Skippergata 3 (Tromsø)

Skippergata 3 i Tromsø ble jevnet med jorden i 1966/67, i likhet med sine naboer.

Omtrent herfra og i retning bussen i bakgrunnen, der lå Skippergata 1-7 helt til de ble revet midt 1960-tallet.
Foto: Einar Dahl (2017).
Skippergata 3 ble revet i 1966/67. Eddy Andreassens butikk i midten, urmakerne Riise & Nilsen til venstre. Ca. 1966?
Foto: Ukjent.

Lorentine Skancke

Skjøte fra Ole Berg til Lorentine A. Skancke på «18 ½ alen mot gaten og 16 ½ alen mot fjæren av denne grunn», tinglyst 12. feb. 1855. - Slik ble sannsynligvis Skippergata 3 fradelt fra eiendommen Skippergata 1a.

Fra 1850-årene nevnes Lorentine A. Skancke, datter av konsul Lorentz Skancke i Storgata 102, som handlende. Hennes lille hus med butikk lå på nordsiden av borstua til Mack. Hun døde i 1907. I 1861 åpnet skredder Statius Strømsted sammen med Wigdahl i ”forhenværende jomfru Skanckes” gård. – Han flyttet senere til Storgata 63.

Auksjonsskjøte til P. Hanssen & Co på Lorentine Skanckes eiendom, i 1863.

Baker fulgte baker

Bakermester Martin Iversen (1837 - 70, Hadsel) med kona Anna (f. Hansdatter Killi, 1835 Dovre) og to barn, tre bakeriansatte og to tjenestejenter, (1865). Anna var søster til kjøpmann Erik Hansen Killi og tante til kjøpmann Paul Olsen Killie.

Kjøpekontrakt mellom P. Hanssen & Co og baker M. Iversen, i 1867.

Auksjonsskjøte til baker Iversens enke, i 1870.

I 1871 gifter baker Iversens enke Anna seg med handelsborger Hans Andreas Jensen (f. 1834, Brøste i Dyrøy) tilflyttet Tromsø i 1871. - I 1875 bodde Hans Andreas og Anna Jensen her med fire barn og fire ansatte.

I 1885: Fiskehandler i Finnmark (?) Hans Andreas Jensen med kona Anna og datteren Harriet, tjenestepike Anna Nilsen, vognmann Haakon Gabriel Iversen (Annas sønn fra ekteskapet med M. Iversen) med kona Marie og datteren Helga. Hans Andreas og Anna Jensens eneste barn, Harriet Jensen blir senere gift med Thorstein L. Lunde (se Storgata 58,Strandtorget 2 og 4, og Strandgata 24).

H.A. Jensens bakeri ble i 1897 overtatt av Chr. Brocks og dernest av J. Berg, hvis bakeri ble ødelagt av storbrannen i 1902.

Kjøpmann Ole Monsen Stenestø med kona Henriette Marie og to barn, bakermester Julius Eberh. Berg med kona Lornthine Margrethe, f. Eidissen, og to bakersvenner, i 1900.

Auksjonsskjøte til baker Julius Berg, i 1901.

Bryggebrannen

Det var her, i Bergs bakeri, at den store bryggebrannen startet, søndag 8. juni 1902. Alle bryggene sørover mot torget gikk med; Aagaard, Ebeltoft, Rye-Holmboe, Mack. Vinden tok seg opp og gnister skapte småbranner flere steder i byen. Etter stor innsats fra brannvesenet klarte man å berge husene mot Storgata og å hindre at bryggene på sørsiden av torget tok fyr. Det var mange antennelser, men hver gang klarte man å slokke.

Skjøte fra baker Berg, ved sakfører Moursund, til kjøpmann Reidar Holmboe, i 1903.

Eid av Reidar Holmboe i 1904. Han startet ”Holmboes dampbakeri” i 1902/03, men utvandret i 1909 til USA.

I 1910 bodde los Bernhard og Pauline Bang her med sju barn, sammen med strykerske Margarethe Abrahamsen og vaskerarbeider Johanna Larsen. (I sidebygning: bakeri).

Skjøte fra Reidar Holmboe til Hermann Wittke, i 1911.

I jan. 1914 åpnet ”Tromsø dampkjøkken”, en halvkommunal bedrift som bl.a. solgte middagsmat til avhenting.

Salvesen og Dalsbø

Auksjonsskjøte til underfogd D.G. Nilsen, elektriker A. Dalsbø og montør Arnt Salvesen, i 1915.

Skjøte fra D.G. Nilsen til Dalsbø og Salvesen på hans 1/3, i 1916.

I 1916: Tromsø sardin og preserving Co A/S,overmontør Arnt Salvesen,kafévertinne Jørgine Henriette Falck, tjenestepikepike Laura Gundersen, garversvend Nils Gundersen.

Kjøpekontrakt hvor Dalsbø og Salvesen overdro eiendommen til fru Trine Eidissen i Skippergata 1, i 1917.- Eid av A. Salvesen og A. Dalsbø i 1918.

Skjøte fra Salvesen og Dalsbø til d’herrer Ragnvald Gabrielsen, E. Ellingsen, Th. Øyen og Haakon Johansen, i 1919.

Målebrev av 21. april 1920 hvor eiendommen ble delt i 2, Skippergata 3a og 3b.

Skippergata 3a

Skjøte Gabrielsen, Ellingsen, Øyen og Johansen til Hans H. Brox, i 1920.

Eid av Hans H. Brox, som drev fruktforretning i 1932, før Bjarne Wale overtok.

Eid av styrmann Arnt Andreassen fra 1938. Eddy Andreassen, kolonial og frukt, (1941). Hun var søster til Asbjørn Dybwad.

Pedersens bakeriutsalg 1940-58, de flyttet så over i Skippergata 4. Bakeriet lå i Strandveien 20. (1984).

Styrmann Arnt Andreassen, Eddy Andreassen kolonialforretning, frukt og tobakk, sjømann Aage Arnesen, sydame Hildur Nilsen, (1946).

Maler Arnulf Andreassen, (1957).

Eddy Andreassen

Arnt Andreassen døde i 1957, hustruen Eddy i uskifte.

Urmakerne Jan Nilsen og Riise. Nilsen flyttet til Storgata 13 før gården ble revet i 1966.

Tvangsforretning avholdt 12. jan. 1966 hvorved Tromsø kommune ble innsatt i besittelse av denne eiendommen.

Revet ved årsskiftet 1966/67.

Da Eddy Andreassen ble intervjuet i lokalavisen i forbindelse med at alle forretningene måtte stenge og fraflyttes den 1. sept. 1966, sa hun: «Det er ikke lite vemodig, etter så mange år i butikken. I hele mitt voksne liv har jeg holdt til i Skippergata, med leilighet over butikken. Nå må jeg flytte, men jeg vet ikke hvor», (2010).

Skippergata 3b

Eid av E. Ellingsen og Th. Øien i 1932. Da drev Gerh. Gabrielsen smie og mekanisk verksted her, (og i 1940/1946).

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1936.

Tvangsauksjonsskjøte til a/s Rieber & Co, i 1937.

Georg Norbye, montering av båtmotorer, i nr. 3, (1940/1946).

Eid av Rieber & Co A/S i 1946.

Revet ved årsskiftet 1966/67.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Nilsen, Bjarne G.: Pedersens bakeri og konditori. Tromsø 1992.
 • Eliassen Per: Lukkedag i gamle Skippergata. iTromsø, s. 18, 23. feb. 2010.