Hamang (Bærum)

Hamang er et strøk i vestre Bærum som ligger på grunnen til de to tidligere gårdene Hamang og Ødehamang.

Hamangområdet sett fra Bjørnegård-området, med Fabriken Tomten fra 1912 til venstre for mennene i bildet, og med Hamang Papirfabrikk fra 1907 bak denne. Sandvikselva bak trærne som går gjennom bildet. Bebyggelsen på denne siden av elva ligger til veien som i 1955 fikk navnet Industriveien.
Foto: Narve Skarpmoen/Nasjonalbiblioteket (1912–1930).
Fabrikkbygningen etter Hamang Papirfabrikk i dag, med vannrenseanlegget «Tanken» fra 1960-tallet.
Foto: Pål Giørtz (2019).

Strøket domineres av to fabrikker; Franzefoss Bruk A/S (kalkindustri og gjenvinning), beliggende ved Sandvikselva/Franzefossveien, og den nedlagte Hamang Papirfabrikk. Sistnevntes lokaler er overtatt av Lefdal Elektromarked.

Nord for tunnelen i Brynsveien ligger Hamangskogen kontorsenter og flere boligblokker. Videre mot nordvest over E16-tunnelen i Hamangskogen finner vi en tidlig blokkbebyggelse. Nordvest for den samme tunnelen ned mot Sandvikselva ble det i 1980-årene oppført en rekke boligblokker, Hamang terrasse.

På toppen av Hamangskogen ligger Martina Hansens Hospital, et spesialsykehus for ortopedisk kirurgi og revmatologi. Sykehuset er nærmeste nabo til Sykehuset Asker og Bærum.

Galleri


  Hamang (Bærum) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.89337° N 10.51447° Ø