Hans Jacob Scheel (1714–1774)

Hans Jacob Scheel (født i København 23. august 1714, død 21. januar 1774), var generalmajor, ingeniøroffiser og kommandant ved Fredrikstad festning fra 1765 til 1774. Scheel var sønn av generalløytnant Hans Henrik von Scheel (1668-1738)[1] og Benedicte Dorothea Gjords, datter av Christiania-kjøpmannen justisråd Giord Andersen (1651–1720). Han giftet seg i 1745 med Catharine Christine Brügman (1725-1800), datter av oberst Godske Hans v. B. til Østergård og Ulriksholm og 2. hustru Dorothea Hedevig Krag (se Krag på Jylland (slekt)), offisielt datter av Arent Krag, og de fikk 12 barn, bl.a. de senere byfogdene i Fredrikstad, Hans Henrik og Anton Wilhelm og amtmann i Stavanger Frederik Otto.

Hans Jacob von Scheel

Som sekstenåring ble han kadett og tre år senere fikk han stilling som fenrik ved Fynske regiment. Han deltok i den polske arvefølgekrig (1734-1735) og kom til Norge som sekondløytnant i 1735. Han steg i gradene i årene som fulgte, og i 1752 ble han sjef for den norske fortifikasjonsetaten. Han fortsatte å tjenestegjøre i Ingeniørkorpset til 1765, da han ble utnevnt til generalmajor og kommandant ved Fredrikstad festning. Han hadde denne stillingen helt til sin død 21. januar 1774.

I 1747 kjøpte major Scheel Frogner hovedgård i Aker, hvor han lot oppføre store deler av bebyggelsen som fremdeles står på gården. Han hadde imidlertid ikke økonomi til å fullføre sine planer for Frogner, og i 1760 måtte han selge gården. Han bodde med sin familie på Akershus festning til han i 1766 ble kommandant i Fredrikstad. Han hadde en respektabel militær løpebane, men økonomisk led han havari, og han etterlot seg en gjeld på 13 675 riksdaler.

C.F. Scheel skriver i sin slektsbok av 2011, s. 9.6: I Fredrikstad kjøpte H.J. Scheel gården Søndre Lilleby i Borge «av [navnet understreket:] Maria Elisabeth von Ulrichsdal, enke efter [skal være: datter av!] forrige kommandant, for 760 rdl. Gården ligger noen kilometer inn i landet øst for festningen.» Dette er en av de få feilene i C.F. Scheels bok, for selgeren var altså Wilhelm von Ulrichsdal og Susanna Catarine Erlunds datter Maria Elisabeth de Ulrichsdal (som ble gift med Joachim Vagel). Hennes mor var en datter av postdir. Christian Erlund; - se forøvrig Kommandanter i Fredrikstad.

Om kommanant Scheels begravelse noterte enken etter Niels Tyrholm i sin dagbok at: der var i(n)gen der fulgte uden hans Egene Søner og Sogne Præsten Kloken hal Syv om morgenen, blev af u(n)der officerer bortboren.[2]

Kilde

Referanser

  1. http://runeberg.org/dbl/15/0089.html
  2. Personalhistorisk Tidsskrift, 2.rk., bd.1, Kjøbenhavn 1886:22

Litteratur

  • Danmarks Adels Aarbog, 1893.
  • Oslo Militære samfunds portrettgalleri
  • Dehli, Martin: Fredrikstad bys historie.
  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814, Oslo 1948.
  • Scheel, Christian Fredrik: «Slekten Scheel i Danmark og Norge m.v.», Oslo, Eget forlag, 2011, kap. 9: «CATHARINA OG HANS JACOB SCHEEL og deres efterkommere - slekten i Norge -«
  • Widerberg, C. S: Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, Oslo 1934.


Forgjenger:
 Wilhelm von Ulrichsdal 
Kommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Rudolf Valdemar Römeling