Tangerud under Skansgården

Tangerud er en nedlagt husmannsplass under Skansgården i tidligere Vinger kommune og var i bruk en kort tid. Plassen ble ryddet av Lars Larsen og Eli Bergersdatter omkring 1730.

Tangerud
Først nevnt: 1730
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 6
Bnr: Umatrikulert
Type: Husmannsplass

De hadde datteren Valborg som var gift med Nils Andersson fra Sverige som visstnok var en meget vidløftig kar. Han var kommet opp i noen tyverier og var blitt arrestert, men rømte etter å ha bestukket vakten med et par vanter og en snorlue. Deretter gikk ferden rundt på Romerike og tilbake til Solør. Der ble han igjen arrestert, men rømte nok en gang, dro sørover og ble vervet som soldat i Fredrikstad. På et eller annet vis kom han seg etter hvert til Christiania og ble senere fakket på Hokkåsen. Selv sa han at han levde av å være skomaker. Myndighetene mente noe annet, og faktum var at tyverianmeldelsene drev i kjølvannet etter han.

Både Lars Larsen og kona døde på Tangerud i 1738. Datteren Valborg Larsdatter døde i 1751 og var da enke.

Hans Andersen og Inger Olsdatter hadde Tangerud i mellomtiden. Barna deres, Bastina, Anders og Inge født 1751, var alle født på Tangerud.

Kilder og litteratur