Tom Louis Collett (1917–1940)

Tom Louis Collett (født 21. november 1917 i Drammen, død 9. april 1940 i Narvik) var en av de falne da panserskipet «Eidsvold» ble senka i Narvik havn.

Tom Louis Collett, fra Våre falne.

Han var sønn av disponent James Collett (1886–1973) og Helene Collett f. Sander. Faren tilhørte slekta Collett.

I 1939 begynte han på Sjømannsskolen i Oslo for å ta styrmannseksamen. Han var da bosatt i Vestre Aker. Collett ble etter kort tid utkommandert på nøytralitetsvakt. Da krigen brøt ut var han signalgast på «Eidsvold», og han falt da tyskerne senka skipet.

Tom Louis Colletts navn er oppført på krigsminnesmerket i Ullevål hageby.

Litteratur