Varden (Onsøy)/2010–2014

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En oversikt over artikler i det lokalhistoriske tidsskriftet Varden, utgitt av Onsøy historielag i årene 2010–2014. ISSN 0800-3600.


2010–2011

2010
 • «Redaksjon og innholdsfortegnelse» s. 0
 • «Melkebukkens svanesang» s. 1
 • Ek, Ole M. og Turi Forsberg: «Melkerampe – melkebukk – melkekrakk» s. 2
 • Andersen, Finn Yngvar: «Jernbane kontra vei» s. 5
 • Bossum, Wenche L.: «Anne Marie Christoffersdotter Wahlberg og familien Wahlenbergs gave til kirken i Holmedal» s. 6
 • «Onsøykalenderen» s. 10
 • Øy, Nils E: «Jubileumsår for Onsøy-broer» s. 11
 • «Det første kommunestyret etter valget i 1945» s. 14
 • Mikkelsen, Eline og Johan: «Havikkollen – en gammel boplass» s. 16
 • Tvete, Wiktor: «Dr. Andersen, hans sønn og litt til» s. 18
 • Andersen, Birger Alfred: «En del dialektord fra natur og fiske» s. 29
 • Møklegaard, Pål Olsen: «Da bruksskolen ble kommunal» s. 31
 • Stordahl, Marte: «Skoleelever bringer fram vår nære historie (Marit Theodorsen)» s. 35
 • Werenskjold, J.: «Nogen erindringer fra min fødebygd Onsøy i min tidlige ungdom.» s. 37
 • Bygdebokkomiteen: «Etterlysning: Bilder og muntlig tradisjon til bygdeboken 1801 til 1905» s. 39
 • Bossum, Wenche L.: «Ulvedalen» s. 40
 • Utne, Ivar: «Fornavn i Onsøy før» s. 47
 • «Bygdedagen» s. 50
 • Forsberg, Turi: «Onsøske Jæger Compagni» s. 52
 • Tvete, Wiktor: «Karen Jerndalen som talte prosten midt imot» s. 54
 • Skallerød, Anna Sjøgreen: «Krigsutbruddet 9. april» s. 55
 • «Annonse: Salg av kart» s. 57
 • Schmidt, Tom: «Bustadnavn i Onsøy – Kåre Hoels navnebok om Onsøy» s. 58
 • Enger, Bjørn og Per Dahle: «HKB Dale (Dale batteri) Heeres Küsten Batterie» s. 61
 • Tvete, Wiktor: «Hilsen fra styret» s. 64
 • «Styret, medlemskap og årsmøteinnkalling» s. 65
 • «Kart over HKB Dale (Dale batteri) og Dale» baksiden
2011
 • «Redaksjon og innholdsfortegnelse» s. 2
 • Hovden, Anders: «Handi hans far min» s. 3
 • Tvete, Bodil: «Vi fikk en lillebror» s. 4
 • Møklegaard, Pål Olsen: «De to Torer – Tore Husmand og Tore Stuepike» s. 5
 • Fagerli, Torkel: «Halvor Larsen Foslund» s. 7
 • Jahr, Ernst Håkon: ««Skjælke ente!» Frå norrønt direkte til moderne tid» s. 16
 • Pettersen, Hans: «Stenebraaten – Stene vestre» s. 17
 • Grini, Aud: «Onsøy Lærerlag» s. 21
 • Stuerød, Thormod: «Fiskerhavnen Vikerkilen» s. 29
 • Larsen, Gunda: «Min bestemor forteller fra sin barndom (Mathea Haagensdatter)» s. 36
 • Forsberg, Turi: «Onsøe Bygde- eller Korn Magazin» s. 40
 • Enger, Bjørn: «Den store arbeidsledigheten i 1927» s. 52
 • Tvete, Wiktor: «Bygdedagen» s. 56
 • Grini, Aud: «Kongelig medlemskap i seilforeningen» s. 58
 • Andersen, Birger Alfred: «Flere ord fra eldre onsøymål» s. 59
 • Bossum, Wenche Lundberg og Robert Nilsen: «En omstreifende «kludesamler» og hans familie» s. 60
 • Andersen, Finn Yngvar: «Julius Nicolai Jacobsen» s. 65
 • «Kart over Gressvik fra 1899» s. 68
 • Dahle, Per: «Referat fra Onsøy Historielags vårvandring 22. mai til Solbrekke og Valhall» s. 69
 • «Rettelser til Varden 2010» s. 71
 • Tvete, Wiktor: « Minneord om Eline Mikkelsen» s. 72
 • Tvete, Wiktor: « Hilsen fra styret» s. 73
 • «Onsøykalenderen, Julemøte» s. 74
 • «Styret, medlemskap og årsmøteinnkalling» s. 75
 • «Kart over Bossumhuset og Forsetlund 1794» baksiden

2012–2014

2012
 • Redaksjon og innholdsfortegnelse s. 2
 • Andersen, Birger Alfred: «Ta vare på havet» s. 3
 • Øy, Nils E.: «På korall- og eventyrjakt» s. 4
 • Andersen, Birger Alfred: «Slepebåten D/S «Alexanders» forlis» s. 9
 • Bossum, Arne Ingar: «En gammel hvalfangers beretning» s. 12
 • Forsberg, Turi: «Telthuset ved Onsøy kirke» s. 15
 • «Bygdedagen» s. 19
 • Øy, Nils E. m.fl.: «Kjennetjernet – et gammelt offertjern?» s. 21
 • Tvete, Bodil: «Bestefar på slippen (Anton Gabrielsen)» s. 39
 • Gaut, Bjarne og John C. Sharpe: «Arkeologiske utgravinger på Kolberg» s. 41
 • «Politivedtægter for Onsø Herred» s. 47
 • Grini, Aud (red.): « Oppvekst i 1890-årene (Hjalmar S. Andersen)» s. 48
 • Asbjørnsen, Wencke Meidell: «2. verdenskrig på Hankø» s. 52
 • Skallerød, Anna Sjøgreen: «Skildring av fredsdagene 1945» s. 56
 • Forsberg, Turi: «Proviantmagasinet» s. 59
 • Bossum, Wenche Lundberg: «Skåra nordre, bruksnr. 3» s. 61
 • «Klassebilde, Slevik skole 1933» s. 68
 • Tvete, Terje: «Onsøykalenderen», «Onsøy bygdebok V» s. 69
 • Tvete, Bodil: «Dengang søndag var søndag» s. 70
 • Tvete, Wiktor: «Minneord om Ole A. Mossik» s. 72
 • Tvete, Wiktor: «Hilsen fra styret» s. 73
 • «Rettelse Varden 2011» s. 74
 • «Styret, medlemskap og årsmøteinnkalling» s. 75
 • «Kart over fangstboplasser fra siste del av yngre steinalder» baksiden
2013
 • Redaksjon og innholdsfortegnelse s. 2
 • Andersen, Birger Alfred: «Dialektord» s. 3
 • Øy, Nils E.: «Mathias, profeten fra Hov i Onsø» s. 4
 • Grini, Aud: «Skolepulten» s. 17
 • «Sengetid for skolebarn» s. 19
 • Enger, Bjørn: «Hans Jacob Stabel» s. 20
 • «Åpen dag i Høvelbygningen» s. 28
 • Bossum, Wenche: «Søstrene Monsens kafé» s. 29
 • «Onsøys historie fra 1801 – 1905» s. 32
 • «Samleperm for «Varden»», «Onsøykalenderen» s. 33
 • Grini, Aud: «St. Hans 1895 (Hjalmar Andersen)» s. 34
 • Enger, Bjørn: «Hankø Bad ble nektet øl og vinrett, Fredrikstad Blad i 1927» s. 42
 • Forsberg, Turi: «En legdekones livshistorie (Karen Mathea Halvorsdatter)» s. 49
 • «Minneord over Kristian Berg og Astrid Eriksen Kongsberg» s. 55
 • Møklegaard, Pål Olsen: «Et arbeiderhjem i 1880 årene (Almgren)» s. 56
 • Enger, Bjørn: «Kulturminneregistrering» s. 64
 • Enger, Bjørn: «Hilsen fra styret» s. 66
 • «Styret, medlemskap og årsmøteinnkalling» s. 67
 • «Kart over området rundt Elingård 1775-'76» baksiden
2014
 • Redaksjon og innholdsfortegnelse s. 2
 • Bøe, Lars Tore: «"Det siste slaget" - prolog» s. 3
 • «Referat fra minnemarkeringen 2014» s. 5
 • Forsberg, Turi: «Oppsummering i forbindelse med 1814-begivenhetene» s. 7
 • Øy, Nils E.: «Onsøy på Jubileumsutstilling 1914» s. 10
 • Enger, Bjørn: «Redningshytta på Missingen» s. 18
 • Øy, Nils E.: «Onsøy-krav etter krigen 1814» s. 22
 • Thøgersen, Tove M.: «Elingaards herligheter» s. 37
 • Bossum, Wenche L.: «Husmannsvesenet under Elingaard» s. 40
 • Andersen, Birger Alfred: «Ord fra eldre målføre» s. 47
 • Forsberg, Turi: «Liholt landhandleri ved Kjølberg bro» s. 48
 • Grini, Aud: «Husker du skoleplansjene?» s. 51
 • Øy, Nils E.: «To speciedaler til Eidsvoll-minne..» s. 54
 • Slevig, Trine Barrusten: «Onsøys ordførerkjede» s. 57
 • Bossum, Wenche L.: «Onsøys ordførerkjede, en gave fra Onsøy Sparebank» s. 61
 • «Onsøykalenderen» s. 62
 • Forsberg, Turi: «Bededagsgudstjeneste i Onsøy kirke søndag 23. februar 2014» s. 63
 • Enger, Bjørn: «Forlis ved Strømtangen» s. 65
 • «Bygdedagen 2014» s. 71
 • «Minneord over Steinar Larsen» s. 72
 • «Gaver gitt til historielaget» s. 73
 • Enger, Bjørn: «Hilsen fra styret» s. 74
 • «Styret, medlemskap og årsmøteinnkalling» s. 75
 • «Utsnitt av gipsmodellen over Hankø i anledning Jubileumsutstillingen 1914» baksiden


Register for årgangene i Onsøy historielags årsskrift Varden (ISSN 0800-3600 fra 2000) Onsøy komm (1838-1994).png
1950–19551979–19841985–1989 · 1990–19941995–19992000–20042005–20092010–20142015–2019
Sorterbart register