Svensrud under Skinnarbøl

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Svensrud
Østbølmoen Kongsvinger kart 1805.jpg
Detaljkart 1805 fra den sammenslåtte gården Østbøl/Skinnarbøl med plassen Svensrud i nord og Østbølmoen (her benevnt Badstuen) i øst. Dette er altså lenge før den nye hovedbygningen på Skinnarbøl så dagens lys. Kartverkets historiske arkiv.
Alt. navn: Svendsrud
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 7
Bnr: Umatrikulert
Type: Husmannsplass

Den tidligere husmannsplassen Svensrud i tidligere Vinger kommune er kjent fra slutten av 1700-tallet. Plassen var egentlig husmannsplass under gården Østbøl (Oustbøl) som «forsvant fra kartet» i sin tid da den ble slått sammen med Skinnarbøl. Plassen må ikke forveksles med en yngre husmannsplass med dette navnet under Nesteby.

I dag kjenner vi Skinnarbøl som en storgård, men i lange perioder var Østbøl flere ganger større, og Skinnarbøl var en tid på 1600-tallet også husmannsplass under Østbøl. Etter at prokurator og krigskommisær Ludvig Rynning ble eier av Skinnarbøl i 1803 og Østbøl året etter, skjedde imidlertid store endringer. Ikke bare sammenslåing til en gård, men også bygningsmessig. Tunet til Skinnarbøl lå nede ved dagens Masterudveg, mens Østbøltunet lå 300 m lengre nord. Rynning utbedret bygningen på Skinnarbøl og hadde det som første bolig, samtidig som han planla og bygde nytt der hovedbygningen på Østbøl lå; det som sto ferdig i 1849 og som raskt fikk benevnelsen Skinnarbølslottet. Bygningen nede ved vegen fikk fra den tid navnet «Gamle Skinnarbøl» og står fortsatt – lett gjenkjennelig med sitt mansardtak.

Begge gårdene hadde flere husmannsplasser øst i skogen, men noen lå også like ved tunet. Mens Skinnarbøl fra gammelt av hadde husmannsplasser på Mobekk i sin nærhet, hadde Østbøl på 1700-tallet Svensrud og Østbølmoen (Badstuen) og like ved. Mobekk og Østbølmoen omtales i egne artikler. Her ser vi nærmere på Svensrud.

Sven Olsen født 1696 er nok den som har gitt navn til plassen. Han ble i 1727 gift med Karen Olsdatter fra Gjøsegarden, og de fikk mange barn: Marthe i 1727 på Østbøl, Inger i 1729, Elen i 1731, Ole 1734, Nils i 1737 og Erik i 1740. Ole ryddet Østbølmoen og etablerte seg der. Sven Olsen døde i 1764 – 68 år gammel, og etter han var plassen ubebodd noen år.

Henrik Bergersen kom hit som husmann en gang før 1780. Henrik kom fra Nygaard, men født 1733 på Fagernes. Han ble i 1775 gift med Kari Olsdatter, født 1743 fra Østbøl og datter av Ole Isaksen og Marthe Kjelleren. De fikk fem døtre på Svensrud, men bare to vokste opp. Ved tellingen 1801 er Henrik husmann på plassen Svensrud under Østbøl og bor sammen med kona Kari og døtrene Maren på 22 og Anne på 15.

Kari døde på Svensrud i 1802 – 59 år gammel. Døtrene var ute i tjeneste og Henrik ga opp plassen som sannsynligvis ble lagt ned etter at Rynning overtok gården i 1804. Det finnes i dag ingen synlige spor etter Svensrud som lå nordøst for tunet på Østbøl og 100 m sør for bekken som dannet grensen til Skansgården. På kartet ser vi at denne husmannsplassen var atskillig større enn Østbølmoen (Badstuen). Henrik døde på plassen Aurtangen i 1809 – 82 år gammel.

Datteren Anne ble i 1826 gift med den noe yngre Amund Gundersen fra Aaserudmoen som var lærer i Moss. De fikk sønnen Henrik på Benterud samme år og flyttet fra bygda like etter.

Husmannsplassen er ikke omtalt i bygdebøkene for Vinger. Angitte koordinater er omtrentlige.

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.18480° N 12.08228° Ø