Varden (Onsøy)/2000–2004

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En oversikt over artikler i det lokalhistoriske tidsskriftet Varden, utgitt av Onsøy historielag i årene 2000–2004. ISSN 0800-3600.


2000–2002

2000
 • Ek, Yngvar: «1000-årsilden» s. 1
 • Skjøren, Inger Johanne og Elsa Mary Karlsen: «Skolefaner i Onsøy» s. 2
 • Berg, Ruth H.: «Gudrun Sofie Tvete 102» s. 5
 • Berg, Ruth H.: «Om å kjenne sin besøkelsestid» s. 11
 • Forsberg, Turi: «En Bjelke-kistes vei til Austraat» s. 12
 • Enger, Bjørn: «Biler i Onsøy i 1934» s. 15
 • Forsberg, Turi: «Amund Clausen Strand 1826-1909» s. 20
 • Enger, Bjørn: «Krysseren Emden går i dekning ved Onsøy-landet» s. 24
 • Berg, Ruth H.: «Dårekisten i Mollestadskogen» s. 27
 • Rønning, Anne Marie: «Onsøy historielags sommertur» s. 31
 • « Arkiv- og slektsgranskergruppen» s. 33
 • Enger, Bjørn: «Solbukta leirsted 50 år i 1999» s. 34
 • Gundrosen, Jan Erik: «Gressvik Røde Kors gjennom 75 år» s. 37
 • Øy, Nils E.: «Jomfruen fra Slevik som ble klubbvertinde og redaktrice i Fredriksstad» s. 41
 • «Hilsen historielagets styre» s. 48


2001
 • Kilmer, Joyce: «Trær» s. 1
 • Berg, Ruth H.: «Trygve Torp» s. 2
 • Øy, Nils E.: «Sølvskatten i Onsøy i 1816» s. 9
 • «Sagbruksbilde fra Ulvedalskogen» s. 19
 • Jahr, Ernst Håkon: «Skjælke ente!» s. 20
 • Pettersen, Hans: «Gustav Jens Borge» s. 23
 • Hansen, Anne-Grethe Franck: «Mormors beretninger» s. 25
 • Forsberg, Turi: «Minnegavene fra sogneprest Anton Frederik Christian Stabell - år 1847» s. 30
 • Berg, Ruth H.: «Gamle ord og uttrykk fra Onsøy» s. 34
 • Abrahamsen, Ragnar og Erik Mathisen: «Onsøys posthistorie» s. 36
 • Skjøren, Inger Johanne og Elsa Mary Karlsen: «Skolefaner i Onsøy» s. 43
 • Forsberg, Turi: «Dåpsdrakter/barneklær fra Elingaard» s. 45
 • Enger, Bjørn: «Tragedien på Struten» s. 47
 • «Skoleklasse fra Stene» s. 51
 • Enger, Bjørn: «Hilsen historielagets styre» s. 52


2002
 • Berg, Ruth H.: «De fire årstider» s. 1
 • «Minneord» s. 2
 • Forsberg, Turi: «Prestens håndbok - anno 1685» s. 3
 • Øy, Nils E. « En hjulmaker på Letretangen» s. 5
 • «Fra «torpareflicka» i Wärmland til gårdkone på Torp i Onsøy» s. 11
 • Andersen, Tore A.: «Båtbyggervirksomhet på vestre Rød» s. 16
 • Forsberg, Turi: «Presten Stabells gravsted ved Onsøy kirke» s. 19
 • Forsberg, Turi: «Prestefamiliene Kiønig og Stabell i Onsøy» s. 20
 • Berg, Ruth H.: «Lokale dialektord» s. 23
 • «Historielagets arkivkomite» s. 23
 • Berg, Ruth H.: «Søndagsstemning» s. 24
 • Berg, Ruth H.: «Olga Ytterstad, 95, og mor Gunda Olaussen «Påls»» s. 25
 • Forsberg, Turi: «Kanonstillinger på Strand i Onsøy 1942/43» s. 32
 • Hansen, Anne-Grethe Franck: «Omstreiferne og «spøkeri-ener'n»» s. 35
 • Bossum, Wenche: «Konfirmanter i Onsøy 6.10.1912» s. 36
 • Enger, Bjørn: «Barne- og ungdomsår i Dypeklo» s. 38
 • Abrahamsen, Ragnar og Erik Mathisen: «Onsøy Posthistorie» s. 41
 • Enger, Bjørn: «Hilsen fra historielagets styre» s. 48
 • Forsberg, Turi: «Smia i Smedbakken» baksiden
 • «Register «Varden» gjennom 30 år»

2003–2004

2003
 • Berg, Ruth H.: «Livstråden vår» s. 1
 • Pedersen, Harald Just: «Prolog til bygdedagen» s. 2
 • Forsberg, Turi: «Harald Just Pedersen» s. 3
 • Berg, Ruth H.: «Hans Hilmar Pettersen» s. 4
 • Øy, Nils E.: «Det var andre togtider før…» s. 12
 • Berg, Ruth H.: «Lokale dialektord» s. 20
 • Forsberg, Turi: «Gravstedet på Onsøyknipen» s. 21
 • Krog, Inger Marie: «Haugerød» s. 24
 • Enger, Bjørn: «Butikk, ferge og buss» s. 30
 • Pettersen, Ellen: «Hansine Pettersen, Vikene» s. 36
 • Forsberg, Turi: «En del av historien om stenindustrien i Onsøy» s. 38
 • Abrahamsen, Ragnar og Erik Mathisen: «Onsøy Posthistorie» s. 48
 • Enger, Bjørn: «Fra Onsø Herredstyreprotokoll 1903» s. 52
 • Berg, Kristian: «Elevene ved Stene skole ca 1930» s. 55
 • Enger, Bjørn: «Hilsen fra historielagets styre» s. 56


2004
 • Duedal, Signy: «Hilsen til Onsøy» s. 1
 • Berg, Ruth H.: «Anton Stene» s. 2
 • Andersen, Bjørn E. og Hans Pettersen: «Rikard Karolus Hansen, Gjølberg» s. 7
 • Mikkelsen, Eline og Turi Forsberg: «Onsø Ungdomsforening 1888-1984» s. 10
 • «Historisk Oversikt over Sangens og Musikkens Dyrkelse i Onsø» s. 13
 • Andersen, Birger Alfred: «Ikke Hankø, men Hanke» s. 15
 • Hurrød, Kari: «En gammel Aale gård» s. 16
 • Øy, Nils E.: «Hjorth-steinen i Gressvikmarka» s. 18
 • Andersen, B.A.: «Litt om ålefisket og innretningen hyttfat» s. 22
 • Forsberg, Turi: «Prosjekt «Onsøys nære historie»» s. 24
 • Hansen, Anne-Grethe Franck: «Den gamle skolemester» s. 25
 • Forsberg, Turi: «Sogneprest Peder Debes» s. 30
 • Grønli, Ragnar: «Skontorp bedehus rundet 100 år» s. 33
 • Berg, Ruth H.: «Flere dialektord» s. 37
 • Enger, Bjørn og Wenche L. Bossum: «Da telefonen kom til Onsøy» s. 39
 • Andersen, B.A.: «Et par særdrag ved Østfoldmålet» s. 44
 • Sanne, Jorun: «Onsøy Helselags 100 års jubileum» s. 47
 • Andersen, Finn Y.: «Sagbruket - grunnlaget for tettstedet Gressvik» s. 51
 • Enger, Bjørn: «Hilsen fra styret i Onsøy historielag» s. 56


Register for årgangene i Onsøy historielags årsskrift Varden (ISSN 0800-3600 fra 2000) Onsøy komm (1838-1994).png
1950–19551979–19841985–1989 · 1990–19941995–19992000–20042005–20092010–20142015–2019
Sorterbart register