Peter Sigvart Annekstad

Peter Sigvart Annekstad (født 11. januar 1847 i Østre Toten, død 8. mars 1934 samme sted) var gardbruker i Nordlia i Østre Toten kommune.

Annekstad var den suverent største giveren til kirka i Nordlia (utdrag fra byggeregnskapet v/Ole Christian Haug).

Han vokste opp på garden Anekstad, som sønn av Johannes Amundsen og Agnete Bredesdatter. Som 21-åring kjøpte han garden Sør-Steinsli, som lå bare en kilometer nord for barndomshjemmet. Denne dreiv han fra 1868 til 1898, da han solgte til Stener Bratlien. Annekstad skal ha vært en svært dyktig mjølkeprodusent, som fikk kuene til å yte mye.

Annekstad er sannsynligvis den største donatoren i Nordlias historie. Under et misjonsmøte på Steinsli i januar 1897 lovte han 5000 kr til ei kirke i Nordlia. Dette utløste bygginga av denne kirka. Annekstads bidrag dekka rundt en tredjedel av byggekostnadene.

Etter å ha solgt Steinsli bodde han en kort periode i Kristiania. Seinere kjøpte han garden Groset, som han dreiv i ca. 10 år. Rundt 1920 var han innerst på Stor-Nøkleberg. På sine gamle dager fikk Annekstad Waldemar Haarstad til å stelle for seg, først på bruket Østli, deretter på Dælin, dit Haarstad gifta seg.

Kilder og litteratur

Eksterne lenker