Niels Magnus Bugge (1825–1869)

Niels Magnus Bugge (1825–1869) var trelasthandler og sagbrukseier i Larvik. Han var sønn av trelasthandler Alexander Bugge. Bugges gate er oppkalt etter han.

Kirkestredet 6.
Foto: Morten Bakkeli (2010)

Liv

Da firmaet Johan N. og Alexander Bugge gikk i oppløsning i 1857, etablerte Alexander Bugges sønner, Johan Frederik og Niels Bugge det nye firmaet Bugge & Co. Det fortsatte familietradisjonen med salg av simplere trelast til nederlenderne. Denne lasten ble, som tidligere, rått tilhugget eller skåret med håndkraft på den store strandtomta som tilhørte familieeiendommen (Buggegården, nåværende Kirkestredet 6).

Da Niels Magnus Bugge avgikk ved døden i 1869 ble firmaet solgt til Peter Bredsdorff (opprinnelig fra Kragerø) og Theodor Singdahlsen. De samlet hele virksomheten om den dampsaga som kom i drift på den gamle reipbanetomta på Torstrand sommeren 1864 («Buggesaga»). Den var utstyrt med to oppgangssager, én enkelt og to dobbelte sirkelsager samt en kappsag til ved.

Bugge døde barnløs.

Kilder