Setesdal og setesdølar/2015-2019

Ei oversikt over artiklane i det lokalhistoriske årsskriftet Setesdal og setesdølar, utgjeve av Setesdal Sogelag i åra 2015-2019. Andres Helle var redaktør og koordinator for årgangane 2015-2018, frå 2019 tok Torgeir Moseid over. Frå 2017 ISSN 2387-5720, ISBN angjeve ved den einskilde utgåva.

2015-2019

2015 (ISBN 978-82-999944-0-8)
 • Tveiten, Bjarne: «Sogeleiaren har ordet» s. 4
 • Helle, Andres: «Redaktøren har ordet» s. 5
 • Kohler, Hans Georg: galleriet s. 6
 • Tveito, Reidar: «Sogegransking gjennom Facebook?» s. 9
 • Homme, Knut K.: «Vegen og dalen» s. 11
 • Helle, Andres: «då & no» s. 14
 • Bø, Sigrid og Jarnfrid Kjøk: «Om eventyrinnsamling i Setesdal og døme på erotiske motiv; erotisk biletbruk og skjemt» s. 18
 • Sundbø, Annemor: «Å glåmse. Ein spådomsleik i jola» s. 45
 • Homme, Knut K.: «1844 – eit tidsbilete frå Valle» s. 47
 • Holen, Olav M.: «Noko om Ljosådalen» s. 52
 • Moseid, Torgeir: «Slutten for Dampskibsaktieselskapet Bjoren og Dølen» s. 57
 • Haugen, Johnny: «Hovden Høyfjellshotell – Luksushotellet i «ødemarken»» s. 70
 • Tveiten, Bjarne: «Samehistoria i Setesdal» s. 81
 • Lien, Ole Birger: «Ein ekte setesdøl sveittar eksos!» s. 91
 • Kohler, Hans Georg: galleriet s. 96
 • «Annonsar frå Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle» s. 98
 • Kohler, Hans Georg: galleriet s. 112
 • «Knut Jonsson Heddi», teikning på baksida
2016 (ISBN 978-82-999944-1-5)
 • Tveiten, Bjarne: «Sogeleiaren har ordet» s. 4
 • Helle, Andres: «Redaktøren har ordet» s. 5
 • Kohler, Hans Georg: galleriet s. 6
 • Tveiten, Bjarne: «Jernvinna i Setesdal» s. 9
 • Holen, Olav M.: «Ljosådalen» s. 17
 • Moseid, Tor: «Kopargruve ved Kveasåne i Valle» s. 24
 • Eppeland, Ånund: «Drifta frå Setesdal» s. 28
 • Frøysnes , Johans og Torkjell A.: «Støylsliv på Frøysnesheia» s. 39
 • Bjørgum, Sigrid: «Glimt frå sauealsgarden på Uppstad» s. 47
 • Undheim, Magnar: «Heiberg og Heibergheiane» s. 58
 • Lien, Herdis: «Bjåen-karane» s. 78
 • Haugen, Johnny: «Grunde J. Skomedal – nokre erindringsminne frå tida til sjøs» s. 93
 • Kohler, Hans Georg: galleriet s. 101
 • Helle, Andres: «då & no» s. 102
 • Annonsørar: «Annonsar frå Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle» s. 106
 • «Jernvinna ved Hartevatn», teikning på baksida


2017 (ISBN 978-82-999944-2-2)
 • Tveiten, Bjarne: «Sogelagsleiaren har ordet» s. 4
 • Helle, Andres: «Redaktøren har ordet» s. 5
 • Kohler, Hans Georg: galleriet s. 6
 • Kart frå 1858 s. 8
 • Løyland, Margit: «Lofthusrørsla i Setesdal» s. 9
 • Homme, Knut K.: «Stadnamn fortel – Stadnamninnsamlingi i Valle» s. 27
 • Aabø, Arne T.: «Spelemannen Tarjei Besteland og ætti etter han i Telemark» s. 37
 • Turistkart frå 1933 s. 47
 • Holen, Olav M.: «Ketil Rygnestad (1870–1941)» s. 48
 • Moseid, Torgeir: «Losje Dølen på Byglandsfjord» s. 57
 • Haugen, Johnny: «Notto Fipp – mannen som blei landskjend ved å gå» s. 64
 • Haugå, Arne: «Amerikabrev» s. 74
 • Kohler, Hans Georg: galleriet s. 80
 • Bjørgum, Hallvard T.: «To brør – ein krig» s. 82
 • Nesland, Folke: «Slåtteonn på Dysje i åra 1954–63» s. 90
 • Helle, Andres: «då & no» s. 98
 • Annonsørar: «Annonsar frå Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle» s. 102
 • Kohler, Hans Georg: galleriet s. 119
 • Avisklypp frå 2013 om Setesdal Sogelag på baksida
2018 (ISBN 978-82-999944-3-9)
 • Toreid, Vidar: «Helsing frå leiaren i Setesdal Sogelag» s. 4
 • Helle, Andres: «Redaktøren har ordet» s. 5
 • Helle, Andres: «Torgeir N. Austad – Eit eventyrleg liv» s. 6
 • Helle, Andres: «J. Keyser Frølich – Gamle teikningar frå Setesdal» s. 44
 • Hertzberg, Jens S.: Til minde om vor bryllupstur s. 64
 • Nesland, Folke: «Folkes beste» s. 77
 • Tveito, Reidar: «Reidars beste» s. 95
 • Setesdal Sogelag: «Ulvetuva Fjellfestival» s. 104
 • Anne Margrete Bjåen: «Ulvetuva, prolog» s. 104
 • Annonsar frå s. 106
2019 (ISBN 978-82-999944-4-6)
 • Toreid, Vidar: «Helsing frå leiaren i Setesdal Sogelag» s. 4
 • Moseid, Torgeir: «Redaktøren har ordet» s. 5
 • Tveiten, Bjarne: «Stadnamn i Breive fortel» s. 7
 • Bjørgum, Sigrid: «Mjølkestell og støylsliv på Skjellestøyl» s. 15
 • Igland, Nils P.: «Tillykke med hest!» s. 19
 • Strai, Sverre: «På leir i Setesdal» s. 27
 • Jansen, Leonhard: «Gunnar Tarjeisson Rysstad (1867-1928)» s. 31
 • Toreid, Vidar: «Setesdølen Hallvarðr Sugandi flykta frå Harald Hårfagre til Island» s. 47
 • Langerak, Tor og Tor Skomedal: «Vedhoggaren» ved Birkjevatn» s. 52
 • Dale, Bjørn: «Jakta på kjærleiken – frå Bubakk til Johannesburg [Kristi Bubak (1881-1955)]» s. 58
 • Haugen, Johnny (forteljar): «Rigmor Evje (96) – minne frå Landeskogen på 1930- og 1940-talet» s. 66
 • Holen, Olav M.: «Draumkvede i Setesdal» s. 76
 • Annonsar frå s. 79


Register for Setesdal og setesdølar, årsskriftet til Setesdal Sogelag
(ISSN 2387-5720 frå 2017)
 
2015–20192020–2024
Sorterbart register