Grønnegata 50 (Tromsø)

Grønnegata 50 i Tromsø var et bolighus som ble erstattet med kurbad og hotell. - Gammelt matr.nr. 2.

Olaf Thon kjøpte Grønnegata 50 og gjorde det om til hotell da Kurbadet flyttet i 1979. I 2008 ble huset revet og nybygg ble reist i 2009/10.
Foto: Einar Dahl (2015).

Matr.nr. 2

Målebrev til smed Andreas Tiller, tinglyst 15. mars 1847.

I 1865 bodde fisker Fredrik Asbjørnsen her med kona Marta, sønnen Maarten og svigermor Ingeborg Andersdatter, sjømann Johan Martinusen med kona Ingeborg Maartensdatter og sønnen Jeremias, bødker Wilhelm Thomsen med kona Maren Figenschau og to sønner, Margrethe Blomqvist med tre barn, bødker Erik Larsen med kona Johanna Christiansdatter og to sønner, Anne Christine Christiansdatter med datteren Adolfine Lorense.

Auksjonsskjøte til Lars Paulson, hvorved det er påheftet denne eiendommen rett for eieren av matr.nr 2b til innkjørsel til sin bakgård gjennom portrommet på nordre side av 2a, i 1871.

Delingsforretning hvor eiendommen ble delt i matr.nr. 2a (Grønnegata 50) og 2b (Grønnegata 52), i 1874.

Grønnegata 50

I 1875: Kjører Lars Paulsen med kona Petternelle Ellingsdatter og to barn, Ole Johansen Wiberg med kona Olina Olsdatter, vasker Marie Fredriksdatter med to barn, syerske Bergitte Mortensdatter med datteren Elise, syerskene Marie og Emelie Olsdatter, skipper Peter Edvardsen og kona Berntine Ingebrigtsdatter.

I 1885: Vognmann Lars Paulsen med kona Petronelle, dagarbeiderske Ragnhild Olsen, sypike Anna Olsen, dagarbeider Erik Lian med kona Andrea og barnebarnet Signora, fisker Johannes Johannessen med kona Ingeborg og sønnen Peter, fisker Hans Johannessen, fisker Lars Lund med kona Johanna, politibetjent ved Samlaget Kristian Pedersen.

I 1891: Lars Paulsen med kona Petronille og dattersønnen Andreas Holmvik, Morten Matias Pettersen med kona Maren Anna og stedatteren Josefine Bertiassen, Erik Lian med kona Andrea Krestine og sønnedatteren Signora Alfreda, Søren Krestian Krestensen med kona Thea Andrea, sønnen Jens Kristian og stedatter Johanne Wilhelmine Sørensen, Ragnhild Olsen med datteren Anna, Mikal Ingvart Johannessen med kona Amalie Kaspara og tre døtre.

I 1900: Vognmann Lars Paulsen med kona Petternille, vognmann Jens Pettersen med kona Magda Marie og tre døtre, arbeidsmann ved pakkhus Mical Johansen med kona Amalie og datteren Fredrikke, i forpleining: Morten Vilhelm Tobiesen og Marie Pauline Holm.

Skjøte fra Lars Paulsens eneste arvinger, enken Petronelle Paulsen og I. Holmvik, til deres eneste medarving, vognmann J. Pettersen, på denne eiendom m.fl., i 1901.

Eid av vognmann Jens Martin Pettersen i 1904 og 1932. Pettersen var tidligere børsemaker, men ga opp dette til fordel for en omfattende vognmannsforretning.

I 1910: Vognmann Jens Martin og Magda Marie Pettersen med tre barn, kjøredreng Kristian Molvin Isaksen, Pauline Marie Holm, beredersvend Olaf Storstad med kona Jette, malersvend Olaf Krogh, tømmermann Ole og Jensine Thorbjørnsen.

I 1916: Vognmann Jens Martin, ekspeditrice Magda Marie, Jens Evald og ekspeditrice Marie Pettersen, butikkbetjent Olaf Bernhof Albertsen, ekspeditrice Gerda Serine Bangsund, arbeider Mikal og kjøregutt Andreas Johansen, tømmermann Ole Severin og Jendine Andrea Torbjørnsen.

Skjøte fra Jens M. Pettersen til sønnen Jens Evald Pettersen i 1920.

Erklæring fra Tromsø Skifterett om at fru Jenny Pettersen sitter i uskiftet bo etter sin mann Jens Evald Pettersen som døde 25. feb. 1930.

Skjøte fra enkefru Pettersen til Jens Martin Pettersen i 1930.

Elise Junge bodde her i 1932.

Kontrakt mellom Jens Martin Pettersen og Tromsø Elektrisitetsverk om elektrisk installasjon i 1935.

Skjøte fra Jens Martin Pettersen, f. 18. aug. 1928, v/verge rørlegger Gustav Dahl, til Tromsø kommune, i 1938.

Fru Jenny Pettersen, maskininist Alf Andersen, arbeider Henry Gundersen, (1940).

Kontormann Harald og telefondame Karin Pedersen, enkefru Jenny Pettersen, dykker Arne Wiik, (1946).

Kurbad

Nordnorges kurbad sto ferdig her med nybygg i 1952 og plass til 40 pasienter. Institusjonen var eid av Adventistsamfunnet. De hadde startet sin virksomhet allerede i 1937 i Storgata 79.

Kontorsjef Gerh. Berge, syerske Dagny Didriksen, sykegymnast Arne Dyresen, stuepike Johanne Gundersen, pleierske Alida Hansen, kjøkkenpike Wilma Jakobsen, kasserer Aasta Lohne, badeassistentene Anbjørg Indal og Konstanse Olsen, serveringsdame Aasta Pedersen, massøse Emma Torkildsen, (1957).

Forretningsfører Gerhard Berge, sykegymnast Arne Dyresen, syerske Dagny Didriksen, stuepike Johanna Gundersen, badeassistent Alida Hansen, (1961).

Rehabiliteringstilbudet var først og fremst fysikalsk behandling kombinert med undervisning om sunn livsstil, inklusive skadene ved røyking. Kostholdet var hovedsakelig fisk og vegetarisk. Pågangen av pasienter vokste raskt og ble etter hvert så stor at i 1979 flyttet ”Kurbadet” til nye lokaler ved Charlottenlund, på toppen av Tromsøya. Det skiftet også navn til Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK).

Skjøte fra Landsorganisasjonen i Norge, Samvirke skadeforsikring A/S og Landsbanken A/S til Ingvald Nielsen A/S, Kirkegata 36 Oslo, på bl.a. hus på denne eiendommen, i 1980.

Skjøte fra Tromsø kommune til firma Ingvald Nielsen A/S i 1982. – Vestregata 5 og 7 ble samtidig slått sammen med Grønnegata 50, i 1982.

Hotell

I 1980 overtok Olav Thon bygget og gjorde det om til ”Tromsø hotell”, (1981/90), senere ”Rainbow Tromsø hotell”, (1993/99). Huset ble revet i 2008 og gjenoppbygd i 2009/10.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.

http://www.kurbadet.no/RNNK/Historien