Høybråten kirkegård i Oslo.

Kilder og referanser