Hjelp:Brukerveiledning – Leksjon 9

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Grunnleggende leksjoner

Hvordan skrive bosettings- og brukerhistorie?

Denne leksjonen handler om ulike måter du kan skrive om bosettings- og brukerhistorie på i Lokalhistoriewiki.

Bosettingshistorie

Når du skal skrive om en boenhet, er det viktig å starte med å definere enheten. Er det for eksempel en herregård, en husmannsplass eller en villa?

For å finne ut av dette, trenger du kilder. Hvilke som er relevante for ulike områder og perioder vil variere, men sjekk om det fins en bygdebok for området ditt. Der vil du finne den mest vesentlige informasjonen om en enhet. Hvis det ikke fins en bygdebok, kan for eksempel Norges bebyggelse eller andre samleverk av samme type være nyttige.

Artikkeltittel

Før du oppretter en artikkel, ta en kikk på hjelpesiden vår for titler på artikler om gård og hjem.

Innledningen

Innledningen (ingressen) bør inneholde:

 • Navn på bostedet og eventuelle alternative navn og skrivemåter.
 • Type enhet (gardsbruk, husmannsplass, enebolig osv.).
 • Gards- og bruksnummer (gnr/bnr) og eventuell adresse.
 • Beliggenhet (bygd eller grend, strøk eller beliggenhet i forhold til en annen gard, soknekirke eller liknende).
 • Når enheten oppsto.
 • Hva tilstanden er i dag.
 • Spesielle særtrekk.

Her er noen eksempler på innledninger som er bygd opp på denne måten. Se også Hvordan skrive om moderne boenheter?

Hoveddelen

Hva du skal ha med i hoveddelen, avhenger av hvilken type enhet du skriver om.

Brukerhistorie

I bosettingshistoria skriver vi kortfatta om brukere/brukerfamilier som er knytta til én boenhet. Vi kan også ta med litt utdypende stoff om enkeltpersoner, men om vi vil skrive en hel livshistorie (mer enn et avsnitt), bør det gjøres i en biografisk artikkel.

Det er ulike måter å sette opp en brukerhistorie på. Se for eksempel:

 • Innistog (Bykle gnr 14/1), som er en kronologisk artikkel med brukerne i brødteksten.
 • Kopper (Fedje gnr 168 bnr 4), som bare inneholder brukerfamiliene med ekstraopplysninger om gården i brukerlista.
 • Vål (Ski gnr 16), som viser brukerliste utskilt fra brødteksten. Her er det kun brukere, men kan utvides med hele familier.
 • Harstad (Stange gnr. 236/1), som også viser brukerliste utskilt fra brødteksten, og som inkluderer familier. Her ser vi også en komplisert brukerstruktur.

Større prosjekt?

Ta kontakt med Norsk lokalhistorisk institutt hvis du skal i gang med et større bosettingshistorisk prosjekt. Vi har mange års erfaring med både tradisjonelle gards- og slektshistorier og digitale prosjekter, som vi har flere av på wikien.

Se også