Leonhard Nilsen

Leonhard Nikolai Nilsen, født 8. november 1852 på Finnsæter i Berg kommuneSenja, død 21. januar 1927. Gift med Margrete Benedikte Jørgine Pedersdatter, Hagan i Trondenes, men født 1851 i Kvæfjord, død 1933.

Haganbrygga ble bygd av Leonhard Nilsen i 1883. Foto: Gunnar Reppen 2008.
Bethel har vært et sentralt bygg i Harstads religiøse liv. Bygget ble reist på initiativ og med finansiering av Leonhard Nilsen, som selv var dypt religiøs.
Foto: Gunnar Reppen 2008.

Leonhard Nilsen må regnes som en av Harstads mest betydningsfulle forretningsmenn. Han skapte stor sjørelatert virksomhet i en tid da det store sildefisket var på sitt beste. I en periode var han medeier i 14 notbruk. Forretningens posisjon ble styrket ved at sønnen Bertheus J. Nilsen overtok og videreførte virksomheten på en betryggende måte. Når forretningens historie skal skrives, vil sønnen måtte regnes som en minst like betydelig gründer og samfunnsbygger som faren.

Leonhard var sønn av fisker og gårdbruker Bertheus Nilsen og Jakobeth Gabrielsdatter fra Lavold i Berg. Han var nummer to i en søskenflokk på ti. Allerede som 16-åring rodde han fiske i åpen fembøring. 18-år gammel kjøpte han fiskebruket etter kjøpmann Bernt Brox i Medfjordvær, der han stor arbeidskapasitet og pågangsmot drev med salting og tørking av fisk, som han fraktet til Bergen.

Han fikk kjøpe tomt i Hagan i Harstad (den gang Trondenes kommune) og bygde i 1883 våningshus, brygge og kai. Han bodde i Hagen til ca. 1920 da han flyttet til Harstad og sønnen Bertheus overtok i Hagan. 130 år senere er disse husene fortsatt i bruk. Brygga eies av Nordic-kjeden og brukes til restaurantvirksomhet. Våningshuset på åskammen ovenfor er fortsatt en stilfull bygning.
Dette anlegget kom i tillegg til det i Medfjordvær, og det ble drevet stort på begge steder. Lønnsomt var det nok også, for han ble en velstående mann.

I 1896 inngikk han kompaniskap med Hans Andreas Jørgensen, Sama og dannet firmaet «Nilsen & Jørgensen», fortsatt med sild og fisk som handelsgrunnlag. En tid eide selskapet fire dampskip, part og interesser i 14 notbruk og drev feitsildfiske fra Fosen til Varanger. Nilsen var den klart største eieren. Kompanjongene forsto tidlig at det kom til å bli utvikling i Harstad og ervervet tomter i sentrum og bygde hus. Blant annet bygde de Alstad-gården (der Gjensidige-gården ble reist etter bybrannen i 1992).

Men nå hadde sildeeventyret etter hvert tatt slutt og det ble krisetider. Som den mektige mann han var, hadde Nilsen kausjonert for båt og bruk til andre fiskere, og da disse ikke klarte sine forpliktelser, gikk firmaet konkurs i 1904. Kompanjongene skilte nå lag, og Leonhard forsøkte å kjøpe deler av konkursboet uten å lykkes. Imidlertid lyktes sønnen Bertheus J. Nilsen, og det skulle bli en lykke både for den nye eieren og for Harstad by. Leonhard ble nå en tid ansatt hos sin sønn, men tross høy alder ville han drive egen forretning. Han kjøpte sild, verket den og solgte den videre. Men etter en tid ga han opp dette og ofret seg som medarbeider i sønnens virksomhet. Og han var delaktig i dannelsen av Harstad Dampskibsselskap i 1912, som sønnen sto i spissen for.

Pågangsmotet var fortsatt stort, og han satte seg i spissen for en pengeinnsamling for å få til et bedehus i byen. Han kjøpte tomt hos Giæver og satte i gang. Resultatet ble Bethel, som helt til 1958 ble værende byens kirke.

Kilder