Leksikon:Spann

Spann.

I. Smørvekt og smørmål.

A. Østfold: 1 spann = 1 1/4 bismerpund = 30 merker. Cirka 6,4 kg, cirka 6,8 l.
B. Bygdene vest og øst for Oslo fra og med Eiker til og med Follo og i det gamle Eidsivatinglag unntatt Gudbrandsdalen: 1 spann = 1 1/2 bismerpund = 36 merker. Cirka 7,7 kg, cirka 8,1 l.
C. Gulatingslag samt (Sør-)Gudbrandsdalen: 1 s. = 3/4 bismerpund = 18 merker. Cirka 3,9 kg, cirka 4,1 l. En kilde cirka 1660 nevner samme spann på Agder. I Ryfylke fantes det kanhende et smørspann på 24 merker i middelalderen, men fra midten av 1500-tallet er spann over hele Rogaland på 18 merker.
D. Fra og med Nordmøre og nordover: 1 spann = 3 bismerpund = 72 merker. Cirka 15,4 kg, cirka 16,2 l. Dette er samme enhet som laup over det meste av Øst- og Vestlandet. Om en eventuell vektøkning mot slutten av 1500-tallet, se bismervekt. (NK 30.)

II. Enhet i skippundsystemene.

A. I Østfold og i bygdene rundt Oslo, i hvert fall så langt vest som i Asker, var 1 spann = 1/24 skippund = 1/6 fjerding = 5/6 lispund = 30 merker à 257,18 g, det vil si 7,72 kg. Spann var her oftest melvekt.
B. Sørvestlandsk betegnelse på vestnorsk lispund, det vil si lik 24 merker à 257,18 g = 6,17 kg. En kilde cirka 1660 regner bare 18 merker (4,73 kg) per spann fisk i Sunnhordland, det vil si 4 spann per våg (se våg I).
C. Enhet i det vestnorske kornvektsystemet, kjent fra Rogaland, Sunnhordland og Hardanger. 1 spann = 1/24 korn-skippund = 1/6 kornvett = 30 merker, det vil si 7,72 kg som det østnorske spann (II B). Kornspann ble likevel i regelen regnet for bare 24 merker (se skippundvekt II C). Jamfør pundarspann.

III. Lengdemål. Spann er lik avstanden mellom tuppen av tommelen og tuppen av lillefingeren når fingrene er utspent. En mangler norske opplysninger om lengden av spann, men etter islandske kilder å dømme kan 1 spann ha vært regnet lik 1/2 tommel-alen (se alen), det vil si cirka 23,7 cm. (NK 30 s. 123ff.)

IV. Jordegodsenhet. Se spannsleie. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.