Fiskeribladet

Fiskeribladet var et frittstående organ for nordnorsk fiskeripolitikk og ble startet i Harstad 23. januar 1946 med Freder Frederiksen som redaktør og forretningsfører. De første numrene kom ukentlig. Senere ansatte Frederiksen redaksjonssekretær Asbjørn Johansen og forretningsfører Johan Johansen. Disse tre var lenge avisens eneste ansatte. Etter hvert kom avisen ut to ganger ukentlig, og det ble flere ansatte.

Bakgrunnen for opprettelsen av avisen var at Norges Råfisklag, som hadde begynt sin virksomhet sist på 1930-tallet så behovet for et meddelelsesblad, og allerede under krigen diskuterte direktør Johs. Øverå og Freder Frederiksen å utgi en ukentlig fiskeriavis for Nord-Norge. Det skulle ikke være et spesielt organ for Råfisklaget, men laget ville uten vilkår støtte bladet ved å tegne abonnement for alle fiskarlag og senere for alle fiskebåter i lagets distrikt. Dette viste seg å være et solid grunnlag for avisen, som også ble et målrettet annonseorgan for fiskerisektoren.

Da det hel startet, var opplaget 2000 og steg raskt til 7000. Det første kontoret var i en saneringsferdig tyskerbrakke på Torvet i Harstad. Neste kontor ble i andre etasje i Administrasjonsbygget på kaia og deretter i tredje etasje i en møbelforretning, før redaksjonen og forretningsavdelingen endelig havnet i fjerde etasje i Strømbyget.

På 1980-tallet hadde bladet 11 ansatte og kom ut tirsdag og torsdag med 20.000 i opplag og kunne smykke seg med undertittelen: Nordens største fiskeritidsskrift. Fra 1987 trakk Freder Fredriksen seg tilbake, og Rolf Arvola ble ny redaktør. Bjørn Solstrand var da bedriftens disponent.

Trykkingen av bladet var de første årene i Aas & Søns Boktrykkeri, men da Harstad Tidende anskaffet rotasjonspresse i 1950-årene, ble trykkingen foretatt der.

Men tidene og markedene endrer seg, fiskerinæringen fikk ny struktur og konkurransen på bladmarkedet ble tøffere. Noe måtte gjøres. Og i 2. mai 2008 kom det første nummeret etter fusjon med bladet Fiskaren i Bergen. Hovedkontoret ble lagt til Tromsø. Det nye navnet ble Fiskeribladet Fiskaren og utgivelsen skjedde tre ganger i uka.

Kilder