Femunden

Femunden er en innsjø som ligger hovedsakelig i Engerdal kommune, men mindre deler av den ligger i Røros og Os kommune. Innsjøen ligger sørøst for Røros, nær riksgrensen.

Femunden
Basisopplysninger
No-nb digifoto 20140304 00089 NB WF EDK 156412a 2.jpg
Bildetekst: Fra Femunden i Engerdal
Alt. navn: Femund
Femundsjø
Areal: 203,3 km²
Høyde: 662 moh.
Vassdrag: Trysil-Klaravassdraget
Kommune: Hovedsakelig Engerdal
deler også i Røros og Os
Fylke: Hovedsakelig Innlandet
deler også i Trøndelag

Den er landets største uregulerte innsjø, og den tredje største totalt, målt i flateareal. De har et flateareal på 203,3 km² og ligger 662 moh og største dybde er på 130 meter, men er en forholdsvis grunn fjellsjø med middeldyp 29,5 m.

Lengden fra nord til sør er knapt 60 km, og bredden varierer mellom 2 og 9 km. Femunden har avløp mot sør gjennom Gløta, videre til Femundselva og Trysilelva.

Grenda Elgå på østsiden av Femunden og er Norges sørligste, faste samiske bosetning.

Fra gammelt av lå Femunden godt innenfor det norske riket, men som følge av de nordiske krigene på 1600-tallet ble flere av de østlige delene, blant annet bygdene Idre og Særna avstått til Sverige. Da ble Femunden fra svensk side betraktet som en del av riksgrensen, og det var ikke før Grensetraktaten av 1751 at Femunden ble norsk innlandssjø og landet øst for denne igjen ble norsk territorium.

Fløytningskanalen til Feragen

I sør ble det på 1700-tallet ble gravd en fløtningskanal til Feragen fra Nordvika i nordenden av Femunden slik at det kunne fløtes tømmer fra traktene rundt Femunden til Røros Kobberverk. Arbeidet ble påbegynt i 1714 og mellom Feragen og Store Langtjern ble det også bygget tømmerrenner i tre, og videre til Lille Langtjern. Den 300 meter lange kanalen ble ferdig først i 1764. Denne kanalen med tilhørende tømmerrenner er restaurert og til dels gjenoppbygget som kopi og er populær blant padlere. Dette medfører at Femunden, som ligger åtte meter høyere enn Feragen, avgir også vann gjennom Håelva til Glomma. Femunden gir således vann både til Trysil-Klaravassdraget og til Glomma, da kanalen med tilhørende tømmerrenner er restaurert med tilhørende vanngjennomstrømning og populær blant padlere.

Kilder

Se også


Koordinater: 62.1097° N 11.8694° Ø