Gjesdal kommune

Gjesdal kommune ligger i Rogaland, og grenser til Sandnes i nord og nordvest, Sirdal i øst, Bjerkreim i sør og Time i vest. Den ligger i overgangen mellom landskapene Jæren, Ryfylke og Dalane. Kommunen ble oppretta i 1837, og hadde opprinnelig navnet Gjestal. Det ble endra til Gjesdal i 1965, da kommunen fikk sine nåværende grenser ved at søndre del av Forsand, østre del av Høle, Nedre Maudal i Bjerkreim og en ubebodd del av Time ble overført.

Gjesdal
1122 Gjesdal komm.png
Basisdata
Kommunenummer 1122
Fylke Rogaland
Kommunesenter Ålgård
Areal 617.96  km²
Areal land 560.29  km²
Areal vann 57.67  km²
Folketall 12 302 (2023)
Sammenslåing(er) 1965: Deler av Forsand, Høle, Bjerkreim og Time overført.
Nettside Nettside
Limagarden i Gjesdal kommune er et tun med bygninger fra 1800-1939, eid av kommunen, men drevet av Jærmuseet
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

Kommunenavnet er opprinnelig et gårdsnavn. Første ledd kan være elvenavnet geysa, som betyr «bruse» eller «sette i sterk bevegelse».

Det meste av befolkninga er bosatt i de vestre delene av kommunen. Dette svarer til den opprinnelige Gjestal kommune, som utgjør rundt en tredjedel av arealet. Rundt 80 prosent av innbyggerne bor der, hvilket illustrerer at selv om kommunen i 1965 ble tre ganger så stor som den opprinnelig var, dreide det seg for det meste om området med spredt eller ingen bebyggelse. Administrasjonssenteret Ålgård/Figgjo hadde drøyt 10 600 innbyggere i 2013, hvorav nær 8700 bodde i Gjesdal kommune. De to andre tettstedene i kommunen er Oltedal (961 innbyggere i 2014) og Gilja (390 innbyggere i 2014). Gilja ligger i Dirdalen, et av de få områdene i øst hvor det bor en dem mennesker. Andre områder i den østre delen med en del befolkning er Frafjorddalen og Øvstebødalen. En mindre del av Hunnedalen - det meste av dalen ligger i Sirdal kommune - tilhører Gjesdal; her er det ikke fast bosetning, men en god del hytter.

Gjesdal ligger innafor pendleravstand til Stavanger og Sandnes, noe som har bidratt til at befolkningsveksten har vært noe sterkere enn i Rogaland som helhet. I 2013 hadde hele 63 prosent av de yrkesaktive i Gjesdal arbeid utafor kommunen. De fleste jobber i Stavanger/Sandnes eller i andre kommuner på Jæren.

Husdyrbruk har vært en viktig næringsvei i kommunen. Gjesdal er en av landets viktigste kommuner innen sauehold, og det er også en del storfehold. På Bjelland har Staten en saueavlsgård. Det er gode beiteområder i heiene øst i kommunen, og mange bruker også sommerbeiter i Sirdalsheiene og Setesdalsheiene. Gjesdals kommunevåpen er sølv værhode sett forfra i blått. Dette er en referanse til saueholdet og tekstilindustrien i kommunen.

Rundt atten prosent av de lokale arbeidsplassene er innen industrien, og hvis man legger til bygg og anlegg og kraft-/vannforsyning kommer man opp i 27 prosent. Industrien er i stor grad knytta opp mot landbruket i form av næringsmiddelindustri og trevareindustri, men det er også en god del verkstedindustri.

Det finnes flere kraftverk i kommunen. Maudal kraftverk i Bjerkreimsvassdraget har midlere årsproduksjon på 98 MW. I Oltedalselva finner man Oltedal kraftverk, som ble bygd i 1909 og er det eldste i Gjesdal, og Oltesvik kraftverk. De har en sammenlagt midlere årsproduksjon på 53 GWh. Det er også ni mindre kraftverk, med total midlere årsproduksjon 157 GWh.

Fornøyelsesparken Kongeparken, som er en av Rogalands største turistattraksjoner målt i antall besøkende, ligger ved Ålgård i Gjesdal.


Kilder