Fløtningskanalen Femunden-Feragen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tømmerrenne ved lille Langtjern.
Foto: Henrik Jacob Ielstrup/Norsk Skogmuseum (1905).
Kanalens start i Femunden, åtte meter høyere enn Feragen.
Foto: Henrik Jacob Ielstrup/Norsk Skogmuseum (1905).

Fløtningskanalen Femunden-Feragen, også omtalt som Feragkanalen eller Feragskanalen, er et kanalanlegg med tilhørende fire tømmerrenner bygget i tre som går mellom Femunden og Feragen, gjennom Langtjern. Anlegget ble påbegynt i 1714, men ikke ferdigstilt før i 1764. Mellom Femunden og Feragen gikk et vannskille, da Femundens vann rant østover, inn i Sverige, mens Feragens vann fløt vestover mot Glomma. Kanalen gjør at Femunden idag avgir vann både til Glomma og til Trysilelva.

Bakgrunn

Utdypende artikkel: Røros Kobberverk

Kobberverket på Røros hadde et enormt behov for ved og trekull - ikke bare til smelting, men også til fyrsetting i gruvene. Dette førte til at skogen var uthogd opptil 25 kilometer fra Røros allerede rundt 1670, og fra begynnelsen av 1700-tallet måtte det meste hentes inn fra utenfor cirkumferensen. Ved å forbinde Femunden med Feragen, som ligger åtte meter lavere, fikk kobberverket tilgang på tømmeret i de store skogsområdene rundt Femunden.

Kobberverkets behov for tømmer fra dette området skulle også ble et argument for at områdene øst for Femunden skulle forbli på norske hender etter at grenselinjen mellom de to land ble trukket opp og markert i terrenget etter Grensetraktaten av 1751, da det svanske standpunktet opprinnelig var at Femunden skulle danne riksgrensen.

Bruk

Det ble bygget buer med navn som Furubakken og Lorthølbua, som opprinnelig ble benyttet av tømmerhoggere og fløtere. Disse står fortsatt og kan benyttes av turfolk.

Kanalen og de fire tømmerrennene var i bruk lenge etter at Røros Kobberverk sluttet å anvende dem. Da kobberverket begynte å fyre med steinkull på 1800-tallet, ble kanalen tatt i bruk av skogselskapene. Fløtningsruten var imidlertid ikke helt pålitelig dersom vårflommen var for liten og tømmeret kom da ikke fram før det påfølgende året. Tømmerfløtingen i kanalen opphørte i 1973. Deretter forfalt tømmerrennene, fram til anlegget ble restaurert i 1990 og det ble også bygget kopi av den gamle tømmerrennen til Ferangen.

I 2010 ble tømmerrennene en del av verdensarvstedet Røros bergstad og Circumferensen. Den er ikke til for å dra kanoer gjennom renna, og det finnes egne båtdrag til å slepe båter på.

Galleri

Kilder


Koordinater: 62.4720° N 11.8968° Ø