Johannes Westrum

Johannes Westrum.
Foto: Totens bygdebok II

Johannes Westrum (født 17. september 1809 på Toten, død etter 1869 i Amerika) var gardbruker og lokalpolitiker i Vestre Toten kommune. Bonden på Vestrum var ordfører 1844-45 og 1856-57. Westrum satt også som varaordfører i flere perioder.

Han var sønn av gardbruker Johannes Aleksandersen Westrum og Maria Andersdatter f. Elton. Johannnes J. Westrum var først gift med Maria Olsdatter Grimås (1809-58), og etter at hun døde, gifta han seg opp att med Maria Pedersdatter Fauchald (f. 1817), dattera til stortingsmann Peder Fauchald. Westrum fikk ingen barn.

I Totens bygdebok (s. 103) karakteriserer Olav Gjørvad han som en «sjelden interessert og dyktig kommunemann, intelligent og initiativrik, var jevnlig forslagsstiller og jevnlig innvalgt i komiteer som blev nedsatt til å utrede viktige saker eller utføre vanskelige hverv». Westrum var den første i herredsstyret som stilte forslag om å sette i gang vegbygging, han tok initiativ til at det skulle oppføres kommunebygning, og han foreslo at sokneprest Galskjøt skulle ha konfirmasjonsundervisningen i kirkene i stedet for hjemme hos presten på Sostad.

Johannes Westrum kom inn i det første herredsstyret i Vestre Toten i 1837, da han var bare 28 år gammal. I perioden 1842-43 satt han varaordfører, og i 1844 overtok han ordførervervet etter Peder Hallingstad. Også i 1856/57 var han ordfører, etter at han på ny hadde vært varaordfører. Han satt sammenhengende i herredsstyret til 1869, altså i 32 år.

Samme år som han gikk ut av lokalpolitikken, reiste han og kona Maria til Amerika. 1860-åra var ei vanskelig tid for jordbruket, og Westrum hadde kausjonert for mange som etter hvert gikk konkurs. Dermed drog de også Johannes Westrum med seg, noe som medførte at han måtte gå fra garden. Ifølge Olav Gjørvad hadde Westrum fått tilbud om økonomisk hjelp fra venner og familie, men han hadde svart at «Jeg vil heller reise og prøve å klare mig selv, om enn det blir under trange kår, enn å gå her og ete nådsens brød» (s. 104).

Kilder og litteratur

Eksterne lenker