Røa (strøk)

Røa er et strøk i bydel Vestre Aker i Oslo. Det ligger nord for Ullernåsen og øst for Lysakerelva og Grinidammen med Sørkedalsveien og Griniveien som hovedgjennomfartsårer.

Røa i 1965. Vækerøveien, Griniveien og Sørkedalsveien møtes i Røakrysset til venstre. Røa kirke bak krysset. Ostadalsveien til høyre. Voksen skole i bakgrunnen til høyre.
Foto: Widerøes Flyveselskap (1965).
Røakrysset med Røa Handelsforenings bygning fra 1938.
Foto: Karl Harstad/Oslo Museum (1940).
Samfunnshus Vest på Røa, oppført 1973–1975, tegnet av arkitektene Gynt & Preben Krag.
Foto: Teigens Fotoatelier (1973–1978).

Navn

Området har fått navn etter Rød-gårdene. Formen Røa er en eldre flertallsform av rud, fra norrønt ruð, som betyr «rydning».

Historie

På 1800-tallet var Røa et landbruksområde med møller og sagbruk langs Lysakerelva. Tidlig på 1900-tallet begynte utparselleringa. I 1920-åra ble utbygginga mer omfattende, og i 1930 bodde det 619 personer i 81 hus her. Da Røabanen ble åpna i 1935, ble Røa etablert som forstad. Røa kirke, tegnet av arkitekt Georg Greve, ble vigsla i 1939, og lå da under Ullern sokn. Røa sokn ble utskilt i 1957, og omfatter i tillegg til Røa også Sørkedalen og den vestlige delen av Nordmarka fram til bygrensa mot Bærum kommune.

Opprinnelig ble det reist mest småhus i området, men etter krigen har det også kommet en del rekkehus og blokker. I krysset Griniveien / Vækerøveien ligger det et butikksenter.

Bydelstilknytning

Røa ble i 1985 et av områdene som ble definert som egen bydel i en prøveordning, etter å ha tilhørt bydel 36 sammen med Hovseter og Voksen. I 1998 ble ordninga gjort permanent, og Røa ble bydel 24. Dette varte ikke lenger enn til 2004, da dagens bydelsordning ble innført og Røa ble en del av bydel Vestre Aker.

Kilder

 
Røa kirke er fra 1939.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Koordinater: 59.94647° N 10.64372° Ø