Lyngen kooperative handelsforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 13. sep. 2023 kl. 20:53 av Olve Utne (samtale | bidrag) ({{bm}})
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Lyngen kooperative handelsforening ble sannsynligvis stiftet omkring 1904-1906. Hypotesen styrkes av at laget ble dannet i kjølvannet av den første store sosialistiske mobilisering i Troms – så å si i kjølvannet av Alfred Eriksens og de øvrige pionerers inntreden på Stortinget i 1903. Det kan synes som at laget ble nedlagt like etter første verdenskrig.

Møte i Tromsø

To av lagets fremst menn; Lars A. Pedersen som var formann i Lyngen kooperative forening og handelsbestyrer K. Jaklin deltok på et møte i regi av de kooperative handelsforeninger i Tromsø stift den 20. april 1908. Der drøftet man blant annet hva lokalforeningene nordpå burde foreta seg i forhold til det økende presset fra motstanderne av den kooperative ide. I neste omgang ser det ut til at de fleste av de sju foreningene som var representert på møtet meldte seg inn i landsforeningen. Møtet var forløperen til Troms Kooperative Fylkeslag.

Uviss oppstart og slutt

Kåre Martinussen, som skrev framstillingen om Lyngen Samvirkelag i boka om Forbrukersamvirket NORDs historie har funnet at foreningen ble startet i Pollen-Kvalvik-området under første verdenskrig. Han forteller at foretaket kom i gang for «å skaffe varer til ei befolkning som var dratt inn i sosialistiske tankebaner». Protokollen fra «fællesmøtet» i Tromsø forteller derimot at handelslaget var representert med både handelsbestyrer og formann i styret - allerede i 1908. Det er ikke angitt noen datering for avviklingen, men man forstår at det var like etter første verdenskrig/krigens slutt.

Lang pause

Det gikk over 20 år før neste gang kildene sier noe om samvirkelag i Lyngen. En etter måten lang pause før Lyngen Samvirkelag så dagens lys i 1945.

Kilder

  • Referat fra Tromsø stifts kooperative fællesmøte avholdt i Tromsø den 20/4 1908. Tromsø : Nordlys boktrykkeri 1908.
  • Martinussen, Kåre: «Lyngen Samvirkelag» i Hansen, Leif-Harry (red) Fra landhandel til stormarket : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996