Strandgata 22 (Tromsø)

Strandgata 22 i Tromsø er et lite konglomerat av hus som forekommer i mange adresseformer og sammensetninger; 22a, 22b, 22c, 22a-b, 22b-c, 22a-c. I matrikkelen brukes gårdsnumrene 334-36. Ettersom alle adressene har felles eier fra 1875, blir de her behandlet under ett. Fra 1933 av heter eiendommen formelt Strandgata 22.

Middagskjelleren er erstattet med Bastard bar og i 1. etg. har Huken pub flyttet inn.
Foto: Einar Dahl (2017).
I 2010 reiste Rikke sko et nybygg som har fått mye positiv oppmerksomhet, men som kanskje ble for kostbart, butikken ble lagt ned tre år senere.
Foto: Einar Dahl (2017).
Middagskjelleren var et populært spisested i mange år.
Foto: H. A. Brandt (ca. 1958)

Baker Jordan

Skjøte fra L. Isaksen til Ole Libæk, tinglyst 20. juni 1831, (22c). Året etter solgte han til Haldor Olsen.

Skjøte fra Haldor Olsen til Edvard Elstad, 1850, (22c). Han solgte videre til baker Wollert Jordan samme år.

Skjøte fra Lars Andreassen til W. Jordan, tinglyst 26. jan. 1852. I 1854 fikk han målebrev på eiendommen, (22b).

Enken Ane Margrete Kræmer bodde her med en pleierske i 1865. Det samme gjorde handelsborger Nicolai P. og Hanna Johannessen med en datter, vognmann Johan og Marte Sudmann og datter, og tre andre losjerende.

Skifte etter Cæsar Læsar Kræmers enke, hvorved eiendommen ble utlagt Fattigvæsenet, tinglyst 17. jan. 1870. (22a)

Huseier og dagarbeider Hans og Anne Olsen med tre barn, sjøfarende Erik og Ingeborg Eriksen og deres fem barn, enke og veverkone Anne Marie Hanssen med to døtre og to barnebarn, i 1875.

Auksjonsskjøte til Johan Adrian Johannesen, 1875. Samme år kjøpte han også 22b og c fra W. Jordan.

Skjøte fra Johan A. Johannesen til P. Hanssen & Co, 1883.

I 1885: Fisker Lars Andreas Beck med kona Johanna Dorthea, skipper Jens Petter Beck, sjømann Andreas Beck, Ida Larine Beck, fisker Erik Thoresen Bjerkager med kona Eli, sypike Karen Arntine Thoresen (i matr.nr. 334). Ærendsvenn Johan Adolf Jakelin, Kristine Marinne Olsen med sønnen Johan Peder, smed Nicolai Benjamin Dahl (i matr.nr. 336).

«Borgerklubben» hadde tilhold her på 1870-80-tallet med leseværelse, biljard og restaurant.

Baker Bjørlo

Skjøte fra P. Hanssen & Co i likvidasjon til baker Paul Bjørlo, 1897.

Fisker Peder og Amanda Pettersen med fem barn, cafeeier? Marit Rusthaug og familien Dybwad, i 1900.

Skjøte fra Bjørlo til børsemaker Anton Andresen og kjøpmann P. Eriksen, 1900. Andresen drev våpenforretning i Storgata 53.

I 1908 solgte Eriksen sin ½-part til Andresen.

Smed Kristian Eriksen, med «Gideons filial» i Søndre Tollbodgate 17, bodde her fra 1909, flyttet snart etter til Grønnegata 104.

Mikkelsen

Enkemann og bryggeformann Magnus Stabell med datter Helene og tre barn Mikkelsen, enke og husbestyrerinde Kristine Hansen med tre barn, bøssemakersvend Johan Andresen med kona Anna, bøssemakersvend Sverre Andresen med sin Klara, alle bodde her i 1910. – Samme år solgte A. Andresen huset til Magnus Mikkelsen.

Fløtmand Magnus Mikkelsen og Kristine Karoline Stabel, torvhandler Martin Kristian og Oline Ingeborine Aslaksen, skredder Petter Herman og Julie Kaspara Iversen, tjenestepike Oline Amanda Olsen, bakersvend Peder Andreas Sørensen, i 1916.

Magnus Mikkelsen solgte til Haakon M. Johannesen, Hagbart Johannesen og Laurits Krane i 1917. De solgte videre til Harald Nøstmyr i 1918.

Blikkenslager Helge Mikkelsen åpnet verksted i 1926, flyttet på slutten av 30-tallet over i nr. 27.

Skjøte fra Harald Nøstmyrs konkursbo ved bestyrer og skifterett, til Nelly Nøstmyr, 1928.

Skomaker Joh. Boassen i 1932/57.

Eid av Nelly Nøstmyr i 1932 og 46. I bakkant grenser eiendommen mot Storgata 45, der Nøstmyr hadde bakeri.

I Tromsø bys matrikkel endres adressene 22a, 22b og 22c til Strandgata 22, tinglyst 8. juni 1933.

Middagskjelleren

Jette Antonsen drev Middagskjelleren fra 1940-årene til 70-årene, (1977). Kjent for sin god e husmannskost. På 1990-tallet ble det gjort forsøk på å gjenskape det gamle stedet.

I 2. etasje «Kaffestua» (Karen Brorstad), 1940. Anna Larsens fiskemat- og brødforretning, 1940. Gartnerlærling Rolf Sundstrøm bodde her i 1940, han ble senere en avholdt parksjef.

Kleomsetningen, (Borghild Dypvik), (1957), butikkdame Bjørg Ophaug, butikkdame Elise Gundersen, arbeider Thorleif Jensen, baker Jan Kristoffersen, (1957).

Skjøte fra Harald Nøstmyr til Ivar Nøstmyr, i 1972.

Tannlege Harald Olsen, (1966/96), tannlege Johnny Øverby, (1982).

Middagskjellerens eftf., (1990/93), Inger-Johanne Robertsen, (1990), Else Sandnes, (1990/93).

Middagskjelleren ANS, (1996), Bak Mål, bar/pub, (1999), senere Kaoskjelleren, så Bastard bar, (2013).

Zest Café forsøkte seg i 1. etg med lunsjrestaurant m/suppe som spes., det varte bare fra 2009 til 2010.

Deler av eiendommen ble utbygd i 2010 med forretningene Rikke sko, Centimeter frisør, advokatkontoret Rønning-Hansen AS, Pimpernell AS, Tomas I. Lund, Front Utvikling AS. - Rikke Sko hadde opphørssalg i 2013.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.