Varden (Onsøy)/1995–1999

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En oversikt over artikler i det lokalhistoriske tidsskriftet Varden, utgitt av Onsøy historielag i årene 1995–1999.


1995–1997

1995
 • Berg, Ruth H.: «Hverdagsgleder» s. 1
 • Tvete, Wiktor: «Minneord om Olaf Lund» s. 2
 • Johansen, Erik Rønning: «Spennende funn ved Huseby» s. 3
 • Enger, Bjørn: «Svenskeinnvandringen til Onsøy 1850-1900» s. 6
 • Andersen, Kjell: «Steinalderhellere i Onsøy» s. 9
 • Onsøy lensmannsarkiv: «Fra forbudstiden i 1920-årene» s. 9
 • Fensbekk, Anni: «Lokalet «Enigheten» Slevik, 100 år» s. 10
 • Onsøy lensmannsarkiv: «Nøytralitetsvakt 1905» s. 12
 • Norvall, Margrethe: «En gårdbruker og organist i Onsøy for 100 år siden» s. 13
 • Hetmann, Nils: «Frimerker forteller Onsøyhistorie» s. 18
 • Hansen, Anne-Grethe Franck: «Steinalderfunn fra Smauget?» s. 20
 • Forsberg, Turi: «Kansler Jens Bjelke» s. 21
 • Styret: «Bygdedagen i Onsøy, 11. juni 1995» s. 28
 • E.D.: «Minneplate for Milorg-gruppe 6/3 Onsøy» s. 30
 • Aale, Ragnar Pettersen: «Historien om hovedbølet på gården Aale øvre» s. 31
 • Berg, Ruth H.: «Våre kjære gamle ting» s. 33
 • Berg, Ruth H.: «Smeden som ikke lot seg pille på nesen» s. 35
 • R.H.B: «I hine hårde dage» s. 35
 • Mikkelsen, Eline: «Sogneprest Anton Stabell og hustrus legat» s. 36
 • Bøe, Lars Tore: «Fru Birgittes gave» s. 39
 • Foto: «Sarepta Bedehus, Vikene» s. 40
 • Berg, Ruth H.: «Jakt og småfiske» s. 42
 • Styret: «En hilsen og orientering fra Onsøy Historielags Styre 1995» s. 44


1996 (ISSN 0800-3866)
 • Bøe, Lars Tore: «Prolog til avdukning av Jens Bjelkes bauta» s. 1
 • Forsberg, Turi: «En historisk dag i Onsøy» s. 5
 • Forsberg, Turi: «Gravkapellet ved Onsøy Gamle kirke» s. 7
 • Forsberg, Turi: «Minneplaten» s. 8
 • Forsberg, Turi: «Gjenstander i monter i Onsøy kirkes våpenhus» s. 9
 • Gundersen, Egil A.: «Oscar Lier - Onsøys marsjkonge» s. 10
 • Berg, Ruth H.: «På streiftog i gamle Vikane» s. 14
 • Pettersen, Hans: «Handelsvirksomhet i Onsøy fra omkring 1905» s. 19
 • Dahle, Erling: «Torgauten fort» s. 23
 • Ek, Hans: «Onsøy Bondelag 1896 - 1996» s. 25
 • Fensbekk, Anni: «Losen og hans datter» s. 26
 • Apenes, Georg: «Sangerinnen Grieg ikke hatet» s. 29
 • Berg, Ruth H.: «Fortsættelsesskolen 1906» s. 32
 • Mikkelsen, Eline: «En bondebegravelse for over 60 år siden» s. 34
 • Mikkelsen, Eline: «Onsøy kirkes gravkapell 60 år» s. 36
 • Forsberg, Turi: «Onsøy kirkes eiere 1723 - 1868» s. 38
 • Utne, Guro: «Slektsgransking på Elingaard» s. 43
 • «Hilsen fra Onsøy Historielags styre - 1996» s. 44


1997 (ISSN 0800-3866)
 • Berg, Ruth H.: «Tanker om tid» s. 1
 • Forsberg, Turi: «Fra Borgåsen til Torgauten fort» s. 2
 • Isaksen, Per Chr.: «Kontakt med hjemlandet?» s. 6
 • Berg, Ruth H.: «Olaf Ytterstad, 84» s. 8
 • Tvete, Wiktor: «Glimt fra en samtale med Einar Ingjulsrød» s. 14
 • Mikkelsen, Eline: «Gadeuorden og Rolighedsforstyrrelse» s. 19
 • Øy, Nils E.: «Husmannsplassen Sand på Mærrapanna» s. 20
 • «Mor Majas Jul» s. 28
 • ««Varden» 25 år» s. 28
 • Pettersen, Hans: «Gårdsnr. 112 Engelsviken» s. 29
 • «Bygdedagen i Onsøy 1997» s. 34
 • Berg, Ruth H.: «Skolemedisin anno 1796» s. 36
 • Ørebæk, Egil: «Seut Bro» s. 38
 • Forsberg, Turi: «Generalmajor Ulrich Christian Kruse» s. 39
 • Berg, Ruth H.: «Amerika-emigranter på Gressvikbesøk» s. 44
 • Hansen, Anne-Grethe Franck: «Badegjester» s. 45
 • «Hilsen fra Onsøy Historielags styre» s. 48

1998–1999

1998 (ISSN 0800-3866)
 • Hauge, Yngvar: «Jul på Elingård» s. 1
 • Øy, Nils E.: «Plassen Rørvik ved Hankøsundet» s. 5
 • Forsberg, Turi: «Gammelt skoleskrin fra Onsøy» s. 12
 • Forsberg, Turi: «Vigsling av den nye delen av Onsøy kirkegård» s. 15
 • Forsberg, Turi: «Oberstinne Thams på Walle» s. 16
 • Fredheim, Ole Ek: «Ole M. Ek, Fredheim» s. 23
 • Pettersen, Hans: «Amerikabrev» s. 26
 • Forsberg, Turi: «Onsøy lensmannsarkiv» s. 28
 • Enger, Bjørn: «Øyenkilen, et industristed lengst sør i bygda» s. 29
 • Enger, Bjørn: «Glimt fra Onsøy Formannskap og Herredsstyre i 1898» s. 33
 • Forsberg, Turi: «Bygdedagen i Onsøy 7. juni 1998» s. 34
 • Øy, Nils E.: «Sand på Mærrapanna» s. 35
 • Berg, Ruth H.: «Galoppgutten og kunstneren Elling Johansen» s. 36
 • Ulriksen, Anne-Lise: «Smia i Smedbakken» s. 41
 • Mikkelsen, Eline: «Johannes Bruun Stabel» s. 43
 • Tvete, Wiktor: «Glimt fra Onsøy» s. 45
 • Larsen, Arnt og Peder Olsen «Sangen til Onsøy» s. 46
 • «Hilsen fra Onsøy Historielags styre» s. 48


1999 (ISSN 0800-3866)
 • Skallerød, Anna Sjøgren: «Den første Bygdedagen» s. 1
 • Berg, Ruth H.: «Onsøy Historielag 50 år 1949-1999» s. 2
 • Enger, Bjørn: «Historielagets 50 års-jubileumsfest» s. 19
 • Ek, Yngvar: «Prolog til Onsøy Historielag» s. 21
 • Pettersen, Hans: «General Birthe» s. 23
 • Forsberg, Turi: «Dåpsdrakt anno 1750» s. 25
 • Forsberg, Turi: «Et bortgjemt barn på Elingaard» s. 26
 • Tvete, Wiktor: «Bygdedagen - 6. juni 1999» s. 29
 • Opstad, Lauritz: «Bygdedag i Onsøy - 1949 og 1999» s. 31
 • Forsberg, Turi: «250-års jubileum på Elingaard» s. 35
 • : «En konge og hans understått» s. 36
 • Paulsen, Asbjørn: «Glimt av en livsskjebne» s. 37
 • Berg, Ruth H.: «Et skipsmannskap» s. 40
 • Berg, Ruth H. (red.):: «Hankø Bad» s. 41
 • Hansen, Anne-Grethe Franck: «Føderåd på Reiersmarken» s. 42
 • Enger, Bjørn: «Struten fyr og en isvinter under krigen» s. 45
 • Berg, Ruth H.: «Haugetangen, Gressvik 1912» s. 47
 • Mentzen, Arne «Onsøy Forsvarsforening - Torgauten fort» s. 48
 • Andersen, Finn Y. «En utvandret Onsøy familie» s. 49
 • Johansen, Erik Rønning «Ny tidfesting av beltespenne» s. 53
 • «Tusenårsilden - en løpeild over landet» s. 54
 • «Hilsen fra historielagets styre» s. 55


Register for årgangene i Onsøy historielags årsskrift Varden (ISSN 0800-3600 fra 2000) Onsøy komm (1838-1994).png
1950–19551979–19841985–1989 · 1990–19941995–19992000–20042005–20092010–20142015–2019
Sorterbart register