Kurland (Lørenskog)

Kurland er en matrikkelgård i Lørenskog. Kurland (Kuland) grenser i vest mot Bårli og Plåterud, i sør til Hovelsrud og i øst og nord til Rælingen. Veiene Kurlandsstien, Kurlandslia og Kurlandsveien har navn etter gården.

Kurland
Kurland i Loerenskog LL102.jpg
Middelaldergården Kurland, fotografert av André Clemetsen
Fylke: Akershus
Kommune: Lørenskog
Gnr.: 83

Navnet kommer av kúland. Betydningen er noe usikker, men navnet kan vise til et stykke land der det var mulig å fø ei ku. Den gamle uttalen var kú´lann. I likhet med f.eks. Kuland (Kurland) i Blaker har det i seinere tid kommet inn en r i de skriftlige formene, noe som kan være inspirert av det baltiske landskapet Kurland (nå i Latvia).

Gården ble ryddet i vikingtida, men ble, som flere av nabogårdene, liggende øde i senmiddelalderen. Kurland fikk ikke egen bruker før ca. 1614. På denne tida var gården krongods, men i middelalderen hadde Lørenskog kirke og prestebol vært eiere. Ved krongodssalgene rundt 1660 ble Kurland borgergods, og borgere og embetsmenn eide gården inntil den ble selveiergods i åra omkring 1850.

I 1900-åra var det stadige utparselleringer, og i 1968 kjøpte Lørenskog Boligbyggerlag Kurland og lot gården utbygge til boligformål i 1970-åra. I denne forbindelse gikk hele jordbruksarealet med, men en del av småbruket Kurlandsholen er regulert til friområde. Kurlandseika var tuntre på Kurland. Det gamle våningshuset der har adresse Kurlandsstien 10, men uthusene, som lå mellom Kurlandsstien og Rugstien, har blitt revet. Den eldste bygningen på Kurland er nå bolighuset i Kurlandsholen, innerst i Holenveien. Dette huset er trolig fra 1850-åra, men har blitt sterkt endret av ombygging. Stabburet samme sted er sannsynligvis fra 1900-tallet og ble flyttet dit fra TorgenholtetLøvenstad i 1950.


0230 Lorenskog komm.png Kurland (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.