Paul Armin Due

Paul Franz Wilhelm Armin Due (født 1870 i Kristiania, død 1926 i Oslo) var en arkitekt. Han var sønn av arkitekt Paul Due og ble utdannet ved Polytechnische Schule Hannover i 1896.

Paul Armin Due
Foto: Ukjent/Eiliv Fougner (red.): «Norske ingeniører og arkitekter. Kort oversigt over Den norske ingeniørforenings og Norske arkitekters landsforbunds historie, samt biografiske oplysninger om de to organisationers nulevende medlemmer med portrætter» (Abels kunstforlag: Kristiania, 1916), s. 133.
Må ikke forveksles med faren, arkitekt Paul Due.
Stolte bygningsarbeidere foran Gjøvik stasjon 1902.
Foto: Ukjent/kilde: Tore Morten Davidsen
Kraby stasjonSkreiabanen.
Foto: Jensens (2007).
Hønefoss stasjon fra 1909.
Foto: Tom Bjørnstad (2007).

Han arbeidet de første to årene etter uteksamineringen i Tyskland, men gikk inn i sin fars firma fra 1898 og tegnet en rekke jernbanestasjonsbygninger, bl.a. til Gjøvikbanen, Skreiabanen, Flekkefjordbanen, Hell-Sunnanbanen, Ofotbanen og Bergensbanen.

Siden far og sønn arbeidet med de samme prosjektene, er det i ettertid for enkelte jernbanebygninger usikkert hvem av de to som skal ha hovedæren. Men de aller fleste stasjonene fra tiden like etter 1900 og frem til 1910 var det Paul Armin som stod for. Mens faren var mer preget av historismen, tegnet Paul Armin i en mer jugend-preget stil, som var det nye og moderne stiluttrykket.

Fra 1911 hadde Paul Armin Due eget arkitektfirma i Kristiania, og tegnet fram til 1916 en del villaer i Aker, blant dem:

De siste årene i sitt yrkesaktive liv arbeidet han hos Byarkitekten i Kristiania.

Dues typetegninger på jernbanestasjoner

Litteratur

Litteratur og kilder