Harstad Elektrisitetsverk

Harstad Kommunale Elektrisitetsverk (Harstad Elektrisitetsverk) ble etablert 9. juli 1909. Det første styret bestod av ingeniørene Nicolai Saxegaard, Simon Moe og Th. Smith Sunde. Den første kraften kom fra Gausvik Uldvarefabrik, som hadde eget kraftverk ved Gausvikelva. Det ble bygd egen kraftverksbygning og en 25 km lang kraftlinje til Harstad. Den første generatoren var på 250 kW og ble startet 19. september 1910. Allerede året etter ble produksjonen doblet uten at det viste seg å dekke behovet. Elektrisitetsverket sikret seg derfor rettighetene til hele vassdraget i 1915. I en styreprotokoll fra 1918 fremgår at man begynnte å kalle selskapet for Harstad Kraftverk - et navn som senere kom til å bli vanlig.

Nicolai Saxegaard, tidligere ordfører i byen og initiativtaker til Harstad kommunale Elektrisitetsverk. Han ble også verkets først styreformann.
Annonse i Folkeviljen 24. august 1922

Skipsingeniør Simon Moe flyttet til Tromsø i 1910 for å bli forretningsfører i TADS (som i 1922 skiftet navn til TFDS). Han ble den første adm. direktør i TADS fra 1912 til 1917. Andreas Vorren tok Moes plass i styret i elektrisitetsverket i 1910.

Fra Trondenes kommune kom det krav om at linjenettet skulle bygges ut til de nærliggende tettstedene rundt byen – Sama og Seljestad. Kravet var begrunnet med at kraftlinjen fra Gausvik gikk over Trondenes kommunes grunn. I 1917 ble det ordnet slik at også Kanebogen og Medkila fikk strøm fra Harstad Elektrisitetsverk. Etter at Gausvik lysverk ble skilt ut i 1920, hadde bedriften seks ansatte. Saxegaard var formann fra 1909-1918. Erland Frisvold kom inn i styret i 1913 og ble formann i 1918. Karl Formo var verkets første elektromontør.

Driftsbestyrere

Stadsingeniør Hans Angell Krabbe fungerte også som verkets bestyrer fra 1910 til 1913. Deretter ble en separat bestyrer ansatt til 1920, hvoretter de to stillingene igjen ble slått sammen. Driftsbestyrer for verket, Sigurd Hall-Henriksen, døde 23. mars 1940 og Samuel Johansen ble konstituert som driftsbestyrer ved krigsutbruddet og direktør for Vågsfjord Kraftselskap ett år senere. I 1964 var Kaare Føring bestyrer.

I 1970 ble bedriften innlemmet i Sør-Troms Elforsyning.

Kilder