Peder Helset

Peder Helset (født 29. januar 1854 på Vestnes, død 4. januar 1942 i Nannestad) var lærer, kirkesanger, lokalpolitiker og organisasjonsmann. Helset, som virka lengst i Nannestad på Romerike, ble tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Han var sønn av bonde Lasse Helset og Inger f. Øverstedal. Peder Helset tok eksamen ved Asker seminar i 1879.

Som nyutdanna var han i åra 1879-85 lærer i hjembygda Vestnes. I 1886 fikk han en lærerpost i Ullensaker på Romerike, men i 1891 ble han ansatt i folkeskolen i nabobygda Nannestad. I folketellingene for 1900 og 1910 er Helset registrert som folkeskolelærer ved Stensgård skole i Bjørke sokn, og ved Steinsgård ble han til han gikk av med pensjon i 1926. Fra 1902 til 1926 var han også kirkesanger i Nannestad, sannsynligvis ved den nybygde Stensgård kirke.

I Nannestad var Helset også medlem av herredsstyret og skolestyret, og i det siste var han formann en periode. Peder Helset var aktiv i avholdsarbeid og ungdomsarbeid, virka som søndagsskolelærer og var medlem av misjonsforeninga i bygda.

Han var gift med Ingeborg Skjegstad (f. 1862), datter av bonde Ole Skjegstad og Marit f. Remmem. Peder og Ingeborg Skjegstad fikk dattera Laura (f. 1886) og sønnen Olaf (1892-1960). Olaf Helset var offiser og blant annet sentral i motstandsarbeidet under andre verdenskrig.

Kilder og litteratur