Johan Joachim Meyer (1860–1940)

Johan Joachim Meyer (født 29. oktober 1860 i Finnås, død 23. januar 1940 i Askim) var arkitekt, professor og amatørfotograf.

Faksimile fra Aftenposten 23. januar 1949; utsnitt av omtale av Johan Meyer ved hans bortgang.

Han ble født i Finnås i nåværende Bømlo kommune som sønn av sokneprest Wollert Danchertsen Meyer og Christiane Bolette Wesenberg. Johan Meyer giftet seg med Olga Marie Bergesen, datter av prost Ole Bergesen og Marthe Marie Sophie Jensen.

Meyer var utdannet arkitekt, med eksamen fra Polytechnische Hochschule i Hannover. Han tegnet blant annet Nordlia kirkeØstre Toten, Hensåsen kirke i Valdres og Gjøra kirke i Sunndal. I tillegg laget han tegningene til et sommerhus for svogeren Sigval Bergesen og en villa for keramikeren Andreas Schneider utenfor Oslo. Mesteparten av yrkeskarrieren sin virket han som lærer, først ved Kristiania tekniske skole, deretter i Trondheim, der han i 1910 ble professor ved den nye Norges tekniske høgskole. Meyer var særlig opptatt av gammel, norsk bygningskunst, både i stein og tre, og han engasjerte seg i restaureringen av Nidarosdomen.

Han reiste mye rundt i landet og fotograferte også på sine reiser. Meyer er mest kjent for publikasjonen Fortids kunst i Norges bygder. Hans negativsamling (1906-1930-årene) oppbevares til dels hos Riksantikvaren, dels på NTNU.

Bibliografi

 
Omslag til Fortids kunst i Norges bygder
Foto: Nasjonalbiblioteket
  • Domkyrkja i Trondheim : og nokre ord um verdet av kyrkjeleg kunst for folkelivet i fyrrtid og notid. Utg. Brun. 1926. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kristkirken i Nidaros : domkirken i Trondhjem under bygning, forfald og gjenreisning : kirkens historie og kirkebygningens beskrivelse. Utg. Brun. 1914. 129 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kilder

Galleri


  Johan Joachim Meyer (1860–1940) er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.