Storgata 81 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Mal:Thumb høyre Mal:Thumb høyre Mal:Thumb høyre Mal:Thumb høyre Storgata 81 i Tromsø ble utskilt fra Storgata 79b gjennom en delingsforretning den 19. mai 1906. For tidligere historie, se Storgata 79. Huset var et av få murhus i Tromsø sentrum på sin tid.

T.Bakland

Skjøte fra Tromsø Privatbank til fru Lovise Bakland på denne eiendommen, med påtegnet samtykke til skjøting fra blikkenslager A. Jacobsen, 1906. Jacobsen eide Storgata 79b.

Forretningsgård i mur i jugendstil bygd i 1904/05 av fotograf T. Bakland. Bakland begynte som fotograf omkring 1895 og hadde atelier flere steder, bl.a her, men gikk over i eiendomsbransjen og oppga fotograferingen.

Ole Hagen-Olsen, f. ca. 1875 på Helgeland, ble leieboer mot sør i 1906 med sin Tromsø Farvehandel, malervarer, tapeter, droger, parfymer. Han leide først for 5 år, senere fornyet med 7 år, deretter 10 år. I 1914 ble leiearealet utvidet med et lagerrom + to lagerrom i pakkhuset Storgata 81b (Sjøgata 51). Firmaet ble etter hvert det største i Nord-Norge innen sin bransje.

I 1906 ble en del av Sjøgata 49a skilt ut og lagt til Storgata 81. Etter hvert overtok Hagen-Olsen både forretningsgården og brygga og slik ble brygga malingslager og en potensiell brannbombe. Sammen med nabobrygga 49b, fylt med gummifottøy, var disse hovedgrunnen til at bybrannen i 1969 fikk et slikt enormt omfang.

I 1906 startet Berntine Øien fruktforretning. S.T. Øien (Øiens frugthandel), (1916). Den ble drevet til ca. 1930.

I 1906(?) etablerte Dorothea Willumsen Skotøymagasinet i gården, hun flyttet i 1911 til Wi-To-hjørnet i Storgata 68.

Leiekontrakt mellom Bakland og Thoralf Willumsen om butikk m.v. samt hele gårdens 2. etg. for 10 år, fra 1910. – I 1909 hadde Thoralf Willumsen startet Tromsø Kinematografteater i Storgata 82.

Fotograf/eiendomsomsetter Tollef og Lovise Bakland m/familie, husholderske Kristine Pedersen, handlende/arbeider Ohle og Olufine Brobach (restaurantforretning), sjømann Edvard Wilhelmsen, sypike Magda Rikkardsen, direktør Thoralf Oliver og Dorthea Katharina Willumsen m/familie, tjenestepike Petra Holst, butikkekspeditør Signe Krefting, i 1910.

I 1910 startet Chr. Hansens lærling Margot Hagerup i Baklands tidligere fotoatelier.

Skjøte fra Lovise Bakland til T. Bakland i 1916.

I 1916: Fotograf Tollef Bakland, Hanna og Gyda Bakland, kafévert Ole og Olufine Brobak, overlærer Heide, skomaker Kristoffer og Kristine Olsen, tannlege Reidar Roll (med kontor i Sjøgata 9b), Sara Roll, tjenestepike Anna Kathinka Steen.

Halls Musikkhandel, ”stort utvalg i noter, violiner, gitarer, trækspil, mundspil, grammofoner, plater og naaler”, (1916). Etter Karl Halls død i 1929 overtok enken Margit. Hun solgte også silketøyer, lampeskjermer og selvlaget batikk. Og hun drev kiosken på Stortorget.

Forretningen ble avviklet i 1933 og fru Hall dro til Oslo.

I 1920 ble det holdt delingsforretning der Storgata 81b ble utskilt fra nr. 81. I 1933 fikk denne eiendommen adressen Sjøgata 51.

I første del av 20-årene åpnet ”Hotel Hospitset” først her, senere ved Dampskipskaia.

Fra 1923 drev fru Bakland kafé mot Sjøgata. - T. Baklands kafé (Central), (1932).

Skjøte fra T. Bakland til Tromsø Handels- og Privatbank i likv. med forbehold for selgeren til for inntil 10 år å leie privatleilighet bestående av tre værelser og kjøkken samt kaféleiligheten i kjelleretg. Samt ytre rom i kjeller og pakkhus, tinglyst 17. nov. 1932. - Ved påtegning samme dag inntrådte Tromsø Farvehandel og fru Hagen-Olsen i bankens sted og overtok forpliktelsene.

Hagen-Olsen

Skjøte fra Erika Hagen-Olsen til Hjørdis Hagen-Olsen, 1932.

T. Bakland døde i 1935.

Tromsø Farvehandel overtok etter hvert hele forretningsarealet. Ved Ole Hagen-Olsens død i 1926 overtok enken Erika Hagen-Olsen, sammen med barna Olav og Hjørdis fra 1927. Malervarer, tjære, tapeter, linoleum, droger, parfyme, engros og en detail – Etter brannen i 1969 flyttet man rundt; først til Strandgata 36, deretter til Gerh. Holthes tidligere provisorium på torvet, også en tid i Storgata 57-59. I 1979 kunne man endelig flytte tilbake i Torgsenteret, Storgata 79/83, der er forretningen ennå.

Odd-Erik Hagen-Olsen overtok som disp. i 1982, (1984).

Ca. 1930 åpnet ”Tromsø fysikalske Institutt”, drevet av Kari Stene(=Simonsen).

Peder Jacobsen drev forretning mot Sjøgata på 1940 tallet. A. Anderson Schmidt, (Agnes A. Schmidt), manufaktur og trikotasje, (1940/46), tannlege Anna Eriksen-Ystehede, (1940/46), skredderne Sigurd og Sverre Sønvissen, (1940), sydame Mary og fyrbøter Petter Nicolaisen, kjøpmann Olaf Hagen-Olsen, agent Peder Jakobsen (skipsmegling, sild og fisk), lærerinne Arna Warmedal, postfullmektig Einar Eriksen, (1940).

Kjøpmann Hans H. Brox m/forr. Storgata 57, postfullmektig Einar Eriksen, Peder Jacobsen, agent- og kommisjonsforretning, (1946).

Ernst Jacobsen A/S, skipsmegling/forsikring, (1957), Norvask, kjemisk renseri, holdt til mot nord på 50- og 60-tallet.

Torger Sørensen, herre- og guttekonfeksjonsforretning, (1966), skipsmegler Harald Hansen, (1966).

Eid av Hjørdis Hagen-Olsen i 1969.

Brant ned 14. mai 1969.

Tomta er i dag en del av adressen Storgata 79/83, Torgsenteret, som ble bygd på 1980/90-tallet.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.