Mayer Aschkanaze

Mayer Aschkanaze (født 1850 i Stanislau, Ukraina[1], død 1908 i Kristiania) var en jødisk rabbiner og skriftlærd. Han hadde tidligere vært rabbiner i Alsace og kom til Norge før 1900. Aschkanaze ble regnet som en meget lærd mann og kunne flere språk. Han oversatte blant annet Norges grunnlov til hebraisk. [2] Oversettelsen ble utgitt på Didriksens forlag i 1904. Til Bjørnstjerne Bjørnsons 70-års dag komponerte han et akrostikon på hebraisk med en velsignelse av jubilanten[3] Han skrev og ga ut kong Haakons og dronning Mauds stamtavle - helt tilbake til Odin.[4]

Portrett hentet fra Oskar Mendelsohns Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, Universitetsforlaget.

I 1902 bodde Mayer Aschanaze i Brugata 7 i Kristiania.[5]

Aschakanaze var med på stifte menigheten Adath Jeschurun i Brugata 5 i 1901, sammen med Nochem Salomon Meirowitz[6]. Han hadde først blitt tilsatt som rabbiner i Den israelitiske menighed i Kristiania (1889-99), men det oppstod uenigheter, og representantskapet oppsa ham fra stillingen på grunn av at han ikke tilfredstilte kravene til å være mohel[7]. Oppsigelsessaken ble til en rettssak, som gikk hele veien til høyesterett. Aschanaze tapte saken i den endelige dommen 1. oktober 1904.

To år etter at han hadde sluttet i D. I. T. ble altså Aschanaze rabbiner for Adath Jeschurun, også omtalt som Israels Menighed i Christiania. Men de to menighetne ble slått sammen under navnet Den israelitiske menighed i Christiania allerede i 1906. Her fungerte Aschanaze som rabbiner, og vigselsretten som han hadde fått da Adath Jeschurun ble opprettet, fulgte med.

Mayer Aschanaze døde av hjerneslag i 1908, bare 58 år gammel. Hans enke (Feige, født 1880) og to av hans døtre (Sarah og Esther, født hhv 1904 og 1906) ble i 1942 deportert til Auschwitz og døde der.[8]

Referanser

  1. Folketellingen for Kristiania 1900
  2. Nekrolog i Aftenposten, 13. mai 1908
  3. Mendelsohn 1987:404
  4. Mendelsohn 1987:426
  5. Byarkivet siterer fra Fattigvesenets forhørsprotokoll fra Fødselsstiftelsen 1903-1905.
  6. Mendelsohn 1987:353
  7. Den som utfører rituell omskjærelse.
  8. Nordmenn i fangenskap 1940-1945, Universitetsforlaget 1995

Kilder


  Vi på lokalhistoriewiki.no er i ferd med å skrive artikler om hus, folk og bedrifter i Brugata, og trenger din hjelp for å nå i mål. Sitter du på minnemateriale eller historisk stoff som andre vil ha glede av å lese? Del det her på lokalhistoriewiki.
Flere artikler finner du i denne alfabetiske oversikten.