Tomtegata (Oslo)

Tomtegata gikk fra Jernbanetorget til Schweigaards bruVaterland i Oslo. Navnet kommer fra Bordtomtene, og finnes på kart fra 1700-tallet. Gata ble bortregulert under saneringa av Vaterland i 1960-åra.

Tomtegata i 1938. Husene er nr. 2 og 4. I førstnevnte ser vi O. Paulsens Hotel, dette hadde ingen ting med «Køla-Pålsen» å gjøre.
Foto: Ragnvald Væring (1938).

Gata gikk midt igjennom dagens Oslo sentralstasjon, ventehallen og der hvor de laveste spornumrene er idag, bøyde av gjennom det senere Postgirobygget og bort til omtrent der hvor dagens veibro med Nylandsveien krysser dagens forlengelse av Schweigaards gate og hvor Schweigaards bru lå.

Kilder

Galleri

Koordinater: 59.91161° N 10.7526° Ø