Gudvangen

Gudvangen
Foto: Knud Knudsen/Nasjonalbiblioteket (1888-1894).

Gudvangen er et tettsted i Aurland kommune, beliggende nederst i Nærøydalen og innerst i Nærøyfjorden, en sørvestgående arm av Aurlandsfjorden. På vestsiden av fjorden fører en fem kilometer lang bilvei til grenda Bakka med Nærøy kirke.

Navnet kommer av norrønt: guð, 'gud' (jf. Guddalen); og vangr, 'åpen plass, voll'.

Stedet ble en del av hovedsambandet mellom Østlandet og Vestlandet da den danske stattholder i Norge, Hannibal Sehested, kongens svigersønn med base på Akershus festning, etablerte postruten mellom Christiania og Bergen i 1647, ble ruten i dette området lagt over Filefjell til Lærdal, gjennom Nærøyfjorden og til Gudvangen, og videre opp til Stalheim og videre derfra til Voss og Bergen.

Veiforbindelsen på Stalheimskleiva til Stalheim og Voss ble bygget 1844-1845, og dette bidro til å utvikle stedet for turisme. Fortsatt har stedet har betydelig turisttrafikk, og er en populær anløpshavn for cruiseskip. På sørsiden av dalen, rett ovenfor tettstedet er den 149 meter høye Kjelfossen.

Eilert Meyer startet i 1851 en landhandel med overnatting i Gudvangen, som senere skulle bli Gamle Gudvangen hotell. Dette ble i 1862 overtatt av Martinus Hansen som utvidet bygningen i 1890åra og omdøpte dette til Hansens Hotell. Hotellet ble i 1920 solgt til Lars og Olav Larsen Hylland og har siden vært i denne familiens eie, og har nå navnet Gudvangen hotell. Hotellet ligger midt i sentrumssgata og bærer preg av store ombygginger, fra sveitserstil til dagens utseende fra 1950-tallet.

Stedet har hurtigbåtforbindelse til Flåm, Aurland og småstedene langs fjorden, og om sommeren også bilferge til Kaupanger og Lærdal.

E16 går fra Gudvangen opp Nærøydalen i tunnel under Stalheimskleiva og Stalheim til Voss og østover via Gudvangentunnelen og Flenjatunnelen til Flåm.

Kilder


Koordinater: 60.88111° N 6.84100° Ø