Marcus Selmer

Marcus Selmer (født 6. oktober 1818 i Randers, død 18. januar 1900 i Bergen) var fotograf.

Hoffotograf M. Selmer
Foto: Ukjent fotograf

Han var sønn av kjøpmann Jacob Selmer og Vibeke Margrete Hee. I 1859 ble han gift med Ellen Margrethe Rohde, datter av hattemakermester Johan H. Rohde og Anne Johanne Schnell. Paret fikk elleve barn. Cand.pharm. 1838, bestyrte først apotek i Randers fra 1842. I 1852 kom han, etter først å ha praktisert som daguerreotypist i Stavanger, på «kort gjennomreise» til Bergen, hvor han slo seg ned for resten av livet som daguerreotypist og fotograf. Reiste meget rundt i Norge den første tiden og fotograferte landskapsbilder som ble solgt gjennom bokhandlerne. Meget anerkjent som landskaps- og portrettfotograf.

I 1872 utga han Catalog over Fotografier af Norske Nationaldragter, Landskaber og Stereoskopbilleder. Efter Naturen optagne af M. Selmer i Bergen. Etter 1880 oversatte han og utga W. W. Majorkiewics bok Publikum i Fotografens Atelier. En Anvisning til hvorledes man skal vælge sin Klædning og forholde sig, forat erholde et godt og smukt Portrait. Han ble kgl. Hoff-fotograf i 1880. Etter hvert la han landskapsfotograferingen på hyllen og ble Bergens ledende portrettfotograf, fotograferte bl.a. Bjørnstjerne Bjørnson i 1857.

Dessverre ble platearkivet ødelagt ved hans død, og ingen av hans to sønner som også var fotografer, overtok firmaet ut over at Thorvald Selmer en kort tid var bestyrer mens enka drev den videre i 1900.[1] Sønnen Waldemar Selmer drev på det tidspunkt eget atelier som han hadde tatt over etter Peter Christiansen.

Ærespriser i London 1862, Stockholm 1866, Paris 1867, København 1872 og Wien 1873. Æresmedlem av Dansk Fotografisk Forening og Société Francaise de Photographie, hvor han hadde vært medlem fra 1859.

Se også

 
Selmer-bilde fra 3. desember 1884: avsløringen av Holbergstatuen i Bergen.

Referanser

 1. Thorvald Selmer i folketelling 1900 for Bergen kjøpstad fra Digitalarkivet.

Kilder

 • Første versjon av artikkelen er henta fra Preus museums register over norske fotografer.
 • Marcus Selmer på Digitalt museum.
 • Marcus Selmer på KulturNav
 • Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer : fotografer og amatørfotografer i Norge frem til 1920. Utg. Universitetsbiblioteket i Bergen. 1980. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sollied, Ragna, Susanne Bonge og Per Jonas Nordhagen: Photograf M. Selmers Bergensbilleder, 1974
 • Sollied, Ragna: Eldre bergenske fotografer, 1967
 • Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
 • Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
 • Skorgevik, Kjell: «Sunnmøre og sunnmøringer fotografert av Marcus Selmer i 1850 og -60 årene», Tidsskrift for Sunnmøre historielag, 1986
 • Dagbladet 28.10.1992
 • Erlandsen, Roger S.: «Skrankar fototeknikken sette for fotografane 1849-72». Nordisk Fotohistorisk Symposium 1980
 • Erlandsen, Roger S.: Frå kunstnar til handverkar. Fotografene i Bergen 1840-65. Hovudfagsoppgåve i historie. Universitetet i Bergen, 1982
 • Erlandsen, Roger S.: «Det fotografiske visittkortet». Syn og Segn, 1-2/1988
 • Erlandsen, Roger S.: «Maleri og fotografi i norsk kunst rundt 1860. Skandinavisk kunst og fotografi». Munch-Museets skrifter 4, 1988
 • Erlandsen, Roger: Pas nu paa! : nu tar jeg fra hullet! - «Om fotografiens første hundre år i Norge - 1839-1940», 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Henriksen, Egil: «Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene». Stavanger Museums årbok 1992
 • Tønsbergs Blad 23.10.1992
 • Anderssson, Espen B.: «Det eldste fotografi av Bergen, Gamle Bergen», Årbok for Gamle Bergen Museum, 1982
 • Erlandsen, Roger: Norske fotosamlinger. Utg. Ad Notam. Oslo. 1989. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
 • Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog. Oslo Kunstforening, 1989
 • Norsk fotografisk tidsskrift 87 (2001) : 3, s. 28-30
 • Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 • Marcus Selmer i folketelling 1865 for Bergen kjøpstad fra Digitalarkivet
 • Marcus Selmer i folketelling 1875 for Bergen kjøpstad fra Digitalarkivet
 • Marcus Selmer i folketelling 1885 for Bergen kjøpstad fra Digitalarkivet

Eksterne lenker


  Marcus Selmer er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.