Sniperud under Skansgården

Sniperud er en nedlagt husmannsplass under Skansgården i tidligere Vinger kommune og lå øst for hovedgården. Vi vet ikke når plassen ble ryddet eller hvor lenge den var i bruk. Sniperud ble trolig fraflyttet rundt 1800.

Sniperud
Punnerud under Skansgården 1781.jpg
Kartet viser beliggenheten til husmannsplassene Sniperud og naboplassene Punnerud og Svendsrud. Vingersjøen i vest. Kartverkets historiske arkiv (1781).
Først nevnt: 1772
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 6
Bnr: Umatrikulert
Type: Nedlagt husmannsplass

De eneste vi kjenner til her er Arne Gudmundsen (1747 – 1802) fra Kabberud og hans familie. Han og ”pige” Lisbeth Mathisdotter (1733 – 1808) som trolig var født og døpt i Sverige, fikk i 1772 sønnen Gudmund Arnesen. Ved barnedåpen 3. mai ble det i kirkeboken skrevet: "Ei Angivet fogden. Saafremt de vil ægte hinanden".

Arne var på Sniperud da de ble trolovet, mens Lisbeth var tjenestejente på Skansgården. Den 24. oktober 1773 giftet de seg i Vinger kirke. Lisbeth hadde da fylt 40 år, men hun og Arne rakk likevel å få nok en sønn, Ole i 1775. Ole Arnesen Sniperud døde allerede i 1807 som ”avskediget vervet soldat” og var da bosatt på Digerud.

Ved folketellingen i 1801 har familien flyttet til Aurtangen under Skinnarbøl, Arne som husmann med jord og den eldste sønnen Gudmund Arnesen (1772 – 1849) som gevorben soldat. Gudmund og kona Anne Pedersdatter (1768 – 1839) fra Punnerud hadde da sønnen Arne d.y. født i 1799.

Både Arne Gudmundsen Sniperud og enka Lisbet Mathisdotter døde på Aurtangen, han i 1802 og hun i 1808.

Sniperud er ikke omtalt i Vinger bygdebok. De angitte koordinatene er omtrentlige.

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.18733° N 12.07667° Ø