Hjelp:Brukerveiledning – Leksjon 6

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Grunnleggende leksjoner

Hvordan legge inn kilder og litteratur

 • En artikkel i Lokalhistoriewiki skal ha en henvisning til en bok eller en annen kilde du har hentet opplysningene fra.
 • De tekniske sidene ved slike kildehenvisninger er behandlet i wikibrosjyrene på nynorsk og bokmål.
 • I denne leksjonen skal vi i primært orientere deg generelt om hvordan du bør sette opp oversikter over kilder og litteratur du har benyttet i en artikkel.
 • Videre skal vi se nærmere på noen spesielle utfordringer i forbindelse med kildehenvisninger, som bruk av sitater og fotnoter.

Hvordan sette opp oversikter over kilder og litteratur

 • I Lokalhistoriewiki bruker vi overskriften «Kilder og litteratur» når vi presenterer tekster eller annet materiale vi har brukt for å skrive en artikkel.
 • Artikkelen Kilder - hvordan gir utdypende råd og veiledning om kilde- og litteraturoversikter.

Når skal vi bruke sitater?

Å bruke sitater i artikler er historiefaglig viktig og kan bidra til bedre formidling. Men vi har noen kjøreregler for bruk av sitater, som du bør ta hensyn til:

 • Pass alltid på at du kommenterer sitatene eller setter dem inn i en sammenheng. Som et minimum må du alltid nevne i en fotnote hvor du har hentet sitatet fra.
 • Noen ganger kan det være bra med lange sitater, men vær forsiktig og kritisk med bruken av sitater. Prøv å gjøre det klart for deg selv hva som er hovedpoenget eller essensen i sitatet og konsentrer deg om det.
 • Hvis det er et kronglete sitat, tenk nøye etter om det fungerer bedre å skrive om med egne ord.

Når skal vi bruke fotnoter?

Her er noen få hovedregler for bruk av fotnoter på Lokalhistoriewiki. Temaet er utdypet i en egen artikkel om fotnoter.

 • Fotnoter skal alltid brukes etter sitater.
 • Fotnoter skal alltid brukes når du gjengir data (faktaopplysninger) som ikke er alminnelig kjent.
 • Fotnoter skal alltid brukes når du gjengir påstander som ikke er allment akseptert som historiske fakta.

Les mer