Varden (Onsøy)/1950–1955

En oversikt over artikler i det lokalhistoriske tidsskriftet Varden, utgitt av Onsøy historielag i de første fem årene det ble utgitt. Etter 1955 kom det ikke flere utgivelser, før bladet ble tatt opp igjen i 1979.


1950–1952

1950
 • Skallerød, Anna: «Julekveld» s. 3.
 • Brabrand, G.: «Julebetraktning 1950» s. 4
 • «En av Onsøys eldste forteller» s. 6
 • Foslund, Halvor: «Tilbakeblikk» s. 9
 • Kolberg, N: «Skysskafferfolkene på Lervik» s. 10
 • Hurrød, Ivar: «Mikill vinr Odins» s. 12
 • «Biskop Jens Nissøn's visitas i Onsøy 1597» s. 14
 • Paulsen, Asbjørn: «Slekt skal følge slekters gang» s. 16
 • «Ulvejakten i Onsøy 18. august 1841» s. 19
 • «Den første lærer ved Manstad skole» s. 20
 • «Landsmøtet på Ørsta, Sunnmøre» s. 21
 • «Giestgiverstedet Leervig» s. 24
 • «Restaureringen av Elingaard» s. 25
 • «Grunnregler for Onsøy Historielag» s.26


1951
 • Skallerød, Anna: «Julens glade bud» s. 3.
 • Brabrand, G.: «De adekvate tegn» s. 4
 • «Et Par Ord om Onsøe Præstegjeld» s. 6
 • Paulsen, Asbjørn: «Et blad av Onsøy skolehistorie» s. 8
 • «Bygdevekterens kone var like innbringende som et fjerdingsbruk» s. 14
 • «Glimt fra bygdedagene i Onsøy» s. 17
 • «Sagnet om rytterhellen og en halv spore» s. 18
 • «Hauge gård» s. 19
 • «Klokker Søren Bjerke's 50-års jubileum som lærer» s. 22
 • «Hvor er kansler Jens Bjelke begravet?» s. 23
 • Olsen, Peder: «Sangen til Onsøy» s. 24
 • «Julekonkurranse for barn og voksne» s. 24
 • Sørvåg, B.: «Sidsel og Per på Kongsberg» s. 25


1952
 • Skallerød, Anna Sjøgreen: «Julglede - Nyttårsfred» s. 3.
 • Brabrand, G.: «Evangeliets hemmelighet» s. 4
 • Johnsen, Hj.: «Litt om Oldtiden i Onsøy» s. 6
 • Sørvåg, Bjarne: «Han som kokte lapskaus i en bøtte - og flere» s. 8
 • Andreassen, Johan: «Øyenkilen» s. 10
 • Hankø, Johan: «Hankø i gamle dager, Johan Hankø forteller» s. 14
 • «Resultatene av Julekonkurransene 1951» s. 16
 • «Sangen til Onsøy» s. 17
 • «Et blad av en husmanns saga» s. 18
 • Paulsen, Asbjørn: «En skattesak fra 1844» s. 19
 • «Onsøy kommunes regnskap for 1843» s. 24
 • «Litt om Jakob Hjort» s. 25
 • «Da «Amandus» av Hankø forliste på danskekysten» s. 25

1953–1955

1953
 • Skallerød, Anna Sjøgreen: «De kjære, gamle sanger» s. 3.
 • Brabrand, G.: «Solhverv» s. 4
 • Bjerke, Kaare: «Slekten på Engelsviken i eldre tid» s. 6
 • «Grunnplan over Onsøy gamle kirke» s. 10
 • «Onsøy gamle kirke» s. 11
 • «Utdrag av Onsøy kirkebok for 1753, Dåpsbarn. Konfirmanter. Viede. Døde.» s. 12
 • «Et blad av Onsøy-fiskernes saga» s. 16
 • «En attest» s. 18
 • «Bygdedagene i Onsøy - fotomontasje» s. 19
 • H. I.: «En gammel hedres: Johs. Førisdal» s. 20
 • «Smånytt omkring 1860-årene. Tomten til Manstad skole. Dyreverns-foreningen. Hegn om kolera-kirkegården» s. 22
 • «Anders Michelsen Smauget» s. 23
 • «Onsøy herredsstyre i 1837» s. 25
 • «Veger og litt annet» s. 26


1954
 • Skallerød, Anna Sjøgreen: «Ved barnets krybbevrå» s. 3.
 • Brabrand, G.: «Det som julen står for» s. 4
 • «Glimt fra Onsøy i 1700-årene» s. 6
 • Bjerke, Kaare og Asbjørn Paulsen: «Slekten fra Vestre Stene» s. 7
 • «Litt av hvert fra fjerne år» s. 17
 • «Tanker ved en gravhaug fra oldtiden» s. 19
 • Lorentzen, Kåre R.: «Gressvik poståpneri» s. 20
 • «Stua av stein» s. 23
 • «Glimt fra Bygde-dagen 1954» s. 24
 • Fjeldly, Anton: «Et 50-års minne fra Onsøy» s. 24
 • «Anno 1773. Av sokneprest Johs. Brun Stabel i Onsøy fattigvesens eldste regnskapsbok» s. 26


1955
 • Skallerød, Anna Sjøgreen: «Juledikt fra 1941» s. 3.
 • Brabrand, G.: «Hjelpeløses hjelper» s. 4
 • Bjerke, Kaare: «Slekten fra Møklegård» s. 6
 • «To ordførere hilser Onsøy» s. 13
 • Sandberg, J.: «Trekk fra livet på Onsøy prestegård» s. 14
 • «Soldater fra Onsøy i Holsten 1762» s. 22
 • «Glimt fra Bygde-dagen 1955» s. 23
 • Jensen, Alfred: «Onsinger jeg møtte» s. 24
 • Paulsen, Asbjørn: «En nyttårs-hilsen fra 1742» s. 27


Register for årgangene i Onsøy historielags årsskrift Varden (ISSN 0800-3600 fra 2000) Onsøy komm (1838-1994).png
1950–19551979–19841985–1989 · 1990–19941995–19992000–20042005–20092010–20142015–2019
Sorterbart register